"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examen

En examen visar att du har läst ett ämne till en viss nivå eller att du har gått en särskild utbildning. Du kan behöva ett examensbevis när du vill fortsätta studera, forska eller börja arbeta. Till exempel vill många arbetsgivare se att du har en examen när du söker jobb.

När du är klar med dina studier ansöker du själv om examen. Om ansökan godkänns utfärdar vi din examen och du får ett examensbevis.

Bra att veta när du ska ansöka

Kontrollera uppgifterna i Ladok och examenskrav 

När vi handlägger din examensansökan använder vi de uppgifter om dina studier som finns i Ladok. Kontrollera därför så att alla uppgifter om dina kurser är rätt i Ladok för studenter under fliken ”Min utbildning” innan du ansöker.

Kom ihåg att kurserna måste vara avslutade för att kunna ingå i din examen. Om du tycker att något inte stämmer kontaktar du institutionen som ansvarar för den berörda kursen.

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att känna till vad som krävs för den examen du tänker ansöka om.

Här kan du läsa mer om krav för examen.

Om du behöver vägledning eller studieplanering vänder du dig till en studievägledare.

Har du en tillfällig identitet i studiedokumentationssystemet (Ladok)?

Om du inte var folkbokförd i Sverige när du antogs till universitetet fick du automatiskt en tillfällig identitet i antagningssystemet och i studiedokumentationssystemet (Ladok).

Detta tillfälliga identitetsnummer kommer att skrivas ut i examensbeviset.

Om du nu blivit folkbokförd i Sverige och fått ett svenskt personnummer måste du ansöka om en ändring från din tillfälliga identitet till det svenska personnumret för att få dina avslutade studier korrekt registrerade i Ladok. Om du ansöker om denna ändring kommer det svenska personnumret att skrivas ut i examensbeviset istället för din tillfälliga identitet.

Du hittar blanketten här.

Skicka in blanketten innan du ansöker om din examen. Adressen finns på blanketten.

Observera, om du har fått skyddad identitet från Universitets- och högskolerådets sekretessgrupp ska du inte använda blanketten, utan det räcker med att du skickar in din examensansökan.

Du ska göra en ansökan per examen

Om du exempelvis vill ansöka om både yrkesexamen och generell examen måste du skicka in två separata ansökningar. Det kan till exempel handla om en sjuksköterskeexamen och en medicine kandidatexamen i omvårdnad.

I examen får inte kurser med likartat innehåll ingå

I en examen vid Umeå universitet får kurser som krävs för examen inte överlappa varandra när det gäller innehåll.

Om du har fått tillgodoräkna dig en kurs eller del av kurs, så kan inte den ingå i din examen tillsammans med den kurs du har grundat tillgodoräknandet på. Poängen kan inte räknas två gånger och examen ska enbart grundas på kurser som inte överlappar varandra.

I magister- eller masterexamen får du inte ta med kurser som ingått i kandidatexamen

När du ansöker om en magister- eller masterexamen krävs att du har en tidigare utfärdad kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng. De kurser som ingick i din behörighetsgivande examen får inte tas med i din magister- eller masterexamen.

Kontrollera skräpposten när du väntar på examensbeviset

När du väntar på att få examensbeviset, kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet hamnat där. Om meddelandet hamnat där så ska du flytta det till inboxen, eftersom många e-posttjänster tömmer skräppostmappen automatiskt efter någon tid.

Lägg till domänen (umu.se) som betrodd avsändare om det är möjligt i ditt e-postprogram. Det kan minska risken för att meddelanden från Umeå universitet hamnar i skräpposten.

Här ansöker du om examen

Logga in i Ladok för studenter med ditt Umu-id och klicka sedan på fliken "Examen och bevis”. Ansök när alla kurser som ska ingå i din examen är avklarade och har fått slutbetyg inlagt i Ladok.

Du når Ladok för studenter och tjänsten för examensansökan via den här länken

Om du inte kan ansöka via länken kan du använda en ansökningsblankett. Kontakta Infocenter om du behöver en blankett.

Dela information om din examen (verifiering)

När din examen har blivit utfärdad har du möjlighet att dela information om examen med valfri mottagare, t.ex. en arbetsgivare. Det gör du genom att logga in i Ladok för studenter, välja fliken "Examen och bevis" och klicka på "Dela bevis". Där kan du hämta en kontrollkod som du kan ge vidare till mottagaren. Med hjälp av koden, tillsammans med ditt personnummer, kan mottagaren se uppgifter om vilken examen du har och vilka kurser som ingår. Observera att funktionen "Dela bevis" inte syns förrän din examen har blivit utfärdad.

Läs mer om delning av examen här

Har du frågor?

Här finns svar på de vanligaste frågorna om examen.

Senast uppdaterad: 2023-04-26