"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Maskininlärning med R, del 2, 3 hp

Engelskt namn: Machine Learning with R, part 2

Denna kursplan gäller: 2022-11-07 och tillsvidare

Kurskod: 2ST063

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-11-03

Behörighetskrav

7,5 hp i statistik inkl. R, t.ex. Maskininlärning med R, del 1 (7.5 hp). Engelska B/6.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.