"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UCMM User Club policy

• Om du är ny vid instrumentet behöver du genomgå utbildning innan du får access, kontakta ansvarig grupp för instrumentet. Om inte denna utbildning är mer av en kortare introduktion, kommer den att debiteras med 700SEK/h och den är tillgänglig endast på begäran (försök gärna att kombinera med andra användare).

• Bokning ska göras i kalendern vid varje instrument.

• Loggen ska inkludera information om:
1/ Användare,
2/ Forskningsgrupp,
3/ Organisationsnummer,
4/ Faktisk tid vid instrumentet,
5/ Kommentarer om prestanda som kan vara till hjälp vid underhåll av instrumentet,

• Var realistisk om hur mycket tid som bokas upp för ett instrument i relation till hur mycket tid som faktiskt nyttjas. Även om du endast kommer att debiteras för nyttjad tid, kan det även förekomma debitering för bokad tid om du kraftigt "överbokar" instrumentet.

• Grupper/personal som underhåller instrumenten kommer att få en reducerad avgift. Vad den avgiften blir kommer att bestämmas tillsammans med prefekt vid debiteringstillfället.

• Om du upptäcker några brister eller trasiga delar på instrumenten, måste du informera ansvarig kontaktperson/grupp.

• Kostnader för användning kommer att debiteras för varje påbörjad timme.

Senast uppdaterad: 2018-11-25