"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kurslitteraturlistor

Här hittar du aktuella kurslitteraturlistor för kurser som ges av Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Vårterminen 2024

Kurser på grundnivå

Algebra (5MA167) 7.5 hp
Hellström, L., m.fl., Elementär algebra, 2. Uppl.
Studentlitteratur (2002) ISBN 978-91-4401911-6

Algebra (6MA040) 7.5 hp
Hellström, L., m.fl., Elementär algebra, 2. Uppl.
Studentlitteratur (2002) ISBN 978-91-4401911-6

Analys för ingenjörer (5MA148) 7.5 hp
Brandell, G., Sjöstrand, S., Envariabelanalys med
datorstöd., Studentlitteratur (2016) ISBN 9 789 144 109 183

Differentialekvationer för teknologer (5MA121) 7.5 hp
Boyce, W., B., Boyce's Elementary Differential Equations
and Boundary Value Problems Global 12 ed. Wiley (2022).
ISBN 9781119820512

Differentialekvationer och flervariabelanalys (6MA058) 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Diskret matematik (6MA043) 7.5 hp
- Biggs, Norman L., Discrete Mathematics Clarendon Press
(2002) ISBN 9780198507178
- Material tillhandahålles av institutionen

Diskret matematik för systemvetenskap (5MA172) 7.5 hp
Chartrand, Gary., Discrete Mathematics. Waveland Press
(2011) ISBN 9781577667308. Finns även som E-bok (2013), ISBN 9780486297309

Envariabelanalys 1 (6MA041) 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN 9780135732588

Flervariabelanalys (5MA164 + 6MA047), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN 9780135732588

Introduktion till diskret matematik (5MA143), 7.5 hp
Biggs, Norman L., Discrete Mathematics: Oxford Univ. Press (2002) ISBN 9780198507178

Linjär algebra (5MA160), 7.5 hp
Anton H., Rorres, C., Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications. 12th ed. Wiley & Sons (2019) ISBN 9781119666141

Linjärprogrammering (5MA158) 7.5 hp
- Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M., Optimeringslära. Studentlitteratur 3e uppl. (2008) ISBN 9789144053141
- Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M., Henningsson, M., Optimeringslära – Övningsbok. Studentlitteratur (2010) ISBN 9789144067605

Matematik 1 för åk 4-6 (6MA038) 7.5 hp
Beckmann; Mathematics for Elementary Teachers with Activities. Pearson (2017) E-bok: ISBN 9780134506609
Länk till köp av E-bok

Matematikens historia (5MA207 + 6MA056), 7.5 hp
Johansson, Bo Göran Matematikens historia 2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013 - 540 s. ISBN:9789144083162

Matematiska metoder (6MA055), 7.5 hp
- Albertson, Fredrik, Basfärdigheter i algebra: en förberedelse till högskolestudier Studentlitteratur (2003) ISBN 91-44-03128-9
- Lindahl, G., Euklides geometri (kompendium, tillhandahålls av institutionen.)
- Övrigt material (tillhandahålles av institutionen)

Problemlösning och matematisk resonemang (6MA057) 7.5 hp
Petersson, H., Problemlösningens grunder. 2 Uppl. Studentlitteratur (2016) ISBN 9789144112992

Statistik för tekniska fysiker (5MS080) 6 hp
Metcalfe, Andrew Statistics in engineering: with examples in MATLAB and R, 2 ed: Boca Raton, FL: CRC Press, 2020 - xviii, 792 pages ISBN:0367570629

Statistik för teknologer (5MS079) 7.5 hp
Metcalfe, Andrew Statistics in engineering: with examples in MATLAB and R, 2 ed: Boca Raton, FL: CRC Press, 2020 - xviii, 792 pages ISBN:0367570629

Kurser på kandidatnivå

Komplex analys (5MA077) 7.5 hp
Saff, Edward B., Fundamentals of complex analysis: engineering, science, and mathematics, 3. ed. : Harlow [England] : Pearson, c2014 - 516 s. ISBN:9781292023755

