Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsledningens kansli

Universitetsledningens kansli arbetar med att handlägga ärenden och ge råd och stöd inom juridik, upphandling och inköp och hantering av såväl analoga som digitala dokument.

Våra avdelningar

Universitetsjuristerna
Universitetsjuristerna

Läs mer om universitetsjuristernas arbete.

Registratur och arkiv
Registratur och arkiv

Här finns information om öppettider, kontaktuppgifter och var du kan hitta våra brevlådor.

Upphandling och Inköp
Upphandling och Inköp

Läs mer om Upphandling och Inköps arbete och var du finner mer information.

Olika sätt att kontakta oss

För allmänna frågor hänvisas till Infocenter

Telefonnummer till Umeå universitets växel 090-786 50 00

För e-post till Umeå universitet registrator@umu.se

För brevpost till Umeå universitet är adressen:

Umeå universitet
901 87 Umeå

Länk till Etikprövningsmyndigheten

Om du vet vem du söker

Anställda medarbetare

Carina Nyberg, administratör
Telefon
090-786 56 11

Administrerar, expedierar och anslår anställningsärenden. Både utlysta och ej utlysta befattningar.

Chatarina Larson, enhetschef, universitetsjurist
Telefon
090-786 53 51
Dan Harnesk, informationssäkerhetssamordnare
Telefon
090-786 63 18
Eva Salander, utvecklingsledare
Ida Asplund, universitetsjurist (tjänstledig)
Telefon
090-786 59 78

Jag undersöker den enskildes ställning i statlig tillsyn av socialtjänst, hälso- och sjukvård, diskrimineringslagstiftningen, dataskydd samt Justitieombudsmannens tillsyn.

Karin Karlsson, upphandlare
Telefon
090-786 69 95

E-post adresseras till upphandling@umu.se.

Nås även via skriftlig Skype, ej via telefon.

Linda Lundmark, universitetsjurist
Telefon
090-786 50 88
Maria Karlsson, universitetsjurist
Telefon
090-786 69 32
Marit Juselius, universitetsjurist
Telefon
090-786 80 71
Tina Nordström, universitetsjurist
Telefon
090-786 92 85
Tobias Nyström, universitetsjurist (tjänstledig)
Telefon
090-786 88 28