"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskolepedagogiska projekt

UPL driver ett antal högskolepedagogiska projekt vid Umeå universitet. Här kan du läsa mer om vilka projekt vi driver just nu.

Just nu driver UPL tre högskolepedagogiska projekt. Medel för projekten kommer från rektor eller från externa samarbetspartners. Alla projekt pågår från 2022 till och med 2025.

Ett projekt heter Hybridverkstad för flexibelt lärande. Projektet ska utforska och utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter kring hybrid undervisning och dess påverkan på studentens lärande.

Ett projekt heter Utvecklade examinationsformer. Projektet ska ta fram utbildningar, undersöka nya idéer, skapa mallar och guider samt utforska tekniskt stöd för att underlätta och förbättra funktionen av examinationer.

UPL driver också ett samverkansprojekt med Akademiska Hus som heter Learning Lab Umeå.

Learning Lab Umeå - för interaktion och studentaktivt lärande

Projektet Learning Lab Umeå innebär att en lärosal kommer att bli ett Learning Lab i syfte att bygga kunskap kring pedagogik och rumsliga krav på hybrida lärmiljöer för framtiden.

Learning Lab är Akademiska Hus koncept som utforskar samspelet mellan människa, rum och teknik. Projektet har som mål att utforska hur en hybrid lärandemiljö kan utformas på bästa sätt samt att alltid kunna erbjuda lokaler som möter de behov som finns inom högre utbildning.

Arbetet i projektet ska bedrivas ur ett pedagogiskt perspektiv där lärare och pedagogiska utvecklare har huvudrollen. Umeå universitet ska genom Learning Lab få erfarenheter, kunskaper och kompetens om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens hybrida lärmiljöer.

Lokalen ska vara en möjlighet för test och demonstration av samspelet mellan pedagogiska former, sociala förutsättningar och rumslig utformning, inredning och teknik. Lokalen är utformad för att utveckla och testa hybrida lösningar för samarbeten inom studentgrupper, till exempel grupparbeten, redovisningar, workshoppar och seminarier.

Senast uppdaterad: 2023-10-03