Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

IT-miljöer och digitala tjänster, 15 hp

Engelskt namn: IT-environments and Digital Services

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 till 2016-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN121

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-28

Behörighetskrav

Univ: Informationssystem 15 hp, eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.