Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fjärrundervisning, 7,5 hp

Engelskt namn: Remote teaching

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 till 2019-03-10 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE273

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-14

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen ges en introduktion till hur skolans uppdrag går att förstå i relation till de specifika förutsättningar som ges inom fjärrundervisning. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) diskuteras och analyseras i relation till elevernas lärande. Studenten får ingående kunskaper om såväl skolorganisationens, lärarens samt handledarens roll samt förutsättningarna för elevernas lärande vid fjärrundervisning. Särskild vikt läggs vid att synliggöra den egna lärandeprocessen i relation till momentets innehåll och form.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.