"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetsledningens kansli

Universitetsledningens kansli arbetar med att handlägga ärenden och ge råd och stöd inom juridik, informationssäkerhet och hantering av såväl analoga som digitala dokument.

Våra avdelningar

Universitetsjuristerna

Läs mer om universitetsjuristernas arbete.

Registratur och arkiv

Här finns information om öppettider, kontaktuppgifter och var du kan hitta våra brevlådor.

Olika sätt att kontakta oss

För allmänna frågor hänvisas till Infocenter

Telefonnummer till Umeå universitets växel 090-786 50 00

För e-post till Umeå universitet registrator@umu.se

För brevpost till Umeå universitet är adressen:

Umeå universitet
901 87 Umeå

Länk till Etikprövningsmyndigheten

Om du vet vem du söker

Anställda medarbetare

Carina Nyberg
Telefon
090-786 56 11

Administrerar, expedierar och anslår anställningsärenden. Både utlysta och ej utlysta befattningar.

Chatarina Larson
Telefon
090-786 53 51
Elisabeth Mach
Telefon
090-786 57 26
Emma Wallmark
Telefon
090-786 58 48
Fredrik Hamrin
Telefon
090-786 59 10
Johanna Hadelöv
Telefon
090-786 93 22
Linda Lundmark
Telefon
090-786 50 88
Maria Karlsson
Telefon
090-786 69 32
Marit Juselius
Telefon
090-786 80 71
Rebecka Seton
Telefon
090-786 54 89
Stina Lindh
Telefon
090-786 77 53
Tina Nordström
Telefon
090-786 92 85
Tobias Nyström
Telefon
090-786 88 28