"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
UmArts byggnad på Konstnärligt campus

Bild: Raphael Vargas

Om UmArts

UmArts är Umeå universitets miljö för spännande och mångvetenskaplig forskning inom arkitektur, design och konst och har sin bas på Konstnärligt campus. UmArts verkar för utveckling av det konstnärliga fältet på Umeå universitet, vilket inbegriper forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund, utbildning samt publik verksamhet.

UmArts är organisatoriskt placerat både vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten. I UmArts ingår fem organisatoriska enheter som bedriver kreativ forskning med finansiering från både konstnärliga och vetenskapliga utgångspunkter. Dessa är: Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Institutionen för estetiska ämnen och Bildmuseet. Tillsammans kallas dessa UmArts-konsortiet.

Ett centralt område inom UmArts är det kontinuerliga utvecklande och genomförande av olika forskningsstärkande satsningar i dialog och samarbete med dels med de organisatoriska enheter som ingår i UmArts-konsortiet, dels med övriga verksamheter såväl inom som utanför Umeå universitet.

 

 

Senast uppdaterad: 2024-06-24