Hoppa direkt till innehållet
printicon

Högskolepedagogisk utbildning

UPL stödjer lärare och forskare i utvecklingen av lärarrollen och vårt kursutbud underlättar pedagogisk karriärutveckling. Vi erbjuder kurser, verkstäder och seminarier för alla lärare vid Umeå universitet.

Anmäl dig till våra kurser och verkstäder på intranätet

Läs mer om våra kurser

På vårt intranät kan du anmäla dig till och läsa mer om våra kurser

Läs mer om våra verkstäder

På vårt intranät kan du läsa mer om våra verkstäder

Läs mer om våra seminarier

På vårt intranät kan du läsa mer om våra seminarier

Utbildningsutbudet är framtaget för att utmana och utveckla de pedagogiska kompetenser som är väsentliga för en universitetslärare. Kurserna ger dessutom behörighet inför fast anställning och befordran för lärare vid högskola eller universitet. Alla kurser bidrar till pedagogisk meritering för universitetets lärare. Vi har cirka 350–400 lärare per år som deltar i våra kurser eller verkstäder.

Målgrupperna för vårt utbud är doktorander, lärare, institutioner, programledningar, fakultetsnämnder och andra aktörer inom universitetsförvaltning och universitetsledning.

UPL verkar för att minska glappet mellan traditionell campusbaserad undervisning och undervisning i digitala lärandemiljöer eller med digitala verktyg. Ett led i detta är att höja lärarnas pedagogiska digitala kompetens (PDK) via kurser, konsultstöd och projekt. Vi erbjuder också support och lärandestöd i universitetets digitala lärandemiljöer.

Kurser

Vi erbjuder kurser både på svenska och engelska och i vårt kursutbud finns allt från nybörjarkurser till fördjupningskurser.

Vår nybörjarkurs heter Ny som lärare och är en förberedande kurs för den helt oerfarne läraren.

Våra baskurser bidrar till grundläggande behörighet för anställning som lärare och två av våra baskurser är Undervisning på högskolan och Lärande på högskolan.

Våra fördjupningskurser ger dig som lärare fördjupad kunskap inom vissa specifika högskolepedagogiska områden, två av våra fördjupningskurser är PBL och Casemetodik och Examination och utvärdering.

Vi erbjuder också handledarkurser, till exempel Forskningshandledning i praktiken.

Verkstäder

Våra verkstäder ska bidra till breddning eller fördjupning inom området högskolepedagogik. Vi har bland annat introduktionsverkstäder i universitetets e-lärande system, verkstäder för tillgänglighet i undervisning och verkstäder för utveckling av den egna pedagogiska portföljen.

Seminarier

Våra seminarier erbjuds inom våra nätverk som vi hoppas ska främja kollegial kompetensutveckling. Vi har en seminarieserie för pedagogiskt ansvariga (SPA), en seminarieserie för forskarhandledarutbildande (HandUm) och ett nätverk för pedagogiskt inplacerade lärare (PIL) som är en plattform för att dela tankar och erfarenheter gällande högskolepedagogik.

Pågående och kommande kurser

Lärande på högskolan
tis
26
mar
Lärande på högskolan
Tid 26 mars kl. 20:30 till 27 mars kl. 04:30 26 mars kl. 20:30 till 27 mars kl. 04:30
Plats UPL, Naturvetarhuset
Kurs/Utbildning. Det här är kursen för dig som vill bredda dina kunskaper om lärande samt din förmåga att examinera och utvärdera den kunskap studenterna utvecklat.
Forskarhandledning i praktiken
tor
28
mar
Forskarhandledning i praktiken
Tid 28 mars kl. 08:30 till 29 mars kl. 16:30 28 mars kl. 08:30 till 29 mars kl. 16:30
Plats UPL, Naturvetarhuset
Kurs/Utbildning. Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig.

april

Handledning i högre utbildning
tis
2
apr
Handledning i högre utbildning
Tid 2 april kl. 08:30 till 3 april kl. 16:30 2 april kl. 08:30 till 3 april kl. 16:30
Plats UPL, Naturvetarhuset
Kurs/Utbildning. Kursen vänder sig till lärare som handleder eller ska handleda examensarbeten/självständiga arbeten på grundläggande och avancerad nivå.
Lärande på högskolan
mån
8
apr
Lärande på högskolan
Tid 8 april kl. 20:30 till 9 april kl. 16:30 8 april kl. 20:30 till 9 april kl. 16:30
Plats UPL, Naturvetarhuset
Kurs/Utbildning. Det här är kursen för dig som vill bredda dina kunskaper om lärande samt din förmåga att examinera och utvärdera den kunskap studenterna utvecklat.
Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete
tis
9
apr
Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete
Tid 08:30 - 16:30 9 april 08:30 - 16:30
Plats UPL, Naturvetarhuset
Kurs/Utbildning. En kurs för dig som vill fördjupa dig i en pedagogisk frågeställning i utbildning eller undervisning inom ditt eget område.