Matematisk modellering (5MA209) 7.5 hp
- Page, S E. The Model Thinker. Basic Books (2019) ISBN 9780465094622
Referenslitteratur:
- Robins, S. Simulation: the practice of model development and use. 2th ed., Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave macmillan (2014) ISBN 9781137328021
- Meadows, D Thinking in systems: a primer Vermont: Chelsea Green Pub., (2015) ISBN 9781603580557 Finns som E-bok (2008), ISBN 9781603581486

Statistisk problemlösning med Excel och VBA (5MS064) 7.5 hp
- Walkenbach, J. Excel 2019 Bible. Wiley ISBN 9781119514787, finns som E-bok, ISBN 9781119514763
- Alexander, M., Kusleika, D., Excel 2019 power programming with VBA. Wiley (2019) ISBN 9781119514923

Kurser på avancerad nivå

Aktuell forskning i matematisk statistik (5MS077) 7.5 hp
Material tillhandahålls av institutionen

Algebraisk och geometrisk kombinatorik (5MA212) 7.5 hp
Material tillhandahålls av institutionen

Algebraiska strukturer (5MA196) 7.5 hp
Fraleigh, John B. A First Course in Abstract Algebra. 7. ed: Harlow: Pearson Education Limited, (2013) ISBN: 9781292024968. Finns som E-bok, ISBN: 9781292037592

Finansiell matematik (5MA208), 7.5 hp
Björk, Thomas., Arbitrage Theory in Continuous Time 4th ed. Oxford University Press (2019) ISBN 9780198851615. 

För övrig litteratur se kurshemsidan. 

Finita elementmetoden (5MA176) 7.5 hp
Larson, Mats G., Bengzon, Fredrik. The Finite Element Method; Theory, Implementation, and Application. Springer (2015) ISBN 9783642447112 (Finns som E-bok)

Försöksplanering och avancerad statistisk modellering (5MS071) 15 hp
- Montgomery, C. Douglas., Design and Analysis of experiment. 10th ed. Wiley (202o) ISBN 9781119722106
- Wood, Simon N. Generalized additive models: an introduction with R. 2ND ed. Chapman & Hall (2017) ISBN 9781498728331

Heltalsprogrammering (5MA177) 7.5 hp
Wolsey, L.A., Integer programming. 2nd ed. Wiley (2020)
ISBN 9781119606536

Monte Carlo-metoder med finansiella tillämpningar (5MA178) 7.5 hp
Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering. Springer (2013) ISBN 9780387004518 Finns som E-bok (2013), ISBN: 9780387216171

Statistiska metoder i genetik (5MS059) 7.5 hp
Christianini, M.W Introduction to Computational Genomics Cambridge Universtity Press ISBN 978-0-521-67191-0, 2006.

Tidsserieanalys och spatial statistik (5MS072) 7.5 hp
Brockwell, P-J & Davis, R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, 3 ed. Springer (2016) ISBN 9783319298528 Finns som E-bok, ISBN 9783319298542

Höstterminen 2023

Kurser på grundnivå

Algebra (5MA167), 7.5 hp
Hellström, L., m.fl., Elementär algebra, 2. Uppl. Studentlitteratur (2002) ISBN 978-91-4401911-6

Algebra för ingenjörer (5MA147), 7.5 hp
Brandell, G., Sjöstrand, S., Envariabelanalys med datorstöd., Studentlitteratur (2016) ISBN 9789144109183.

Algebra och analys för datavetare (5MA186), 7.5 hp
- Nordbeck, P., Månsson, J., Endimensionell analys. Studentlitteratur (2011) ISBN 9789144056104
- Övningar i Endimensionell analys – övningar, 2 uppl. Studentlitteratur (2018) ISBN 9789144127187

Analys för ingenjörer (5MA148), 7.5 hp
Brandell, G., Sjöstrand, S., Envariabelanalys med datorstöd., Studentlitteratur (2016) ISBN 9789144109183.

