Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad kartografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Cartography

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 till 2017-05-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KG602

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2016-09-26

Innehåll

Kursens huvudfokus är tillämpad, avancerad kartografi. Här ingår fördjupade kunskaper om typsnitt, färger och symboler, liksom motsvarande konkreta tillämpningar i form av etikettering, färgsättning och symbolisering. Kursen innefattar också teoretiska och kritiska inslag om GIS som verktyg, liksom kartan som förmedlare av information. Dessutom ges en introduktion till efterbehandling av kartor i såväl raster- (Adobe Photoshop) som vektormiljö (Adobe Illustrator).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 15 ECTS i geografiska informationssytem (GIS).
Kunskaper i engelska motsvarande den svenska gymnasieskolans Engelska A. IELTS med minimipoängen 5.5 och inga individuella poäng under 5.0. TOEFL PBT (skriftligt test) med ett minimum av 530 och minimum av 4 TWE-poäng. TOEFL IBT (internettest) med 72 poäng som minimum och 17 poäng som minimum i det skriftliga testet.

Undervisningens upplägg

Undervisning på kursen ges huvudsakligen i form av övningar och seminarier, där studenterna förväntas delta aktivt. Relevanta genusperspektiv är integrerade i kursen. Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som presenteras muntligen vid seminarier samt skriftliga rapporter. Slutbetyget baseras på den individuella prestationen vid examinationen.
För att kunna uppnå betygen A och B krävs att kursuppgifterna genomförs enligt den schemalagda tidplanen

Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen.

Student som examinerats och därvid fått betyget ”Godkänd” har inte rätt att göra om examinationen för att försöka få ett högre betyg.

Det är inte möjligt att överklaga betyg, men en student har rätt att ifrågasätta betyget och/eller be om en annan examinators bedömning.

När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator. En skriftlig begäran härom skall inlämnas till institutionens studierektor.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.