Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genus och arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Gender and work

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 2KC031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-14

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-06-22

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till kön och arbete. Förhållandet mellan produktion och reproduktion undersöks över tid, liksom processerna för inkludering och uteslutning på arbetsmarknaden. Kursen hanterar frågor som den historiska och intersektionella dimensionen av välfärdspolitik, aktiveringspolitik, migration och vårdarbete samt utforskar hur kön och andra strukturerande kategorier relaterar till reproduktiv och produktiv praktik. Vad är arbete? Vilka normer kring lönearbete råder? Hur styr i sin tur dessa normer våra föreställningar om jämställdhet och välfärd? Vad är globala vårdkedjor och hur uppstår de? Hur uppstår och upprätthålls ojämlika förhållanden i familjer respektive arbetsorganisationer och hur kan dessa utmanas?

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten 
Kunskap och förståelse: 
  • förstå och förklara sambandet mellan produktion och reproduktion i relation till kön, klass, etnicitet/ras, sexualitet 
  • förstå och förklara genusrelationers betydelse för arbetsdelning, inkludering/exkludering, betalt/obetalt arbete, såväl historiskt som i nutid
  • förstå arbetsorganisationers förändring i en global ekonomi
  • förstå och förklara migrationsrörelser kopplade till hem, familj- och omsorgsarbete samt utvecklingen av globala vårdkedjor.

Färdighet och förmåga:
  • kunna identifiera, beskriva och diskutera mekanismer bakom arbetsdelning och segregering på grundval av flera identitetsskapande kategorier

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • muntligt och skriftligt kunna presentera självständiga analyser relaterade till frågor om produktion och reproduktion, inkludering och exkludering. 

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp. Dessutom krävs En A/6 för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras av en hög grad av självständigt och aktivt lärande där studenterna söker kunskap och reflekterar kritiskt både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment:
1) Obligatoriska uppgifter under kursens gång.
2) Individuell skrivuppgift. 
 
För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkt 2 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på betyget för punkt 2 och sätts först när punkt 1 är utförd.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För mer information, se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 27

Acker Joan
Inequality regimes: gender, class, and race in organizations.
Ingår i:
Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-464 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://doi.org/10.1177/0891243206289499

Anderson Bridget
Just another job? Paying for domestic work
Ingår i:
Gender and development [Elektronisk resurs]
[Oxford] : Oxfam : 1996- : sid. 25-33 :
https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/abs/10.1080/13552070127731
Obligatorisk

“ The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context
Carlsson Wetterberg Christina, Melby Kari
Ingår i:
Gender equality and welfare politics in Scandinavia
Bristol : Policy : 2008 : xi, 244 s. : sid. 43-62 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=419263

Off the Record: Reconstructing Women's Labor Force Participation in the European Past
Humphries Jane, Sarasúa Carmen
Ingår i:
Feminist economics.
London : Routledge : 1995- : sid. 39-67 :
https://browzine.com/libraries/232/journals/17043/issues/5106216?showArticleInContext=doi%3A10.1080%2F13545701.2012.746465
Obligatorisk

Care, Gender and Migration: Towards a Theory of Transnational Domestic Work Migration in Europe
Lutz Helma, Palenga-Möllenbeck Ewa
Ingår i:
Journal of contemporary European studies..
Abingdon (Taylor&Francis Ltd, 4 Park Sq., Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN) : Carfax : 003- : v. : 25 cm. : sid. 349-364 :
https://browzine.com/libraries/232/journals/16328/issues/5040384?showArticleInContext=doi%3A10.1080%2F14782804.2011.610605
Obligatorisk

Beyond the Global Care Chain: Boundaries, Institutions and Ethics of Care
Nguyen Minh T. N., Zavoretti Roberta, Tronto Joan
Ingår i:
Ethics & social welfare [Elektronisk resurs]
2007- : sid. 199-212 :
http://10.1080/17496535.2017.1300308
Obligatorisk

Odih Pamela.
Gender and work in capitalist economies [Elektronisk resurs]
Maidenhead : Open University Press : 2007 : xviii, 205 p. :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=332686 s. 2-24, 81 -97 (“Introduction" + Chap. 4:"Gender and identity in Modern Times")

Parreñas Rhacel Salazar
The reproductive labour of migrant workers.
Ingår i:
Global networks [Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell : 2001- : 12(2) : sid. 269-275 :
https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1111/j.1471-0374.2012.00351.x
Obligatorisk

The forest and the trees: Industrialization, demographic change, and the ongoing gender revolution in Sweden and the United States, 1870–2010
Stanfors Maria, Goldscheider Frances
Ingår i:
Demographic Research [Elektronisk resurs]
2007- : 36 : sid. 173–226 :
Obligatorisk
Läsanvisning: www.jstor.org/stable/26332129

Sugiman Pamela Haruchiyo
Labour's Dilemma: The Gender Politics of Auto Workers in Canada, 1937-1979 [Elektronisk resurs]
University of Toronto Press :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://toronto-degruyter-com.proxy.ub.umu.se/view/title/519464 s. 1-26. “Introduction" + Chapter 1: “A gendered setting"

Tornhill Sofie
Capital Visions: Scripting Progress and Work in Nicaraguan Free-Trade Zones
Ingår i:
Latin American perspectives
Berverly Hills, Calif. : Sage : 1974- : 38 : sid. 74-92 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://doi.org/10.1177/0094582X10390632

Williams Fiona
Migration and Care: Themes, Concepts and Challenges
Ingår i:
Social policy and society :[Elektronisk resurs]b a journal of the Social Policy Association.
Cambridge : Cambridge University Press : 2002- : 9 : sid. 385-396 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://doi-org.proxy.ub.umu.se/10.1017/S1474746410000102