Att undervisa i matematik VFU2 (6MA049), 6 hp
- Alvén, Fredrik & Bohlin, Senait, ”Om att inta lärarrollen”, ur: På väg mot läraryrket: en handbok för den verksamhetsförlagda utbildningen. Stockholm: Liber (2021). ISBN: 9789147141470
- Annat material (tillhandahålles av institutionen

Differentialekvationer (6MA050), 7.5 hp
Boyce, W.,B., Boyce's Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems Global ed. Wiley (2017). ISBN 9781119382874

Differentialekvationer för teknologer (5MA121), 7.5 hp
Boyce, W.,B., Boyce's Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems Global ed. Wiley (2017). ISBN 9781119382874

Envariabelanalys 1 (5MA197), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Envariabelanalys 2 (5MA198 & 6MA046), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Endimensionell analys 1 (5MA153), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Endimensionell analys 2 (5MA154), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Flervariabelanalys och diff.ekvationer (5MA044), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Fysikens matematiska metoder (5MA122), 15 hp
- Boyce, W.,B., Boyce's Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems Global ed. Wiley  (2017). ISBN 9781119382874
- Asmar, N, H. Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems. Dover Publ. (2016) ISBN: 9780486807379
- Referenslitteratur: Råde, L, Westergren B., Mathematics handbook for science and engineering 6. uppl. Studentlitteratur. (2019) ISBN 9789144128436

Inledande ingenjörskurs, BT, ET  (matematikdelen), 7.5 hp
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017)  ISBN 9789147113361

Inledande ingenjörskurs, Öppen ingång (matematikdelen), 7.5 hp
- Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. Liber (2017) ISBN 9789147113361
- Material tillhandahålles av institutionen.

Interaktionsteknik och design, ID (matematikdelen), 7.5 hp 
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017) ISBN 9789147113361

Inledande kurs för kandidatprogrammet i matematik (5MA205), 7.5 hp
- Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017)  ISBN 9789147113361
- Material tillhandahålles av institutionen.

Inledande kurs i Teknisk kemi (matematikdelen)
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017) ISBN 9789147113361

Introduktion till Industriell ekonomi (5MA195), 7.5 hp
- Engwall, M., Jerbrant, A., Karlsson, B., Storm, P., Modern Industriell ekonomi. Studentlitteratur, uppl. 2 (2020). ISBN 9789144141510
- Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017)  ISBN 9789147113361

Kvalitetsteknik och försöksplanering (5MS001), 7.5 hp
Montgomery, D.C., Runger, G.C. & Hubele, Engineering Statistics, 5th ed. Wiley. (2011) ISBN 9780470646076

Linjär algebra, 7.5 hp (5MA160 & 6MA036)
Anton H., Rorres, C., Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications, 12th ed. (2019)  Wiley & Sons. ISBN 9781119666141

Läraryrkets dimensioner – ingångsämne matematik VFU3
Material tillhandahålles av institutionen

Matematik 2 för årskurs F-3 (6MA053), 7.5 hp
Beckmann; Mathematics for Elementary Teachers with Activities Pearson (2017).  ISBN 9780134392790

Metoder och verktyg för datavetare (matematikdelen), 7.5 hp
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017) ISBN 9789147113361 

Projektkurs för ingenjörer, 7.5 hp
Material tillhandahålles av institutionen

Statistik för lärare (6MS004), 7.5 hp
Wahlin, K., Tillämpad statistik – en grundkurs. 3 uppl. Sanoma utbildning (2021) ISBN 9789152361535

Statistik för farmaceuter (5MS075), 3 hp
Ejlertsson, G., Statistik för hälsovetenskaperna. Studentlitteratur. 3 uppl. (2019) ISBN 9789144122694
  
Statistik för teknologer (5MS079), 7.5 hp
Metcalfe Andrew m.fl. Statistics in engineering: with examples in MATLAB and R. 2nd edition, (202), CRC Press, 792 pages, ISBN: 9780367570629 Finns som E-bok: ISBN 9781351643504

Stokastiska processer & simulering (5MS049), 7.5 hp
- Material tillhandahålles av institutionen
- Referenslitteratur: Ross, S M., Simulation 5th ed (2012) Academic Press Inc. ISBN 9780124158252

Strategier och verktyg för kvalitetsarbete (5TN028), 7.5 hp
- Petersson, P. m.fl. Lean – Gör avvikelser till framgång. 3.e uppl. Part Development (2015) ISBN  9789198037234
- Sörqvist, L., Höglund, F., Sex sigma – Resultatinriktat förbättringsarbete som ger ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster. 2 uppl. Studentlitteratur (2017) ISBN 9789144114378 

