"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Välkommen till studier i matematik och matematisk statistik! Dessa sidor riktar sig till dig som studerar på våra program och kurser.

Besökstider

Besökstider för studieadministration:

Måndag - fredag mellan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.30 i den mån studieadministrationen är på plats.

Besöksadress

MIT-huset, plan 3, Linnaeus väg

Tider för tentamensutlämning:

Måndag - fredag mellan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.30 i den mån studieadministrationen är på plats.

Här hämtar du ut din tenta: Mazemap

Registrering och omregistrering

Här kan du läsa om registrering och omregistrering på kurser.

Kursinformation och kurslitteratur

Här hittar du vem som är kursansvarig och kurslitteraturlista.

Tentamensanmälan och tentamensschema

Här kan du läsa vad som gäller för tentamen vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Studievägledning, studieadministration och programansvariga

Här hittar du kontaktuppgifter till våra studievägledare, studieadministratörer och programansvariga.

Studera utomlands

Här kan du läsa mer om möjligheterna att studera utomlands.

Handledning i MIT-huset

Ställ frågor och få handledning under eftermiddagarna i MIT-huset.

Matlab

Matlab för våra studenter

Person vid dator i datasal för digital medieproduktion.
Rutiner för laborationer och inlämningsuppgifter

Här kan du läsa mer om laborationer och inlämningsuppgifter vid vår institution

Examensarbete

Vill du skriva examensarbete hos oss vid Institutionen för matematik och matematisk statistik?

Senast uppdaterad: 2024-05-20