Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regler för Umu-kortet

Umeå universitet har regler som du måste godkänna för att få låna böcker och för att få komma in i lokalerna med ditt Umu-kort. När du laddar upp ditt foto till Umu-kortet godkänner du samtidigt automatiskt nedanstående regler samt låneregler vid Umeå universitetsbibliotek. Läs därför igenom reglerna innan du laddar upp fotot.

 • På begäran av väktare eller annan behörig personal ska Umu-kortet alltid kunna uppvisas och behörighet till lokalen ska kunna styrkas genom att Umu-kortet provas i lokalens kortläsare.
 • Umu-kortet är personligt och får inte lånas ut.
 • Kort och kod får inte förvaras tillsammans.
 • Borttappat, förlorat eller upphittat Umu-kort ska anmälas omgående till Infocenter.
 • Om kortet går sönder får du betala för ett nytt kort.
 • Släpp aldrig in någon obehörig med hjälp av ditt kort eller "öppnaknappen".
 • Det finns specifika inpasseringsregler för en del lokaler och hus som ska följas.

Kontakta Infocenter för information om vilka inpasseringsregler som gäller.

Övrig information

 • Vid brott mot dessa regler kan kortet spärras. Kortet kan även omhändertas för vidare utredning. Allvarligt regelbrott kan leda till polisanmälan.
 • Allt användande av Umu-kortet loggas i passerkortsystemet. Vid behov kommer logglistorna att användas för kontroll av in- och utpasseringar. Uppgifterna lagras i 2 år.
 • Om du upptäcker skadegörelse eller defekt utrustning i passerkorts- eller inbrotts-larmanläggning, meddela detta snarast till Infocenter.
 • Universitetet förbehåller sig rätten att tillfälligt begränsa tillgängligheten till universitetets lokaler.