"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Camilla Jonsson

Studie- och programvägledare, Internationell kontaktperson, sekreterare i idrottsvetenskapliga programmets programråd.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Studievägledare vid Pedagogiska institutionen Roll: Studievägledare
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Mina ansvarsområden är:

  • Programvägledare för Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180hp (IVP).

    Studievägledare för:
  • Ingångsämnet Idrott och hälsa som ingår i Ämneslärarutbildningen samt Praktiskt estetiskt ämne ingång Idrott och hälsa som ingår i Grundlärarprogrammet Fritidshem. Alla frågor som berör om dessa program ställs till studievägledarna vid Lärarhögskolan. Detta gäller också frågor som berör VAL och KPU.
  • Samtliga kurser som pedagogiska institutionen ger som har undervisningsspråk engelska, samt kurser på avancerade nivå inom Idrottspedagogik.

Mina uppdrag utöver vägledning är viss administration samt:
- Internationell kontaktperson och arbetar med ut- och inkommande student- och personalmobilitet, samt övriga internationaliserings frågor vid institutionen.
- Kontaktperson för studenter med särkilt pedagogiskt stöd
- Sammankallande och sekreterare för IVP:s programråd
- Medverkande i pedagogiska institutionens Utbildningsutskott.

 

Unga nätmiljöer: Nya villkor för samarbete och lärande, Lund: Studentlitteratur 2011 : 193-210
Jonsson, Camilla
Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, SpringerLink 2011, Vol. 16, (1) : 55-69
Jonsson, Camilla
Pedagogisk forskning i Sverige, Stockholm: Stockholms universitets förlag 2009, Vol. 14, (3) : 250-255
Jonsson, Camilla
NFPF/NERA-conference in Oslo, March 10-12, 2005 : -
Jonsson, Camilla