Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examen

Ett mål med dina studier kan vara att få en examen. En examen visar att du har läst ett ämne till en viss nivå eller att du har gått en särskild utbildning. Du ansöker själv om examen när du är klar med dina studier. Examensbeviset skickas alltså inte till dig automatiskt.

Ett examensbevis är en värdehandling inför framtiden antingen du vill fortsätta studera, forska eller börja arbeta. Till exempel vill många arbetsgivare se att du har en examen när du söker jobb.

Tre typer av examen

Vid svenska högskolor och universitet finns tre typer av examina: generell examen, konstnärlig examen och yrkesexamen.

Generell och konstnärlig examen innehåller ett så kallat huvudområde som visar vilken profil din examen har. Sådana examen kan du nå genom att läsa ett program eller fristående kurser. En yrkesexamen har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde, exempelvis lärare, arkitekt eller läkare. Den typen av examen når du bara genom att läsa ett program.

Läs mer om vilka examen Umeå universitet får utfärda och inom vilka huvudområden.

Examenskraven styrs av nationella och lokala regler

De regler som gäller alla universitet och högskolor i Sverige finns i högskoleförordningen (SFS 1993:100).

Utöver högskoleförordningen har varje högskola och universitet rätt att besluta om mer preciserade examenskrav. Vid Umeå universitet framgår kraven i den lokala examensordningen och i lokala examensbeskrivningar för respektive examen. Det är i de lokala examensbeskrivningarna som du hittar vad du måste ha läst för att få ut en viss examen.

Läs mer om kraven för examen.

Du måste själv ansöka om din examen

När du är klar med dina studier ansöker du själv om examen för att få ett examensbevis. Vi prövar då om det du läst räcker till den examen du ansöker om. Observera att du ansöker om examen vid den högskola eller universitet där du avslutade den sista kursen.

Läs mer om hur du ansöker om examen.

Vanliga frågor

 • Kan jag tillgodoräkna mig tidigare studier eller yrkeserfarenheter i min examen?

  Om du har tidigare studier eller yrkeserfarenhet kan du ha möjlighet att få det tillgodoräknat till utbildning vid Umeå universitet. Beroende på vilken examen du har tänkt ansöka om kan det vara möjligt att använda tillgodoräknad kurs eller del av kurs i en examen.

  Innan du ansöker om tillgodoräknande är det bra om du tittar i de lokala examensbeskrivningarna så att du vet att du får de kurser du behöver för din examen. Kontakta gärna studievägledare vid ämnesansvarig institution när du tänker ansöka om tillgodoräknande.

  Läs mer om tillgodoräknanden.

  Fäll ihop
 • Kan jag få ett nytt examensbevis eller beställa en kopia?

  Du får inget nytt examensbevis, men vi kan skicka dig en kopia av det examensbevis du redan fått.

  Vill du ha en kopia på ditt examensbevis vänder du dig till Infocenter. Du kan använda kontaktformuläret nedan. Ange vilken examen det rör sig om, ditt namn och personnummer. Vill du få kopian skickad digitalt ska du också ange din e-postadress. Om du vill ha kopian skickad med vanlig post ska du i stället ange den adress du vill få den skickad till. Kopian kommer att skickas till dig normalt inom en vecka.

  Ofta kan det räcka med ett studieintyg (resultatintyg) för att bekräfta att du har din examen. Ett resultatintyg kan du själv hämta via länk på Min sida.

  Fäll ihop
 • Vem kan vidimera mina kopior på examensbeviset?

  Genom att vidimera (bestyrka) en kopia intygar någon annan än du själv att kopian stämmer överens med originalet. Det behöver inte vara en myndighet som vidimerar. Vidimeringen görs direkt på kopian med underskrift, namnförtydligande och telefonnummer.

  Om du vill att Umeå universitet ska vidimera dina kopior vänder du dig till Infocenter. Du kan använda kontaktformuläret på den här sidan.

  Fäll ihop
 • Kan jag få ett nytt examensbevis om jag har bytt personnummer eller namn?

  Nytt examensbevis för tidigare utfärdad examen utfärdas normalt inte. Du kan alltså inte få ett nytt examensbevis om du bara har ändrat för- eller efternamn.

