"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beställa intyg om dina studier

Behöver du ett resultatintyg, registreringsintyg eller en kopia av ditt examensbevis? Här får du veta hur du kan få det.

Resultatintyg eller registreringsintyg

Resultatintyg visar dina slutförda kurser och eventuell examen och kan exempelvis användas för att styrka dina studieresultat för en arbetsgivare.

Registreringsintyg visar vilka kurser som du är eller har varit registrerad på och under vilka terminstider. Det kan användas när du behöver visa att du varit student vid Umeå universitet, till exempel till a-kassan. Du kan inte se några uppgifter om examen på ett registreringsintyg.

Hämta själv

Enklaste sättet att få ett resultat- eller registreringsintyg är att du själv hämtar det från Ladok

Har du studier även vid andra svenska universitet eller högskolor som du vill få med i ditt intyg kan du inte hämta ut det här på Studentwebben. Det gör du istället via Ladok där du hämtar ett ”nationellt resultatintyg”. 

Logga in i Ladok

Intygen har elektroniska sigill som bekräftar att de är äkta.

 

Beställa från universitetet

Kan du inte logga in med ditt Umu-id så kan du kontakta Infocenter för att beställa ett intyg. Du kan använda kontaktformuläret nedan. Om du beställer intyg om dina studier så medför det att Umeå universitet behandlar dina personuppgifter. För mer information, gå till www.umu.se/gdpr.

Intyget skickas av integritetsskäl i pappersform till din folkbokföringsadress. Det kan vara möjligt att få en digital version av intyget, som då skickas till den e-postadress som du har angett i Ladok. Du ändrar din e-postadress på sidan Mina inställningar.

Kopia på examensbevis

Ofta kan det räcka med ett resultatintyg för att bekräfta att du har din examen. Om det inte räcker med ett resultatintyg kan vi skicka dig en vidimerad kopia av det examensbevis du redan fått. Då vänder du dig till Infocenter. Du kan använda kontaktformuläret nedan. När du beställer intyg om dina studier eller kopia på examensbevis så innebär det att Umeå universitet behandlar dina personuppgifter. För mer information, gå till www.umu.se/gdpr.

Kopian skickas av integritetsskäl i pappersform till din folkbokföringsadress, oftast inom en vecka. När du beställer, så ange vilken examen det rör sig om, ditt namn, personnummer och den adress du vill få det skickat till. Det kan vara möjligt att få kopian skickad via e-post. Kopian skickas då till den e-postadress som du har angett i Ladok. Du ändrar din e-postadress på sidan Mina inställningar.

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter. 

Senast uppdaterad: 2023-09-04