"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bilderboken och barnromanen, 7,5 hp

Engelskt namn: Picture books and children´s novels

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2024-09-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LV057

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-06

Innehåll

Vad läser dagens barn? Vilka samtidsaktuella teman, konflikter och maktförhållanden tar plats i den svenska bilderboken och barnboken? Hur gestaltas frågor om identitet, genus och etnicitet i litteratur riktad till barn? Hur samverkar text och bild i bilderboken? Det här är några av de frågor som behandlas på denna kurs. Kursen ger en introduktion till den moderna barnlitteraturens genrer, teman och berättartekniker genom närstudier av ett antal verk. Vi diskuterar också de motstridiga behov barnlitteraturen förväntas tillfredsställa – uppfostrande, pedagogiska, estetiska och emancipatoriska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
• förvärvat grundläggande kunskaper om den moderna barnlitteraturens genrer, teman och berättartekniker.
• studerat och analyserat ett urval barnlitterära verk.
• uppnått förmåga att med kritiskt perspektiv förhålla sig till de motstridiga behov barnlitteraturen förväntas tillfredsställa – uppfostrande, pedagogiska, estetiska och emancipatoriska.
• fått en första orientering kring hur konflikter och maktförhållanden rörande genus, klass och etnicitet verkar i samtida barnlitteratur.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. För betyget Väl godkänd på kursen fordras Väl godkänd på 75% av de inlämnade individuella skrivuppgifterna.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
                               
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst/högst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 6LV003 Bilderboken och barnromanen 7,5 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.-

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Kurslitteratur

  Facklitteratur

  Kåreland Lena
  Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 314 sidor :
  ISBN: 9789144140117
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144111810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nikolajeva Maria
  Barnbokens byggklossar
  Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 393 sidor :
  ISBN: 9789144114675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nikolajeva Maria
  Bilderbokens pusselbitar.
  Lund : Studentlitteratur, 2000 ; (Lund : tur) : 307 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-01362-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rhedin Ulla
  Bilderboken : på väg mot en teori
  2., rev. uppl. : Stockholm : Alfabeta : 2001 : 280 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-501-0092-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 71-103

  Söderberg Eva
  upptäcktsläsning i Resor jag (aldrig ) gjort, av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund
  Ingår i:
  Barnboken
  Stockholm : Svenska barnboksinstitutet : 1978- : [19]78:1- : sid. 5-18 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns på nätet.

  Thorson Staffan
  Den goda viljan och den dolda rasismen
  Ingår i:
  Opsis kalopsis
  Stockholm : Opsis kalopsis : 1986-2008 : sid. 48-52 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Debattinlägg om barnlitteratur och genus tillkommer enligt lärares anvisning. Även ytterligare artiklar kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum från denna lista.

  Snäll
  Dahle Gro, Nyhus Svein, Eklund Lotta
  Göteborg : Daidalos : 2008 : [32] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-7173-277-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Foley Douglas
  Habib : meningen med livet
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2005 : 213, [1] s. :
  ISBN: 91-638-4570-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genar Katarina
  Den magiska kappan
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2012 : 107 s. :
  ISBN: 9789163872136 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Per
  Så gör prinsessor
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : [32] s. :
  ISBN: 91-27-08719-0 (inb.) : 151:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Höglund Anna
  Mina och Kåge
  Stockholm : Alfabeta : 1995 : [62] s. :
  ISBN: 91-7712-452-9 (inb.) ; 115:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Höglund Anna
  Om detta talar man endast med kaniner
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2013 : [55] s. :
  ISBN: 9789187027499
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Höglund Anna
  Resor jag aldrig gjort, av Syborg Stenstump
  Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1992 : [46] s. :
  ISBN: 91-48-52030-6 (inb.) ; 135:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ett rum till Lisen
  Johansson Elin, Svedjeland Ellen, Adbåge Emma
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2021 : 134 sidor :
  ISBN: 9789129729788
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Laestadius Ann-Helén
  SMS från Soppero
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2012 : 135 s. :
  ISBN: 978-91-29-68424-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindenbaum Pija
  Kenta och barbisarna
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : [40] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-29-66696-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ronja rövardotter
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1981 : 235, [4] s. :
  ISBN: 91-29-54877-2 (inb.) ; 65:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lilla Sparvel
  Lindgren Barbro, Lindgren Andreas, Lindgren Mathias
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1976 : 123, [1] s. :
  ISBN: 91-29-47415-9 (inb.) ;
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kiwi och monsterhunden
  Lundqvist Jesper, Johansson Bettina
  Linköping: Olika förlag : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (29 s.)