Statistik och kvalitetsteknik (5MS024), 7.5 hp
Henderson, R.G Six Sigma Quality Improvement with Minitab 2nd ed. ISBN 9780470741740 Wiley, 2011

Kurser på kandidatnivå

Kontinuerlig optimering (5MA171), 7.5 hp
- Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M., Optimeringslära. Studentlitteratur (2008) ISBN 9789144053141
- Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M., Henningsson, M., Optimeringslära – Övningsbok. Studentlitteratur (2010) ISBN 9789144067605

Matematisk introduktion till maskininlärning (5MA206), 7.5 hp
- James, Gareth; Witten, Daniela; Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert An introduction to statistical learning : with applications in R, Second edition. : New York : Springer, [2021] - xv, 607 sidor ISBN:9781071614174
- Deisenroth, Marc Peter; Faisal, A. Aldo; Ong, Cheng Soon Mathematics for machine learning Cambridge: Cambridge University Press, [2020] - xvii, 371 pages ISBN:9781108470049

Topologi (5MA191), 7.5 hp
Munkres, James R. Topology Second edition [2018 reissue]. : New York, NY : Pearson, [2018] - xvi, 537 pages ISBN:9780134689517 

Kurser på avancerad nivå

Statistisk inlärning med högdimensionella data (5MS084), 7.5 hp
James, G., Hastie, T., Tibshinari, R., Witten, D., An Introduction to Statistical Learning Springer (2021) ISBN: 9781071614174 

Diskret modellering (5MA174), 7.5 hp
Material tillhandahålles av institutionen

Multivariat dataanalys (5MS081), 7.5 hp
Johnson, R.A. & Wichern, D.W., Applied Multivariate Statistical Analysis. 6th int.ed.  Prentice- Hall. (2013) ISBN 9781292024943 Finns som E-bok, ISBN 9781292037578

Numeriska metoder för PDE (5MA184), 7.5 hp
- Larson, Mats G., Bengzon, Fredrik. The Finite Element Method; Theory, Implementation, and Application. Springer (2013) 
ISBN 9783642332869 Finns som E-bok: ISBN: 9783642332876
- Material tillhandahålles av institutionen
- Referenslitteratur: Larsson, Stig and Thomée, Vidar. Partial Differential Equations with Numerical Methods. Springer (2008) ISBN 9783540887058. Finns som E-bok, ISBN 9783540887065

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning (5MA179), 15 hp
- Hult, H., Lindskog, F., Hammarlid, O., Rehn C J., Risk and Portfolio Analysis; Principles and Methods. Springer (2012) ISBN 9781461441021 Finns som E-bok, ISBN: 9781461441038
- McNeil, A., Frey, R., Embrechts, P., Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools (2015) ISBN 9780691166278. Finns som E-bok, ISBN 9781400866281
Referenslitteratur:
- Danielsson, Jon Financial Risk Forecasting John Wiley & Sons, 2011 - 400 s. ISBN:9780470669433 (inb.)  LIBRIS-ID:15352419 
- Meucci, Attilio Risk and asset allocation [Elektronisk resurs] Dordrecht : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2005. - 550 p. ISBN:9783540279044  LIBRIS-ID:11660125
- Material tillhandahålles av institutionen

Sannolikhetsteori (5MS073), 7.5 hp
Gut, Allan., An Intermediate Course in Probability. 2nd ed.  Springer-Verlag (2014).  ISBN 9781489984463 Finns som E-bok (2013), ISBN 9781475724318

Stokastiska differentialekvationer (5MA180), 7.5 hp
Allen, E., Modeling with Itô Stochastic Differential Equations. Springer (2007). ISBN 9781402059520 Finns som E-bok, ISBN 9781402059537

Transformmetoder (5MA202), 7,5 hp
Diniz, P., da Silva E., Netto, S. Digital Signal Processing. 2nd ed. Cambridge (2010) ISBN 9780521887755 Finns som E-bok, ISBN 9780511784644

Inferensteori (5M078), 7.5 hp
Efron, B., Hastie T., Computer age statistical inference – Algorithms, Evidence, and Data Science.  Student edition.: Cambridge: Cambridge University Press (2021) ISBN: 978-1-108-82341-8

