"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Välkommen till studier i matematik och matematisk statistik! Dessa sidor riktar sig till dig som studerar på våra program och kurser.

OBS! DEN 28 AUGUSTI TRÄDER NYA TENTAMENSREGLER I KRAFT 

Den viktigaste förändringen för dig som är student är att möjligheten att skriva tentamen, omtentamen eller dugga i skrivsal oanmäld tas bort helt. Du måste därför alltid anmäla dig i tid för att få skriva. Inga efteranmälningar tas emot. 

En annan förändring från 28 augusti är att anmälan till tentamen ska ske senast 10 arbetsdagar innan tentamen, och inte 10 kalenderdagar som tidigare.

Anmälan kommer samtidigt flytta från studentwebben till systemet Ladok för studenter. Detta innebär att du inte längre kommer att få en notis i Studentwebben om att det finns en tenta att anmäla sig till.

På webbsidan Tentamen kan du läsa mer om vad som gäller vid tentamen. 

Besökstider

Besökstider för studieadministration:

Måndag, onsdag och fredag mellan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.30 i den mån studieadministrationen är på plats.

Besöksadress

MIT-huset, plan 3, Linnaeus väg

Tider för tentamensutlämning:

Måndag, onsdag och fredag mellan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.30 i den mån studieadministrationen är på plats.

Här hämtar du ut din tenta: Mazemap

Registrering och omregistrering

Här kan du läsa om registrering och omregistrering på kurser.

Kursinformation och kurslitteratur

Här hittar du vem som är kursansvarig, kurslitteraturlista samt schema.

Tentamensanmälan och tentamensschema

Här kan du läsa vad som gäller för tentamen vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Studievägledning, studieadministration och programansvariga

Här hittar du kontaktuppgifter till våra studievägledare, studieadministratörer och programansvariga.

Studera utomlands

Här kan du läsa mer om möjligheterna att studera utomlands.

Handledning i MIT-huset

Ställ frågor och få handledning under eftermiddagarna i MIT-huset.

Matlab

Matlab för våra studenter

Kurskatalog

Översikt över våra kurser på grundläggande och avancerad nivå.

Examensarbete

Vill du skriva examensarbete hos oss vid Institutionen för matematik och matematisk statistik?

Senast uppdaterad: 2023-05-24