"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbetsyta för studentarbete som innehåller känsliga personuppgifter

Du kan hantera ditt studentarbete som innehåller känsliga personuppgifter i en samarbetsyta som finns i Teams i Microsoft 365. Din handledare eller kursens lärare kan skapa samarbetsytan åt dig.

Skapa en samarbetsyta

 1. Prata med din handledare eller ansvarig för kursen om att du behöver en samarbetsyta.
 2. För att kunna logga in i samarbetsytan måste du ha aktiverat multifaktorautentisering, MFA.
  Instruktion för att aktivera MFA
 3. Handledaren/läraren beställer samarbetsytan och lägger till medlemmarna.
 4. Du som medlem får information om och länk till samarbetsytan via e-post.
 5. Nu kan du, tillsammans med övriga medlemmar, börja hantera studentarbetet i samarbetsytan.

Samarbetsyta i Teams

För att få bäst upplevelse och funktionalitet rekommenderas ni att använda samarbetsytan i Teams för lagring av era filer. Ni kan även använda Teams för digitala möten, kommunikation och samarbete samt för inspelningar och datainsamling. Eftersom samarbetsytan är anpassad finns dock vissa begränsningar i funktionalitet.

Ytan är anpassad och har därför begräsningar

Den här samarbetsytan är anpassad för att hantera studentarbeten som innehåller känsliga personuppgifter. Därför är viss funktionalitet begränsad:

 • Det krävs inloggning med MFA för att komma åt ytan.
 • Det går inte att jobba med filer i de installerade Office-apparna på din dator (t ex Word och Excel) utan endast via apparna på webben.
 • Det är inte tillåtet och det går inte att ladda ned eller synkronisera filer som ligger i ytan.
 • Det är inte tillåtet och det går inte att dela filer med personer utanför teamet.
 • Det går inte att byta namn på filer, dokument och mappar - tänk därför efter när ni namnger ert innehåll.
 • Endast de ansvariga för ytan kan lägga till och ta bort medlemmar.
Senast uppdaterad: 2023-10-26