"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Så här gör du för att överklaga

Om du tycker att du har fått ett felaktigt beslut om examen eller tillgodoräknande kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan. Din överklagan ska göras skriftligt och skickas till Umeå universitet senast tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Vad ska överklagandet innehålla?

I överklagan ska du ange:

  • vilket beslut (inklusive ärendenummer) som överklagas
  • vilken dag du tog del av beslutet
  • varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du tycker beslutet bör ändras
  • ditt namn och personnummer
  • din postadress, e-postadress och ditt telefonnummer

Observera att du endast kan överklaga beslutet utifrån det underlag som fanns i ditt ärende när beslutet fattades. Om du vill tillföra nya dokument eller lägga till fler meriter skickar du in en ny ansökan istället för att överklaga. I din nya ansökan anger du alla meriter och bifogar de dokument som du vill att ansökan ska baseras på.

Överklaga i rätt tid

Din överklagan ska ha kommit in till Umeå universitet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare kommer det inte att prövas.

Vart ska överklagandet skickas?

Skicka din överklagan med e-post till registrator@umu.se eller med vanlig post till:

Umeå universitet
Registratur och arkiv
901 87 Umeå

Hur behandlas överklagandet?

Universitetet prövar först om din överklagan kommit in i rätt tid. Överklaganden som inkommer för sent avvisas.

Om överklagandet har inkommit i rätt tid omprövar universitetet beslutet och bedömer ärendet igen. Du kommer få ett skriftligt besked med information om beslutet ändras eller om universitetet står fast vid sitt tidigare beslut.

Din överklagan skickas vidare till Överklagandenämnden för högskolan. Universitetet skickar även med en kopia av beslutet som du har överklagat, universitetets motivering och de handlingar som legat till grund för beslutet. När överklagandenämnden har fattat sitt beslut skickar de beslutet till dig.

Här kan du läsa om hur Överklagandenämnden för högskolan hanterar överklaganden.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-24