"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studentinflytande och kursutvärderingar

Som student finns stora möjligheter att påverka sina studier. Det kan du göra genom att gå med i en studentförening, eller genom ditt programråd om du studerar på ett program. Att vara studentaktiv är en bra merit för kommande arbetsliv, så ta chansen att engagera dig!

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammets programråd
Programrådet ansvarar för frågor som rör utbildningens innehåll och utveckling. Programrådet består av representanter för de sex institutioner som medverkar i programmet samt studenter från programmets tre årskullar. Vi träffas två - tre gånger per termin. Kallelser, protokoll och vem som är representerar din kurskull hittar du info om på programplattformen.

Studerandeföreningen PLUM
Studenternas förening heter PLUM och består av flera olika utskott. PLUM är verksam under Beteendevetarsektionen som är den del av Umeå Studentkår. Föreningen är bland annat med och arrangerar Uniaden, Umeå Universitets stora arbetsmarknadsdag som går av stapeln varje år i januari. Ett annat viktigt mål för PLUM är P-studenternas hälsa, välbefinnande och sociala samvaro.

PLUM är också med i P-riks, Personalvetarstuderandes Riksförbund. P-riks är en intresseorganisation för de studerandeföreningar som har anknytning till P-utbildningarna vid Sveriges Universitet och Högskolor.

Kursutvärderingar
Du som är student kan även vara med att utveckla programmet på kursnivå! Det enklaste sättet att vara med och påverka är genom att fylla i utvärderingarna på dina moduler och kurser. Du kan givetvis också ta upp synpunkter och ge utvecklingsförslag direkt till dina lärare.

Idrottsvetenskapliga programmet

IVP:s programråd
Programrådet består av ordförande som är IVP:s programsamordnare, ledamöter från de institutioner som ger kurser på utbildningen, två studeranderepresentanter från varje årskull (en ordinarie och en suppleant) samt en sekreterare, som är IVP:s programvägledare. Det ingår också en extern representant från arbetslivet som för närvarande utgörs av Riksidrottsförbundet-SISU Västerbotten. Programrådet ansvarar för att behandla frågor som berör utbildningens innehåll och utveckling. Rådet träffas 2-3 gånger per termin. Kallelse, protokoll och vilka som är studentrepresentanter hittar du i programplattformen.

Kursutvärderingar och programutvärderingar
Du som är student kan vara med och utveckla programmet så att det bli det idrottsprogrammet i Sverige med stört studentnöjdhet! Förutom att bidra med frågor i programrådet kan du påverka genom att alltid utvärdera kurserna du läser i programmet. Det gör du efter en avslutad kurs genom en kursutvärdering som du får tillgång till och som du anonymt kan besvara. Alla synpunkter är viktiga och utvärderingarna behandlas löpande i programrådet. När du läst klart programmet ingår också en större programutvärdering som du och dina studiekamrater bjuds in till. Det är ett viktigt inslag i avslutningsveckorna på programmet.

IV-föreningen - din studentförening

IV-föreningen är verksam under Beteendevetarsektionen (BetSek), som i sin tur är del av Umeå Studentkår. Föreningen är organiserad i sex utskott där olika uppdrag/aktiviteter ingår i syfte att tillgodose föreningens mål. Föreningen är bland annat med och arrangerar Välgörenhetsflåset - ett campus-lopp som samlar in pengar till en välgörenhet, IVP-dagen - en studentdag som dels har fokus på aktuella programfrågor i form av teman och att möta IVP-alumner från arbetsmarknaden. Föreningen är också ofta inblandad i Hälsa på Campus, universitetets friskvårdssatsning för studenter och personal som går av stapeln två gånger per år. 

Föreningens mål är bland annat att skapa samarbete mellan studenter, få kontakter till omvärlden och genomsyras av fysisk aktivitet.

Vill du veta mer, besök IV-föreningens egna hemsida eller deras Facebooksida.

Fristående kurser

Pedagogiska institutionens beslutsorgan för utbildning kallas Utbildningsutskottet. Vid dessa möten representeras våra studenter av studentombud från Beteendevetarsektionen (BetSek), vid Umeå studentkår. För kontakt med studentombud, se kontaktuppgifter här.

Du som är student kan vara med att utveckla din utbildning. Det enklaste sättet att vara med och påverka är genom att fylla i utvärderingarna på dina moduler och kurser. Du kan givetvis också ta upp synpunkter och ge utvecklingsförslag direkt till dina lärare.

Kurser inom BIT-programmet

Du som är student kan vara med att utveckla programmet på kursnivå. Det enklaste sättet att vara med och påverka är genom att fylla i utvärderingarna på dina kurser. Du kan givetvis också ta upp synpunkter och ge utvecklingsförslag direkt till dina lärare.

Pedagogiska institutionens kursutvärderingar

Våra studenters åsikter om våra kurser och program är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Därför samlar vi in utvärderingar efter varje avslutad kurs. Här hittar du kursutvärderingarna.

Vill du veta mer?

Idrottsvetenskapliga programmet

Personalvetarprogrammet
Fristående kurser

Senast uppdaterad: 2022-11-28