  Om du har bytt personnummer med anledning av att du har fått fingerade personuppgifter eller ändrat könstillhörighet, har du dock rätt till nytt bevis. För detta krävs ett intyg om förändringen från Skatteverket. Kontakta oss gärna för mer information.

  Fäll ihop
 • Jag behöver ett studieintyg (resultatintyg) eller registreringsintyg, hur gör jag?

  Via en länk på Min sida kan du själv hämta resultatintyg, nationellt resultatintyg och registreringsintyg. Dessa har elektroniska sigill som bekräftar intygens äkthet.

  Resultatintyg visar dina slutförda kurser och eventuell examen vid Umeå universitet och kan exempelvis användas för att styrka dina studieresultat för en arbetsgivare. Ett så kallat nationellt resultatintyg visar även dina studier vid andra svenska lärosäten.

  Registreringsintyg visar vilka kurser som du är eller har varit registrerad på samt terminstider och kan användas när du behöver visa att du varit student vid Umeå universitet, till exempel till a-kassan. Du kan inte se några uppgifter om examen på ett registreringsintyg.

  Infocenter kan hjälpa dig med att få ett resultat- eller registreringsintyg. Du kan använda kontaktformuläret på den här sidan. Ett nationellt resultatintyg kan bara du själv hämta från Min sida.

  Fäll ihop
 • Hur gör jag för att få ett kursbevis?

  Kursbevis utfärdas av institutionen där du läst din kurs. Du kan bara få kursbevis för hel och avslutad kurs. Kontakta institutionen om du önskar ett kursbevis.

  Hitta institution

  Fäll ihop
 • Till vilka tidningar skickar ni uppgifter om examen?

  När vi har utfärdat examina skickar vi uppgifter om namn och examen till tidningarna nedan. Tidningarna tar in uppgifterna i mån av plats. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras i tidningarna anger du det i din examensansökan.

  Följande tidningar publicerar examina från Umeå universitet:

  • Norrländska Socialdemokraten
  • Norrbottens Kuriren
  • Västerbottens-Kuriren
  • Västerbottens Folkblad
  • Piteå-Tidningen
  • Vertex (Umeå universitets studenttidning)
  Fäll ihop
 • Kan jag få flera examina?

  Ja, om du uppfyller kraven för nytt huvudområde, nytt förled eller ny inriktning kan du ta ut flera generella examina på samma nivå. För konstnärliga examina krävs nytt huvudområde eller ny inriktning för att du ska kunna få flera examina. För yrkesexamina som kan utfärdas med olika inriktningar gäller att flera examina kan utfärdas om du uppfyller kravet för ny inriktning. För lärarexamen innebär begreppet "ny inriktning" att du ska uppfylla kravet för en ny skolform för att kunna få två eller flera examina.

  Fäll ihop
 • Jag vill ha min examen översatt, hur gör jag?

  Från och med den 1 december 2001 utfärdas alla examensbevis på både svenska och engelska. Om du har ett examensbevis som är daterat tidigare, och vill översätta din examen till ett annat språk, hänvisar vi dig till en översättarbyrå.

  I ett studieintyg (resultatintyg) på engelska framgår oftast de engelska namnen på de kurser du har med i din examen. Kontakta Infocenter för att få ett resultatintyg på engelska (Official transcript of records). Du kan använda kontaktformuläret på den här sidan.

  Fäll ihop
 • Hur får jag min legitimation?

  Innan du skickar in en ansökan om legitimation till Socialstyrelsen eller Skolverket ska du ansöka om din yrkesexamen vid universitetet.

  Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården gör du hos Socialstyrelsen. För att få legitimation som lärare eller förskollärare ansöker du hos Skolverket.

  Läs mer om lärarlegitimation här.

  Fäll ihop
 • Vem legaliserar eller utfärdar apostille för mitt examensbevis?

  Legalisering
  Om du behöver legalisera ditt examensbevis för att visa upp det för en utländsk myndighet kontaktar du Utrikesdepartementet (UD). En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också godkännas av den utländska ambassad i Stockholm som företräder det land där handlingen ska användas.

  Apostille
  Om du ska visa upp examensbeviset för ett land som har anslutit sig till Apostillekonventionen, kan du få apostille utfärdat av Notarius Publicus. En apostille-stämpel intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta.

  Apostille innebär att du inte behöver få examensbeviset legaliserat av UD och att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)