"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dina rättigheter och skyldigheter

Lika villkor

Lika villkor är universitets arbete med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Studier och föräldraskap

Vi ger stöd och har regelverk för att underlätta för föräldrar att studera. Här kan du läsa mer.

Studentrepresentation

Det här är de universitetsorgan som ska ha minst en studentrepresentant.

Om du blir sjuk och inte kan studera

Du kan ha rätt till sjukpenning, och ditt studiemedel kan påverkas. Ta reda på vad som gäller.

Klagomål och synpunkter

Så här gör du för att framföra ett klagomål eller en synpunkt som rör din utbildning eller din studiemiljö.

Behandla personuppgifter

Regeln om personuppgiftsbehandling måste följas när du som student behandlar personuppgifter i dina studier.