"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskolepedagogisk utbildning

UPL stödjer lärare och forskare i utvecklingen av lärarrollen och vårt kursutbud underlättar pedagogisk karriärutveckling. Vi erbjuder kurser, verkstäder och seminarier för alla lärare vid Umeå universitet.

Anmäl dig till våra kurser och verkstäder på intranätet

Utbildningsutbudet är framtaget för att utmana och utveckla de pedagogiska kompetenser som är väsentliga för en universitetslärare. Kurserna ger dessutom behörighet inför fast anställning och befordran för lärare vid högskola eller universitet. Alla kurser bidrar till pedagogisk meritering för universitetets lärare. Vi har cirka 350–400 lärare per år som deltar i våra kurser eller verkstäder.

Målgrupperna för vårt utbud är doktorander, lärare, institutioner, programledningar, fakultetsnämnder och andra aktörer inom universitetsförvaltning och universitetsledning.

UPL verkar för att minska glappet mellan traditionell campusbaserad undervisning och undervisning i digitala lärandemiljöer eller med digitala verktyg. Vi erbjuder också support och lärandestöd i universitetets digitala lärandemiljöer.

Kurser

Vi erbjuder kurser både på svenska och engelska och i vårt kursutbud finns allt från en introduktionskurs till fördjupningskurser.

Vår introduktionskurs heter Ny som lärare och är en förberedande kurs för den helt oerfarne läraren.

Vår grundkurs, Grundläggande högskolepedagogik 5v, bidrar till grundläggande behörighet för anställning som lärare. Kursen finns både som campuskurs och nätbaserad kurs.

Våra fördjupningskurser ger dig som lärare fördjupad kunskap inom vissa specifika högskolepedagogiska områden, två av våra fördjupningskurser är PBL och Casemetodik och Examination och utvärdering.

Vi erbjuder också handledarkurser, till exempel Forskningshandledning i praktiken samt håller i ett Mentorprogram

Verkstäder

Våra verkstäder ska bidra till breddning eller fördjupning inom området högskolepedagogik. Vi har bland annat introduktionsverkstäder i universitetets e-lärande system, verkstäder för tillgänglighet i undervisning och verkstäder för utveckling av den egna pedagogiska portföljen.

Seminarier

Våra seminarier erbjuds inom våra nätverk som vi hoppas ska främja kollegial kompetensutveckling. Vi har en seminarieserie för pedagogiskt ansvariga (SPA), en seminarieserie för forskarhandledarutbildande (HandUm) och ett nätverk för pedagogiskt inplacerade lärare (PIL) som är en plattform för att dela tankar och erfarenheter gällande högskolepedagogik.

Pågående och kommande kurser

augusti

PBL och Casemetodik, HT24, Dag 1
tis
20
aug
PBL och Casemetodik, HT24, Dag 1
Tid 08:30 - 16:30 20 augusti 08:30 - 16:30
Plats UPL, Naturvetarhuset

Kurs/Utbildning. Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan.

GRU14 - Grundläggande högskolepedagogik, VT24-HT24, Träff 5-6
tor
22
aug
GRU14 - Grundläggande högskolepedagogik, VT24-HT24, Träff 5-6
Tid 22 augusti kl. 08:30 till 23 augusti kl. 16:30 22 augusti kl. 08:30 till 23 augusti kl. 16:30
Plats UPL, Läraren

Kurs/Utbildning. Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

KOM - Workshop: De-Stereotyping (they/their)
ons
28
aug
KOM - Workshop: De-Stereotyping (they/their)
Tid 13:00 - 16:30 28 augusti 13:00 - 16:30
Plats UPL, Läraren

Kurs/Utbildning. Verkstaden fokuserar på olika aspekter av kommunikation i undervisningen och särskilt på effekterna av olika sätt att kommunicera för lärande

september

Forskarhandledning i praktiken, Höst 2024-1, Träff 1-2
ons
11
sep
Forskarhandledning i praktiken, Höst 2024-1, Träff 1-2
Tid 11 september kl. 08:30 till 12 september kl. 16:30 11 september kl. 08:30 till 12 september kl. 16:30
Plats Zoom

Kurs/Utbildning. Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

KOM - Workshop: I'm Only Human... and an academic
ons
11
sep
KOM - Workshop: I'm Only Human... and an academic
Tid 13:00 - 16:30 11 september 13:00 - 16:30
Plats UPL, Läraren

Kurs/Utbildning. Verkstaden fokuserar på olika aspekter av kommunikation i undervisningen och särskilt på effekterna av olika sätt att kommunicera för lärande

Senast uppdaterad: 2023-03-30