"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskolepedagogisk utbildning

UPL stödjer lärare och forskare i utvecklingen av lärarrollen och vårt kursutbud underlättar pedagogisk karriärutveckling. Vi erbjuder kurser, verkstäder och seminarier för alla lärare vid Umeå universitet.

Anmäl dig till våra kurser och verkstäder på intranätet

Utbildningsutbudet är framtaget för att utmana och utveckla de pedagogiska kompetenser som är väsentliga för en universitetslärare. Kurserna ger dessutom behörighet inför fast anställning och befordran för lärare vid högskola eller universitet. Alla kurser bidrar till pedagogisk meritering för universitetets lärare. Vi har cirka 350–400 lärare per år som deltar i våra kurser eller verkstäder.

Målgrupperna för vårt utbud är doktorander, lärare, institutioner, programledningar, fakultetsnämnder och andra aktörer inom universitetsförvaltning och universitetsledning.

UPL verkar för att minska glappet mellan traditionell campusbaserad undervisning och undervisning i digitala lärandemiljöer eller med digitala verktyg. Vi erbjuder också support och lärandestöd i universitetets digitala lärandemiljöer.

Kurser

Vi erbjuder kurser både på svenska och engelska och i vårt kursutbud finns allt från en introduktionskurs till fördjupningskurser.

Vår introduktionskurs heter Ny som lärare och är en förberedande kurs för den helt oerfarne läraren.

Vår grundkurs, Grundläggande högskolepedagogik 5v, bidrar till grundläggande behörighet för anställning som lärare. Kursen finns både som campuskurs och nätbaserad kurs.

Våra fördjupningskurser ger dig som lärare fördjupad kunskap inom vissa specifika högskolepedagogiska områden, två av våra fördjupningskurser är PBL och Casemetodik och Examination och utvärdering.

Vi erbjuder också handledarkurser, till exempel Forskningshandledning i praktiken samt håller i ett Mentorprogram

Verkstäder

Våra verkstäder ska bidra till breddning eller fördjupning inom området högskolepedagogik. Vi har bland annat introduktionsverkstäder i universitetets e-lärande system, verkstäder för tillgänglighet i undervisning och verkstäder för utveckling av den egna pedagogiska portföljen.

Seminarier

Våra seminarier erbjuds inom våra nätverk som vi hoppas ska främja kollegial kompetensutveckling. Vi har en seminarieserie för pedagogiskt ansvariga (SPA), en seminarieserie för forskarhandledarutbildande (HandUm) och ett nätverk för pedagogiskt inplacerade lärare (PIL) som är en plattform för att dela tankar och erfarenheter gällande högskolepedagogik.

Pågående och kommande kurser

Forskarhandledning i praktiken, Vår 2024 - Träff 5
mån
11
mar
Forskarhandledning i praktiken, Vår 2024 - Träff 5
Tid 08:30 - 16:30 11 mars 08:30 - 16:30
Plats UPL, Naturvetarhuset

Kurs/Utbildning. Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

Att utbilda för hållbar utveckling, VT24, Dag 3-4
tor
14
mar
Att utbilda för hållbar utveckling, VT24, Dag 3-4
Tid 14 mars kl. 08:30 till 15 mars kl. 16:00 14 mars kl. 08:30 till 15 mars kl. 16:00
Plats UPL, Läraren

Kurs/Utbildning. Utveckla din kunskap om hållbar utveckling och att utbilda för hållbarhet.

Examination och handledning av VFU inom lärarutbildning, dag 4
mån
18
mar
Examination och handledning av VFU inom lärarutbildning, dag 4
Tid 08:30 - 16:30 18 mars 08:30 - 16:30
Plats UPL, Läraren

Kurs/Utbildning. Lärarhögskolan har uppdragit till UPL att genomföra en kurs för universitetslärare i VFU-handledning, trepartssamtal, bedömning och examination.

Pedagogiskt ledarskap,VT24, Dag 4
fre
22
mar
Pedagogiskt ledarskap,VT24, Dag 4
Tid 08:30 - 16:30 22 mars 08:30 - 16:30
Plats UPL, Naturvetarhuset

Kurs/Utbildning. Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande.

Examination och utvärdering, VT 24, Dag 1-2
tis
26
mar
Examination och utvärdering, VT 24, Dag 1-2
Tid 26 mars kl. 08:30 till 27 mars kl. 16:30 26 mars kl. 08:30 till 27 mars kl. 16:30
Plats UPL, Läraren

Kurs/Utbildning. En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

Senast uppdaterad: 2023-03-30