Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Dina rättigheter och skyldigheter

Kränkningar, trakasserier och diskriminering
Kränkningar, trakasserier och diskriminering

Universitetet har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Lika villkor
Lika villkor

Lika villkor är universitets arbete med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Fusk och plagiat
Fusk och plagiat

Vad som menas med fusk och plagiat, vad som händer om du fuskar och hur du kan undvika det.

Konflikt i studiesituationen
Konflikt i studiesituationen

Ibland funkar inte allt som vi har tänkt, och det skulle kännas bra att få hjälp att reda ut problemet.

Studentrepresentation
Studentrepresentation

Det här är de universitetsorgan som ska ha minst en studentrepresentant.