Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hållbarhet, destinationer och regional utveckling, 15 hp

Engelskt namn: Sustainability, Destinations and Regional Development

Denna kursplan gäller: 2021-09-13 och tillsvidare

Kurskod: 2KG402

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Innehåll

Kursen fokuserar på olika modeller för destinationsutveckling och hur de kan användas i praktiken. Modeller och teorier för destinationsutveckling diskuteras och granskas även från ett vetenskapligt perspektiv inte minst utifrån hur de relaterar till hållbar utveckling. Kursen tar upp förhållandet mellan destinationsutveckling och regional utveckling, som exempelvis turismens påverkan på ekonomi, socio-kulturella förhållanden och miljö, i olika geografiska kontexter. Teori och praktiker för policyutveckling och planering för turism och regional utveckling beaktas och diskuteras mot bakgrund av aktuella frågor kring hållbar utveckling.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande.

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.