Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskolepedagogisk utbildning

UPL stödjer lärare och forskare i utvecklingen av lärarrollen och vårt kursutbud underlättar pedagogisk karriärutveckling. Vi erbjuder kurser, verkstäder och seminarier för alla lärare vid Umeå universitet.

Anmäl dig till våra kurser och verkstäder på intranätet

Utbildningsutbudet är framtaget för att utmana och utveckla de pedagogiska kompetenser som är väsentliga för en universitetslärare. Kurserna ger dessutom behörighet inför fast anställning och befordran för lärare vid högskola eller universitet. Alla kurser bidrar till pedagogisk meritering för universitetets lärare. Vi har cirka 350–400 lärare per år som deltar i våra kurser eller verkstäder.

Målgrupperna för vårt utbud är doktorander, lärare, institutioner, programledningar, fakultetsnämnder och andra aktörer inom universitetsförvaltning och universitetsledning.

UPL verkar för att minska glappet mellan traditionell campusbaserad undervisning och undervisning i digitala lärandemiljöer eller med digitala verktyg. Ett led i detta är att höja lärarnas pedagogiska digitala kompetens (PDK) via kurser, konsultstöd och projekt. Vi erbjuder också support och lärandestöd i universitetets digitala lärandemiljöer.

Kurser

Vi erbjuder kurser både på svenska och engelska och i vårt kursutbud finns allt från en introduktionskurs till fördjupningskurser.

Vår introduktionskurs heter Ny som lärare och är en förberedande kurs för den helt oerfarne läraren.

Vår grundkurs, Grundläggande högskolepedagogik 5v, bidrar till grundläggande behörighet för anställning som lärare. Kursen finns både som campuskurs och nätbaserad kurs.

Våra fördjupningskurser ger dig som lärare fördjupad kunskap inom vissa specifika högskolepedagogiska områden, två av våra fördjupningskurser är PBL och Casemetodik och Examination och utvärdering.

Vi erbjuder också handledarkurser, till exempel Forskningshandledning i praktiken samt håller i ett Mentorsprogram

Verkstäder

Våra verkstäder ska bidra till breddning eller fördjupning inom området högskolepedagogik. Vi har bland annat introduktionsverkstäder i universitetets e-lärande system, verkstäder för tillgänglighet i undervisning och verkstäder för utveckling av den egna pedagogiska portföljen.

Seminarier

Våra seminarier erbjuds inom våra nätverk som vi hoppas ska främja kollegial kompetensutveckling. Vi har en seminarieserie för pedagogiskt ansvariga (SPA), en seminarieserie för forskarhandledarutbildande (HandUm) och ett nätverk för pedagogiskt inplacerade lärare (PIL) som är en plattform för att dela tankar och erfarenheter gällande högskolepedagogik.

Pågående och kommande kurser

juni

Bemötande i spända undervisningssituationer
ons
8
jun
Bemötande i spända undervisningssituationer
Tid 13:00 - 16:00 8 juni 13:00 - 16:00
Plats UPL

Workshop. Upplever du ibland att det är svårt att veta hur du ska hantera studenter i vissa situationer?

Examination och utvärdering, VT 2022
mån
20
jun
Examination och utvärdering, VT 2022
Tid 08:30 - 16:30 20 juni 08:30 - 16:30
Plats Zoom

Kurs/Utbildning. En kurs där vi tar ett helhetsgrepp om examination och utvärdering och du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

augusti

GRU8 - Grundläggande högskolepedagogik
tis
23
aug
GRU8 - Grundläggande högskolepedagogik
Tid 08:30 - 16:30 23 augusti 08:30 - 16:30
Plats Zoom

Kurs/Utbildning. Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

oktober

GRU8 - Grundläggande högskolepedagogik
tor
13
okt
GRU8 - Grundläggande högskolepedagogik
Tid 13 oktober kl. 08:30 till 14 oktober kl. 16:30 13 oktober kl. 08:30 till 14 oktober kl. 16:30
Plats Zoom

Kurs/Utbildning. Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

november

GRU8 - Grundläggande högskolepedagogik
tis
22
nov
GRU8 - Grundläggande högskolepedagogik
Tid 22 november kl. 08:30 till 23 november kl. 16:30 22 november kl. 08:30 till 23 november kl. 16:30
Plats Zoom

Kurs/Utbildning. Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.