Hoppa direkt till innehållet
printicon

Beställa intyg om dina studier

Behöver du ett resultatintyg, registreringsintyg eller en kopia av ditt examensbevis? Här får du veta hur du kan få det.

Resultatintyg eller registreringsintyg

Resultatintyg visar dina slutförda kurser och eventuell examen och kan exempelvis användas för att styrka dina studieresultat för en arbetsgivare.

Registreringsintyg visar vilka kurser som du är eller har varit registrerad på och under vilka terminstider. Det kan användas när du behöver visa att du varit student vid Umeå universitet, till exempel till a-kassan. Du kan inte se några uppgifter om examen på ett registreringsintyg.

Hämta själv

Enklaste sättet att få ett resultat- eller registreringsintyg är att du själv hämtar det från Min sida. Har du studier även vid andra svenska universitet eller högskolor som du vill få med i ditt intyg så hämtar du ett ”nationellt resultatintyg”. Intygen har elektroniska sigill som bekräftar att de är äkta.

Beställa från universitetet

Kan du inte logga in med ditt Umu-id så kan du kontakta Infocenter för att beställa ett intyg. Du kan använda kontaktformuläret nedan. Om du beställer intyg om dina studier så medför det att Umeå universitet behandlar dina personuppgifter. För mer information, gå till www.umu.se/gdpr.

Intyget skickas av integritetsskäl i pappersform till din folkbokföringsadress. Det kan vara möjligt att få en digital version av intyget, som då skickas till den e-postadress som du har angett i Ladok. Här finns information om hur du gör för att välja e-postadress i Ladok.

Kopia på examensbevis

Ofta kan det räcka med ett resultatintyg för att bekräfta att du har din examen. Om det inte räcker med ett resultatintyg kan vi skicka dig en vidimerad kopia av det examensbevis du redan fått. Då vänder du dig till Infocenter. Du kan använda kontaktformuläret nedan. När du beställer intyg om dina studier eller kopia på examensbevis så innebär det att Umeå universitet behandlar dina personuppgifter. För mer information, gå till www.umu.se/gdpr.

Kopian skickas av integritetsskäl i pappersform till din folkbokföringsadress, oftast inom en vecka. När du beställer, så ange vilken examen det rör sig om, ditt namn, personnummer och den adress du vill få det skickat till. Det kan vara möjligt att få en digital kopia, som då skickas till den e-postadress som du har angett i Ladok. Här finns information om hur du gör för att välja e-postadress i Ladok.

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)