Matematisk modellering av ekonomiska system (5MA210), 7.5 hp 
- Varian, Hal R. Microeconomic analysis 3. ed.: New York : Norton, cop. 1992 - 506, (42) s. ISBN: 978-0-393-95735-8 (Student ed.)  LIBRIS-ID:4885167 

- Referenslitteratur: Gravelle, Hugh; Rees, Ray, Microeconomics
3. ed. : Harlow : Prentice Hall, 2004 - viii, 738 s.
ISBN:0-582-40487-8 LIBRIS-ID:8462493

Partiella differentialekvationer (5MA211), 7.5 hp
Evans, Lawrence C. Partial differential equations 2nd ed.: Providence, R.I. : American Mathematical Society, 2010. - 749 s. ISBN:978-0-8218-4974-3 (alk. paper) LIBRIS-ID:11765776 

Forskning inom matematiska vetenskaper (5MA200), 7.5 hp
Material tillhandahålles av institutionen
 

Vårterminen 2023

Kurser på grundnivå

Algebra, 7.5 hp
Hellström, L., m.fl., Elementär algebra, 2. Uppl. Studentlitteratur (2002) ISBN 978-91-4401911-6

Analys för ingenjörer (5MA148), 7.5 hp
Brandell, G., Sjöstrand, S., Envariabelanalys med datorstöd., Studentlitteratur (2016) ISBN 9 789 144 109 183 

Differentialekvationer för teknologer (5MA121), 7.5 hp
Boyce, W., B., Boyce's Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems Global ed. Wiley (2017). ISBN 9781119382874

Differentialekvationer och flervariabelanalys (6MA058), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Diskret matematik (6MA043), 7.5 hp
Biggs, Norman L., Discrete Mathematics Clarendon Press (2002) ISBN 978-0-19-850717-8

Diskret matematik för systemvetenskap (5MA172), 7.5 hp
Chartrand, Gary., Discrete Mathematics. Waveland Press (2011) ISBN 9781577667308

Envariabelanalys 1 (6MA041), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN 9780135732588

Flervariabelanalys (5MA164 & 6MA047), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN 9780135732588

Ingenjörens roll i arbetslivet (5TN030), 7.5 hp
Material tillhandahålles av institutionen

Introduktion till diskret matematik (5MA143), 7.5 hp
Biggs, Norman L., Discrete Mathematics Clarendon Press (2002) ISBN 978-0-19-850717-8

Linjär algebra (5MA160), 7.5 hp
Anton H., Rorres, C., Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications. 12th ed. Wiley & Sons (2020) ISBN 9781119666141

Linjärprogrammering (5MA158), 7.5 hp
- Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M., Optimeringslära. Studentlitteratur (2008) ISBN 9789144053141
- Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M., Henningsson, M., Optimeringslära – Övningsbok. Studentlitteratur (2010) ISBN 9789144067605

Matematik 1 för årskurs 4-6 (6MA038), 7.5 hp
Beckmann; Mathematics for Elementary Teachers with Activities. Pearson (2017) ISBN 9780134392790

Matematiska metoder (6MA055), 7.5 hp
- Albertson, Fredrik, Basfärdigheter i algebra: en förberedelse till högskolestudier Studentlitteratur (2003) ISBN 91-44-03128-9
- Lindahl, G., Euklides geometri (kompendium, tillhandahålls av institutionen.)
- Övrigt material (tillhandahålles av institutionen)

Matematikens historia (5MA207 & 6MA056), 7.5 hp
Johansson, Bo Göran Matematikens historia
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2013 - 540 s. ISBN:9789144083162

Problemlösning och matematiska resonemang (6MA057), 7.5 hp
Petersson, H., Problemlösningens grunder. 2 Uppl. Studentlitteratur (2016) ISBN 9789144112992

Statistik för tekniska fysiker (5MS080), 6 hp
Metcalfe, Andrew Statistics in engineering : with examples in MATLAB and R Second edition : Boca Raton, FL : CRC Press, 2020 - xviii, 792 pages ISBN:0367570629

