Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur mår du som student?

Livet som student kan vara härligt och spännande, men innebär ibland situationer som känns tuffa eller kravfyllda. Då kan du behöva få stöd i ditt mående. För att universitetet ska få bättre möjligheter att erbjuda dig rätt stöd när du behöver, så deltar vi i ett projekt om och för studenters psykiska hälsa som drivs av Världshälsoorganisationen WHO.

Hur du kan bidra

För att veta hur du som är student hos oss mår och om ditt mående förändras under studietiden, bjuder vi in alla som läser termin 1 på ett program på grundnivå till att fylla i en hälsoenkät. Den kommer i ett mejl som skickas ut ungefär i mitten av första terminen.

Enkäten innehåller frågor om din fysiska och psykiska hälsa. Är du en av dem som får mejlet så är dina svar väldigt värdefulla, oavsett hur du mår när du får enkäten, för att vi ska kunna ta fram stödformer som verkligen hjälper för den som behöver det.

Svaren kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Mer detaljerad information om hur personuppgifter och svar hanteras kommer i mejlet med länken till enkäten.

Vad händer sedan?

I slutet av enkäten finns information om vart man kan vända sig om man behöver stöd för sitt mående. Inom projektet arbetar man med att ta fram digitala stöd som är tänkta att kunna erbjudas framöver.

Vilka får enkäten och hur länge pågår projektet?

Alla studenter som läser termin 1 på ett program på grundnivå under hösten 2022 får mejlet med inbjudan till enkäten. Samma studenter kommer sedan ges möjlighet att delta i en uppföljande enkät en gång per år till och med 2024. Undersökningsgruppen utökas efterhand så att också kommande terminers nya programstudenter på grundnivå erbjuds att delta.

Om projektet

Enkäten är en del i det globala forskningsprojektet ”World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS)”. Umeå universitet deltar sedan 2021 tillsammans med flera universitet i Sverige och i ett 20-tal länder runt om i världen. Projektet har pågått sedan 2012 och svenska lärosäten har medverkat sedan 2020.

Det långsiktiga målet är att förebygga psykisk ohälsa hos studenter genom att på ett systematiskt sätt följa upp hur studenter i Sverige mår och utveckla och erbjuda kvalitetssäkrade insatser för studenter som behöver stöd för att må så bra som möjligt.

Medverkande aktörer

Vid Umeå universitet är det Studenthälsan inom Studentcentrum som samordnar projektet. Universitetsledningen och studentkårerna är medverkande aktörer. Vetenskapsrådet bidrar med runt fem miljoner kronor till den svenska delen av projektet. Utöver Umeå universitet så deltar ett flertal svenska universitet och högskolor, bland annat universiteten i Göteborg, Uppsala, Stockholm, Malmö, Linnéuniversitetet och Kungliga Musikhögskolan.

Vill du veta mer?

Kontakta Ann-Kristin Sandström, Studentcentrum/Studenthälsan.