Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: Neurodevelopmental Disorders in Different Learning Environments

Denna kursplan gäller: 2018-07-30 till 2018-08-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SP051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-28

Behörighetskrav

Lärarexamen eller motsvarande samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.