Statistik för teknologer (5MS079), 7.5 hp
Metcalfe, Andrew Statistics in engineering : with examples in MATLAB and R Second edition : Boca Raton, FL : CRC Press, 2020 - xviii, 792 pages ISBN:0367570629

Statistik och kvalitetsteknik (5MS024), 7.5 hp
Henderson, R. G. Six Sigma Quality Improvement with Minitab. 2nd Edition. Wiley (2011) ISBN 9780470741740

Kurser på kandidatnivå

Introduktion till grafteori (5MA146), 7.5 hp
Wilson, Robin J. Introduction to graph theory 5th ed. : Harlow : Prentice Hall, 2010. - viii, 184 s. ISBN:978-0-273-72889-4

Matematisk modellering (5MA209), 7.5 hp
- Page, S E. The Model Thinker. Basic Books (2019) ISBN 9780465094622
Referenslitteratur:
- Robins, S. Simulation: the practice of model development and use. 2th ed., Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave macmillan (2014) ISBN 9781137328021
- Meadows, D Thinking in systems: a primer Vermont: Chelsea Green Pub., (2008) ISBN 9781603580557

Statistisk problemlösning med Excel och VBA (5MS064), 7.5 hp
- Walkenbach, J. Excel 2019 Bible. Wiley (2018) ISBN 9781119514787
- Alexander, M., Kusleika, D., Excel 2019 power programming with VBA. Wiley (2019) ISBN 9781119514923

Kurser på avancerad nivå

Aktuella teman och algoritmer i kombinatorik (5MA201), 7.5 hp
Alon, N., Spencer, J. H. The probabilistic method. 4th Edition. Wiley (2016) ISBN 9781119061953

Datorintensiva statistiska metoder (5MS063), 7.5 hp
Ross, Sheldon M., Simulation. 5th ed. Academic Press (2012). ISBN 9780124158252

Finansiell matematik (5MA208), 7.5 hp
Björk, Thomas., Arbitrage Theory in Continuous Time 4th ed. Oxford University Press (2019) ISBN 9780198851615

Finita elementmetoden (5MA176), 7.5 hp
Larson, Mats G., Bengzon, Fredrik. The Finite Element Method; Theory, Implementation, and Application. Springer (2015) ISBN 9783642447112 (Finns som E-bok)

Försöksplanering och avancerad statistisk modellering (5MS071), 15 hp
- Montgomery, C. Douglas., Design and Analysis
of experiment. 10th ed. Wiley (2021) ISBN 9781119816959
- Wood, Simon N. Generalized additive models: an introduction with R. 2ND ed. Chapman & Hall (2017) ISBN 9781498728331

Heltalsprogrammering (5MA177), 7.5 hp
Wolsey, L.A., Integer programming. 2nd ed. Wiley (2020) ISBN 9781119606536

Integrationsteori (5MA183), 7.5 hp
Cohn, Donald L. Measure theory 2. ed.: New York, NY: Springer New York, 2013 - xxi, 457 s. ISBN:9781461469551

Monte Carlo-metoder med finansiella tillämpningar (5MA178), 7.5 hp
Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering. Springer (2013) ISBN 9780387216171 (Finns som E-bok)

Statistiska metoder i genetik (5MS059), 7.5 hp
Cristianini, M.W. Hahn, Introduction to Computational Genomics. Cambridge University Press. (2006) ISBN 9780521671910 (Finns som E-bok)

Tidsserieanalys och spatial statistik (5MS072), 7.5 hp
Brockwell, P-J & Davis, R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, 3 Ed. Springer (2016) ISBN 9783319298528
(Finns som E-bok)

Höstterminen 2022

Kurser på grundnivå

Algebra (5MA167), 7.5 hp
Hellström, L., m.fl., Elementär algebra, 2. Uppl. Studentlitteratur (2002) ISBN 978-91-4401911-6

Algebra för ingenjörer (5MA147), 7.5 hp
Brandell, G., Sjöstrand, S., Envariabelanalys med datorstöd., Studentlitteratur (2016) ISBN 9789144109183.