  Dom som är kvar
  Saler Karin, Ahmed Backström Siri
  1. uppl. : Stockholm : Urax : 2014 : [25] s. :
  ISBN: 9789187208157
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjögren Viveka
  Den andra mamman
  1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2007 : [32 s.] :
  ISBN: 978-91-7355-002-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Katitzi ; & Katitzi och Swing
  Taikon Katarina, Hellgren Joanna
  [Ny utg.] : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 285 s. :
  ISBN: 9789127141506
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Min mamma är snabbare än din!
  Virke Emma, Hellgren Joanna
  [Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2021] : 35 onumrerade sidor :
  ISBN: 9789178132690
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det var en gång en räv som sprang i mörkret
  Tidholm Thomas, Tidholm Anna-Clara
  Stockholm : Alfabeta : 2014 : [28] s. :
  ISBN: 9789150116687
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wirsén Stina
  Gul!
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2012 : [17] s. :
  ISBN: 978-91-638-7154-2 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fjädrar
  Woodson Jacqueline, Dahl Alva
  Stockholm : Natur & Kultur : 2019 :
  ISBN: 9789127161115
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Kurslitteratur

  Facklitteratur

  Fransson Birgitta
  Från Ingenmansland till Allemansland
  Ingår i:
  Pedagogiska magasinet 2006:3. Tema: Vägar till lärande. Hämta på: www.pedagogiskamagasinet.net
  sid. 74-77 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns på nätet.

  Heith Anne
  Halvsame-fusksame-storstadssame: Ann-Helén Laestadius böcker om Agnes
  Ingår i:
  Horisont
  Vasa : Horisont : 1954- : sid. 42-49 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Helander Karin
  Barndramatik och barndomsdiskurser.
  Lund : Studentlitteratur, 2003 (Lund : 133, [3]s. :
  ISBN: 91-44-02785-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (s 5-15) Tillhandahålls av institutionen.

  Hållén Nicklas
  Barnbiblioteket Sagas Selim och Kalulu. : Afrika som sagoland och civilisering som metafor för mognad.
  Ingår i:
  Tidskrift för litteraturvetenskap
  Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen : 2007- : sid. 23-37 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns på nätet.

  Kåreland Lena
  Frihet eller närhet? Om Benny och Malla
  Ingår i:
  Modig och stark - eller ligga lågt
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. : sid. 25-51 (25 s.) :
  Obligatorisk

  Kåreland Lena
  Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 978-91-44-08676-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kåreland Lena
  Möte med barnboken : linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur
  Stockholm : Natur och kultur : 1994 : 141 s. :
  ISBN: 91-27-03827-0 (inb.) ; 190:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s.1-113 (112 s.)

  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
  Andersson Maria, Druker Elina
  Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144111810
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 181-196

  Nikolajeva Maria
  Barnbokens byggklossar.
  Lund : Studentlitteratur, 1998 ; (Lund : 201 s. :
  ISBN: 91-44-00511-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Eller senare utgåva

  Nikolajeva Maria
  Bilderbokens pusselbitar.
  Lund : Studentlitteratur, 2000 ; (Lund : tur) : 307 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-01362-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rhedin Ulla
  Bilderboken : på väg mot en teori
  2., rev. uppl. : Stockholm : Alfabeta : 2001 : 280 s., [8] pl.-s. :
  ISBN: 91-501-0092-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s. 71-103

  Söderberg Eva
  upptäcktsläsning i Resor jag (aldrig ) gjort, av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund
  Ingår i:
  Barnboken
  Stockholm : Svenska barnboksinstitutet : 1978- : [19]78:1- : sid. 5-18 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns på nätet.

  Thorson Staffan
  Den goda viljan och den dolda rasismen
  Ingår i:
  Opsis kalopsis
  Stockholm : Opsis kalopsis : 1986-2008 : sid. 48-52 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Debattinlägg om barnlitteratur och genus tillkommer enligt lärares anvisning. Även ytterligare artiklar kan tillkomma.

