Hoppa direkt till innehållet
printicon

Disputationer - nyheter och kalendarium

Nyheter om avhandlingar

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion
Publicerad: 16 jan, 2020

I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

Elever har liten möjlighet att jobba med matematiska problem
Publicerad: 07 jan, 2020

Jonas Jäder har studerat gymnasieelevers möjligheter till problemlösning i matematik.

Nya rön om reglering av rotbildning
Publicerad: 05 dec, 2019

Abdellah Lakehal har studerat hur initieringen av adventivrötter regleras på molekylnivå.

Förfinar magnetkamerans bilder
Publicerad: 25 nov, 2019

Jianfeng Wang har i sin avhandling tagit fram en förbättrad samplingsmetod för  signalrekonstruktion

Nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft
Publicerad: 15 okt, 2018

Ramin Ghorbani presenterar i sin avhandling nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft.

Disputationer

Aleksandra Skrobonja, kemi
fre
24
jan
Aleksandra Skrobonja, kemi
Tid 09:00 - 13:00 24 januari 09:00 - 13:00
Plats KB.E3.01 Lilla hörsalen, KBC-huset
Disputation. Bildning, upptag och bioackumulering av metylkvicksilver i kustnära hav - en fallstudie på Östersjön.
Fu Xu, molekylärbiologi
ons
29
jan
Fu Xu, molekylärbiologi
Tid 09:30 - 12:30 29 januari 09:30 - 12:30
Plats Naturvetarhuset, N320.
Disputation. Genprodukter som modulerar tRNA-biogenes och funktion i Saccharomyces cerevisiae.
Adelijiang Xiamuxiding, kemi
fre
31
jan
Adelijiang Xiamuxiding, kemi
Tid 10:00 - 13:00 31 januari 10:00 - 13:00
Plats KBC-huset, Lilla hörsalen (KB.E3.01)
Disputation. Studier av retentionsmekanismerna i hydrofil interaktionskromatografi.

februari

Linda Vidman, beräkningsvetenskap
fre
7
feb
Linda Vidman, beräkningsvetenskap
Tid 09:15 - 12:15 7 februari 09:15 - 12:15
Plats Naturvetarhuset, N460.
Disputation. Identifiering av undergrupper i cancersjukdomar med hjälp av klusteranalys på högdimensionella omikdata.

mars

Jessica Gard Timmerfors, kemi
fre
27
mar
Jessica Gard Timmerfors, kemi
Tid 10:15 - 14:15 27 mars 10:15 - 14:15
Plats KBC, Stora Fokusrummet KBF301.
Disputation. Flis för sulfatmassa- och sulfitmassaprocesserna - Utvärdering av ny skogsindustriell trumhuggningsteknik.

april

Therese Kellgren, beräkningsvetenskap
fre
3
apr
Therese Kellgren, beräkningsvetenskap
Tid 09:00 - 13:00 3 april 09:00 - 13:00
Plats Naturvetarhuset, N460.
Disputation. Dolda betydelsefulla mönster. Statistiska metoder för analys av DNA och RNA data.
Helena Vennberg, pedagogiskt arbete med inriktning matematik
fre
3
apr
Helena Vennberg, pedagogiskt arbete med inriktning matematik
Tid 10:00 - 14:00 3 april 10:00 - 14:00
Plats Biologihuset, BIO.A.206, Aula Anatomica.
Disputation. Att räkna med alla elever. Följa och främja matematiklärande i förskoleklass.

Sök avhandlingar i DiVA

I universitetets databas DiVA kan du söka publicerade doktorsavhandlingar i fulltext.
Sök i DiVA