Algebra och analys för datavetare (5MA186), 7.5 hp
- Nordbeck, P., Månsson, J., Endimensionell analys. Studentlitteratur (2011) ISBN 9789144056104
- Övningar i Endimensionell analys – övningar, 2 uppl. Studentlitteratur (2018) ISBN 9789144127187

Algebra och analys för processoperatörer (5MA193) 7.5 hp
- Nordbeck, P., Månsson, J., Endimensionell analys. Studentlitteratur (2011) ISBN 9789144056104
- Övningar i Endimensionell analys – övningar, 2 uppl. Studentlitteratur (2018) ISBN 9789144127187

Analys för ingenjörer (5MA148), 7.5 hp
Brandell, G., Sjöstrand, S., Envariabelanalys med datorstöd., Studentlitteratur (2016) ISBN 9789144109183.

Läraryrkets dimensioner – ingångsämne matematik VFU3
Material tillhandahålles av institutionen

Att undervisa i matematik VFU2 (6MA049), 6 hp
Alvén, Fredrik & Bohlin, Senait (2021). ”Om att inta lärarrollen”, ur: På väg mot läraryrket: en handbok för den verksamhetsförlagda utbildningen. Stockholm: Liber.

Differentialekvationer (6MA050), 7.5 hp
Boyce, W.,B., Boyce's Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems Global ed. Wiley (2017). ISBN 9781119382874

Differentialekvationer för teknologer (5MA121), 7.5 hp
Boyce, W.,B., Boyce's Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems Global ed. Wiley (2017). ISBN 9781119382874

Envariabelanalys 1 (5MA197), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Envariabelanalys 2 (5MA198), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Endimensionell analys 1 (5MA153), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Endimensionell analys 2 (5MA154), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Flervariabelanalys och differentialekvationer (5MA044), 7.5 hp
Adams, R.A., Essex, C., Calculus - A Complete Course, 10th ed. Pearson Education (2021). ISBN: 9780135732588

Fysikens matematiska metoder (5MA122), 15 hp
- Boyce, W.,B., Boyce's Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems Global ed. Wiley (2017). ISBN 9781119382874
- Asmar, N, H. Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems. Dover Publ. (2016)
- Referenslitteratur: Råde, L, Westergren B., Mathematics handbook for science and engineering 6. uppl. Studentlitteratur. (2019) ISBN 9789144128436

Inledande ingenjörskurs, BT, ET (matematikdelen), 7.5 hp
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017) ISBN 9789147113361

Inledande ingenjörskurs, Öppen ingång (matematikdelen), 7.5 hp
- Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. Liber (2017) ISBN 9789147113361
- Material tillhandahålles av institutionen.

Interaktionsteknik och design, ID (matematikdelen), 7.5 hp
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017) ISBN 9789147113361

Inledande kurs för kandidatprogrammet i matematik (5MA205), 7.5 hp
- Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017) ISBN 9789147113361
- Material tillhandahålles av institutionen.

Introduktion till Industriell ekonomi (5MA195), 7.5 hp
- Engwall, M., Jerbrant, A., Karlsson, B., Storm, P., Modern Industriell ekonom. Studentlitteratur (2020). ISBN 9789144141510
- Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017) ISBN 9789147113361

Introduktion till miljö och hälsoskydd, 7.5 hp
Körner, S och Wahlgren, L., Statistiska metoder. (2015) Studentlitteratur. ISBN 9789144108711

Kvalitetsteknik och försöksplanering (5MS001), 7.5 hp
Montgomery, D.C., Runger, G.C. & Hubele, Engineering Statistics, 5th ed. Wiley. (2011) ISBN 9780470646076

Linjär algebra (5MA160 & 6MA036), 7.5 hp
Anton H., Rorres, C., Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications, 12th ed. Wiley & Sons. ISBN 9781119666141

Matematik 2 för årskurs F-3 (6MA053), 7.5 hp
Beckmann; Mathematics for Elementary Teachers with Activities Pearson (2017). ISBN 9780134392790

Matematisk introduktion till maskininlärning (5MA206), 7.5 hp
- Deisenroth, Faisal, Ong, Mathematics for Machine Learning (2020) ISBN Finns som e-bok
- G. James et al., An Introduction to Statistical Learning – with applications in R, 2nd ed., ISBN 978-1-0716-1420-4