  Skönlitteratur

  I samråd med läraren väljs ett pensum från denna lista.

  Snäll
  Dahle Gro, Nyhus Svein, Eklund Lotta
  Göteborg : Daidalos : 2008 : [32] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-7173-277-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Foley Douglas
  Habib : meningen med livet
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2005 : 213, [1] s. :
  ISBN: 91-638-4570-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Genar Katarina
  Den magiska kappan
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2012 : 107 s. :
  ISBN: 9789163872136 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Per
  Så gör prinsessor
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : [32] s. :
  ISBN: 91-27-08719-0 (inb.) : 151:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det är jag som är Juni
  Hallberg Lin, Lesse Lovisa
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789129690040
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Höglund Anna
  Mina och Kåge
  Stockholm : Alfabeta : 1995 : [62] s. :
  ISBN: 91-7712-452-9 (inb.) ; 115:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Höglund Anna
  Om detta talar man endast med kaniner
  Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2013 : [55] s. :
  ISBN: 9789187027499
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Höglund Anna
  Resor jag aldrig gjort, av Syborg Stenstump
  Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1992 : [46] s. :
  ISBN: 91-48-52030-6 (inb.) ; 135:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lyckolandet
  Johansson Kerstin, Walfridson Anna
  Stockholm : AWE/Geber : 1992 : 92, [1] s. :
  ISBN: 91-20-10146-5 (AWE/Geber (inb.) ; 93:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Laestadius Ann-Helén
  SMS från Soppero
  Stockholm : Podium och Nordiska museets förlag i samarbete med Samiskt informationscentrum : 2007 : 151, [1] s. :
  http://bilder.fsys.se/9789171085184.jpg
  ISBN: 978-91-7108-518-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindenbaum Pija
  Kenta och barbisarna
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : [40] s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-29-66696-0 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ronja rövardotter
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1981 : 235, [4] s. :
  ISBN: 91-29-54877-2 (inb.) ; 65:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lilla Sparvel
  Lindgren Barbro, Lindgren Andreas, Lindgren Mathias
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1976 : 123, [1] s. :
  ISBN: 91-29-47415-9 (inb.) ;
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sandvargen
  Lind Åsa, Digman Kristina
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 2002 : 122, [1] s. :
  ISBN: 91-29-65413-0 (inb.) : 155:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kiwi och monsterhunden
  Lundqvist Jesper, Johansson Bettina
  Linköping: Olika förlag : 2012 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (29 s.)

  Ge järnet, Ina
  Renberg Tore, Torseter Øyvind, Berg Ebba
  Göteborg : Kabusa : 2011 : [31] s. :
  ISBN: 978-91-7355-192-2 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Dom som är kvar
  Saler Karin, Ahmed Backström Siri
  1. uppl. : Stockholm : Urax : 2014 : [25] s. :
  ISBN: 9789187208157
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjögren Viveka
  Den andra mamman
  1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2007 : [32 s.] :
  ISBN: 978-91-7355-002-4 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stark Ulf
  Dårfinkar och dönickar
  Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1984 : 123, [1] s. :
  ISBN: 91-48-50997-3 (inb.) ; 60:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Det röda trädet
  Tan Shaun, Roseen Ulla
  Göteborg : Kabusa : 2011 : [32] s. :
  ISBN: 978-91-7355-190-8 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Thorvall Kerstin
  Jonas och kärleken
  Stockholm : Rabén & Sjögren : 1980 : 127, [1] s. :
  ISBN: 91-29-54369-X (inb.) ; 39:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Min brorsa heter Noa
  Tidholm Anna-Clara, Hellgren Joanna
  Stockholm : Alfabeta : 2015 : 60 s. :
  ISBN: 9789150117127
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jolanta
  Tidholm Thomas, Tidholm Anna-Clara
  Stockholm : Alfabeta : 2002 : [32] s. :
  ISBN: 91-501-0167-6 (inb.) : 160:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wirsén Stina
  Gul!
  Stockholm : Bonnier Carlsen : 2012 : [17] s. :
  ISBN: 978-91-638-7154-2 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst