"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Ett mål är att jobba med ungdomar

Ett självständigt jobb med mycket ansvar och nära kontakt med människor, det var viktigt i valet av framtida yrke för Ellen Christensen.

Redan under gymnasietiden visste Ellen att hon ville jobba med något som knöt ihop hennes intresse för människor, naturvetenskap och kroppen.

Ellen började på läkarprogrammet, och tyckte det var intressant med biologi och ämnen om hur kroppen fungerar.

Patientkontakten central

Men efter en tid växte sig känslan allt starkare hos Ellen, att hon ville ha mycket kontakt med människor och en nära relation med patienterna. Så hon tänkte om, och avbröt läkarstudierna efter tre terminer för att söka in på sjuksköterskeprogrammet.

Ellen hade blivit tydlig med att hon ville ha ett självständigt jobb där hon kunde ta stort eget ansvar och där kontakten med människor var central. Efter studierna jobbade hon två år som sjuksköterska – inom öron-, näsa- halsklinik och inom käkkirurgi.

Där trivdes hon bra, men kände att det var barnmorska hon ville bli. Hon läste en artikel om en undersökning där yrkesgrupper fick uppge i vilken utsträckning de skattade sig lyckliga, och där låg barnmorskorna i topp.

Jobbet som barnmorska innebär visserligen ett stort eget ansvar för kvinnor och barn. Men Ellen känner en trygghet i att veta att läkarna snabbt tar över ansvaret när det behövs.

Vill jobba med ungdomar

Ellen, som gjorde slag i saken och pluggar barnmorskeprogrammet, kan tänka sig att jobba med det mesta inom barnmorskans område.

Ett mål är för henne är att jobba med ungdomar. Hon planerar börja jobba inom förlossningsvården efter utbildningen, och tänker att det är bra att ha den kunskapen och erfarenheten i botten inför kommande specialisering. Efter det kan hon välja ett annat område.

Utbildningen beskriver Ellen som intensiv och intressant, och att cirka hälften av tiden är praktik på gynmottagning, BVC, MVC, förlossning, BB, ungdomsmottagning.

Under utbildningen ingår det att delta vid 50 förlossningar, varav två ska vara kejsarsnitt. Det är inte helt ovanligt att man som student inte hinner delta vid 50 förlossningar, men det löser sig antingen när man skriver uppsats eller efter terminsslut.

Indelning i basgrupper

Under utbildningen är studenterna indelade i basgrupper, som gör arbeten tillsammans. En ganska stor del av studierna görs individuellt.

I början av varje kurs är det en campusvecka, med föreläsningar och praktiska övningar i en träningsavdelning. Innan praktik är det oftast egna studier och därefter examinationsvecka.

Namn
Ellen Christensen
Varifrån kommer du?
Umeå
Var bor du?
Umeå
Fritidsintressen
Sjunga i kör, dansa umgås med vänner
Publicerad: 2021-03-04