Metoder och verktyg för datavetare (matematikdelen), 7.5 hp
Johansson, R., Öhman, L-D., Introduktion till högre studier i matematik. 2 uppl. Liber (2017) ISBN 9789147113361

Statistik för lärare (6MS004), 7.5 hp
Wahlin, K., Tillämpad statistik. 2 uppl. Sanoma utbildning (2015) ISBN 9789152327821

Statistik för farmaceuter (5MS075), 3 hp
Ejlertsson, G., Statistik för hälsovetenskaperna. Studentlitteratur. 3 uppl. (2019) ISBN 9789144122694

Statistik för teknologer (5MS079), 7.5 hp
Metcalfe, A. Statistics in engineering: with examples in MATLAB and R. Second edition : Boca Raton, FL : CRC Press, 2020. ISBN:0367570629

Stokastiska processer & simulering (5MS049), 7.5 hp
- Material tillhandahålles av institutionen
Referenslitteratur: Ross, S M., Simulation 5th ed (2012) Academic Press Inc. ISBN 9780124158252

Strategier och verktyg för kvalitetsarbete (5TN028), 7.5 hp
- Petersson, P. m.fl. Lean – Gör avvikelser till framgång. 3.e uppl. Part Development (2015) ISBN 9789198037234
- Sörqvist, L., Höglund, F., Sex sigma – Resultatinriktat förbättringsarbete som ger ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster. 2 uppl. Studentlitteratur (2017) ISBN 9789144114378

Kurser på kandidatnivå

Kontinuerlig optimering (5MA171), 7.5 hp
- Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M., Optimeringslära. Studentlitteratur (2008) ISBN 9789144053141
- Lundgren, J., Värbrand, P., Rönnqvist, M., Henningsson, M., Optimeringslära – Övningsbok. Studentlitteratur (2010) ISBN 9789144067605

Reell analys (5MA182), 7.5 hp
Rudin, W., Principles of Mathematical Analysis 3rd edition. McGraw-Hill. (1976). ISBN: 9780070856134

Kurser på avancerad nivå

Statistisk inlärning med högdimensionella data (5MS084), 7.5 hp
James, G., Hastie, T., Tibshinari, R., Witten, D., An Introduction to Statistical Learning Springer (2017) ISBN 9781461471370

Diskret modellering (5MA174), 7.5 hp
Annat material (tillhandahålles av inst.)

Multivariat dataanalys (5MS081), 7.5 hp
Johnson, R.A. & Wichern, D.W., Applied Multivariate Statistical Analysis. 6th int.ed. Prentice- Hall. (2013) ISBN 9781292024943
Finns som E-bok.

Numeriska metoder för PDE (5MA184), 7.5 hp
- Larson, Mats G., Bengzon, Fredrik. The Finite Element Method; Theory, Implementation, and Application. Springer (2013) ISBN 9783642332869 Finns som E-bok.
- Annat material (tillhandahålles av inst.)

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning (5MA179), 15 hp
- Hult, H., Lindskog, F., Hammarlid, O., Rehn C J., Risk and Portfolio Analysis; Principles and Methods. Springer (2012) ISBN 9781461441021 Finns som E-bok.
- McNeil, A., Frey, R., Embrechts, P., Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools (2015) ISBN 9780691166278 Finns som E-bok

Sannolikhetsteori (5MS073), 7.5 hp
Gut, Allan., An Intermediate Course in Probability. 2nd ed. Springer-Verlag. ISBN 9781489984463 Finns som E-bok.

Stationära stokastiska processer (5MS083), 7.5 hp
Lindgren, G., Rootzén, H., Sandsten, M.: Introduction to Stationary Stochastic Processes: Applications in Science and Engineering. Chapman & Hall, 2013, ISBN: 9781466586185

Stokastiska differentialekvationer (5MA180), 7.5 hp
Allen, E., Modeling with Ito Stochastic Differential Equations. Springer (2007). ISBN 9781402059520

Transformmetoder (5MA202), 7.5 hp
Diniz, P., da Silva E., Netto, S. Digital Signal Processing. 2nd ed. Cambridge (2010) ISBN 9780521887755
Finns som E-bok.

Senast uppdaterad: 2024-02-15