Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Comparative Social Policy, 7,5 hp

Engelskt namn: Comparative Social Policy

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2011-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2SO028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: The department of Sociology, 2008-06-09

Reviderad av: Sociologiska institutionen, 2010-06-14

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 36

Course literature

The welfare state reader
Pierson Christopher, Castles Francis Geoffrey
2. ed. : Cambridge : Polity : 2006 : xi, 492 s. :
ISBN: 0-7456-3555-5 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Additional texts to be announced.