"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Här finns information för dig som läser en kurs eller ett program inom arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Vem ska jag fråga?

Få koll på vilka lärare, studieadministratörer och studievägledare som kan hjälpa dig – och med vad.

Examinationer

När du pluggar måste du ibland göra examinationsuppgifter. Vad gäller för prov och omprov?

Uppsamlingsprov

Här hittar du information om vad som gäller för uppsamlingsprov inom just ditt ämne.

Uppsatser och examensarbeten

Ska du skriva uppsats? Hitta bedömningskriterier, uppsatsmallar och tidigare publicerade uppsatser.

Studera på distans

Läser du någon av våra distanskurser via internet? Här hittar du stöd och tips.

Studera på campus

Läser du något av våra program eller kurser på campus? Här hittar du stöd och tips.

För våra programstudenter

Ta reda på mer om programstudier och hur du söker kurser inom ett program.

Terminsöversikter och kursansvariga för våra kurser

Se kursöversiktslistor för arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Sugen på att plugga utomlands?

Som student vid Umeå universitet har du många olika möjligheter att prova plugga eller praktisera utomlands.

Praktik

Praktik är en utmärkt chans att använda det du lärt dig under utbildningen och få in en fot på jobbmarknaden.

Lika villkor

Vi arbetar för att vår institution ska vara en plats utan diskriminering och trakasserier.

Läs vidare på avancerad nivå

Se vårt utbud på avancerad nivå och hur du kan plocka ihop din egen magister- eller masterexamen.

Senast uppdaterad: 2022-03-15