Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Disputationer - nyheter och kalendarium

Nyheter om avhandlingar

Studerar faktorer som säkerställer cellens proteinproduktion
Publicerad: 16 jan, 2020

I sin avhandling bidrar Fu Xu till kunskap om funktionen hos de faktorer som påverkar tRNA-biogenes.

Elever har liten möjlighet att jobba med matematiska problem
Publicerad: 07 jan, 2020

Jonas Jäder har studerat gymnasieelevers möjligheter till problemlösning i matematik.

Nya rön om reglering av rotbildning
Publicerad: 05 dec, 2019

Abdellah Lakehal har studerat hur initieringen av adventivrötter regleras på molekylnivå.

Förfinar magnetkamerans bilder
Publicerad: 25 nov, 2019

Jianfeng Wang har i sin avhandling tagit fram en förbättrad samplingsmetod för  signalrekonstruktion

Nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft
Publicerad: 15 okt, 2018

Ramin Ghorbani presenterar i sin avhandling nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft.

Disputationer

augusti

Jessica Gard Timmerfors, Teknisk kemi
fre
21
aug
Jessica Gard Timmerfors, Teknisk kemi
Tid 10:15 - 13:15 21 augusti 10:15 - 13:15
Plats Stora hörsalen, KBC
Disputation. Jessica Gard Timmerfors, Technical Chemistry

september

Jerry Lindholm, kemi
tis
8
sep
Jerry Lindholm, kemi
Tid 10:00 - 14:00 8 september 10:00 - 14:00
Plats Glasburen, KBC.
Disputation. Molekylär studie av vatten och organiska ämnens interkalering i skikt mineraler.
Jyoti Mohan Gurung, molekylärbiologi
fre
11
sep
Jyoti Mohan Gurung, molekylärbiologi
Tid 09:00 - 13:00 11 september 09:00 - 13:00
Plats Hörsal 933 Unod B 9.
Disputation. Koordinerad biogenes av typ III sekretionsystem i Yersinia pseudotuberculosis.
Johan Fahlman, miljövetenskap
fre
11
sep
Johan Fahlman, miljövetenskap
Tid 10:00 - 14:00 11 september 10:00 - 14:00
Plats KB.E3.01 Lilla hörsalen, KBC-huset.
Disputation. Beteendeförändrande läkemedels öde och effekt i boreala vatten.
Casper de Lichtenberg, biofysikalisk kemi
fre
11
sep
Casper de Lichtenberg, biofysikalisk kemi
Tid 13:00 - 17:00 11 september 13:00 - 17:00
Plats Glasburen, KBC.
Disputation. Tidsupplöst strukturella och mekanistiska studier av vattenoxidation i PSII.
Maria Göransdotter, industridesign
fre
18
sep
Maria Göransdotter, industridesign
Tid 13:30 - 17:30 18 september 13:30 - 17:30
Plats Projektstudion, Designhögskolan.
Disputation. Designhistorier: Förändringsberättelser.
Xi Wang, ekologi
fre
25
sep
Xi Wang, ekologi
Tid 13:00 - 17:00 25 september 13:00 - 17:00
Plats KBC, KBE301 - Lilla hörsalen.
Disputation. Betydelsen av demografi och naturlig selektion för fördelning av genetisk variation över genomet i gran.
Majid Mustafa, kemi
ons
30
sep
Majid Mustafa, kemi
Tid 10:00 - 14:00 30 september 10:00 - 14:00
Plats Lilla Hörsalen KBC och digitalt
Disputation. Rening av högprioriterade organiska ämnen i komplexa vatten.

oktober

Therese Kellgren, beräkningsvetenskap
fre
16
okt
Therese Kellgren, beräkningsvetenskap
Tid 09:00 - 13:00 16 oktober 09:00 - 13:00
Plats Hörsal B, Lindellhallen.
Disputation. Dolda betydelsefulla mönster. Statistiska metoder för analys av DNA och RNA data.
Lars Larsson, datavetenskap
fre
16
okt
Lars Larsson, datavetenskap
Tid 10:00 - 14:00 16 oktober 10:00 - 14:00
Plats Aula Biologica.
Disputation. Hantering av resursbrist i molnet.

Sök avhandlingar i DiVA

I universitetets databas DiVA kan du söka publicerade doktorsavhandlingar i fulltext.
Sök i DiVA