Hoppa direkt till innehållet
printicon

Barnmorskeprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Vårtermin 2020

Arbetet som barnmorska är självständigt och omväxlande. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta med graviditeter, förlossningar, abort- och preventivmedelsrådgivningar såväl när det gäller vård vid komplicerade tillstånd som förebyggande folkhälsoarbete. Du utbildar dig för dagens och morgondagens arbete - i ett nationellt och internationellt perspektiv. Anmälan till programmet gör du en månad tidigare än andra program, se Anmälan och behörighet längre ned på sidan.

Under utbildningen

Barnmorskeutbildningen har lång erfarenhet av nätbaserad undervisning och alla kurser genomsyras av ett genusperspektiv. Eftersom utbildningen tillhör Medicinska fakulteten får du även en god obstetrisk undervisning. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Utbildningen omfattar sexualiteter, samlevnadsfrågor och kvinnors specifika hälsoproblem, och obligatoriska teoretiska och praktiska moment om aborter och abortvård.

Studierna kännetecknas av självständiga studier, aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna främjar integrering mellan teoretiska och praktiska studier.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak via internet, och med 2-4 träffar à 4-5 dagar per termin i Umeå, då har du vissa obligatoriska och examinerande utbildningsmoment.

Praktik - verksamhetsförlagd utbildning

Även om de teoretiska delarna av utbildningen sker på distans, kommer du att ha större delen av din praktik på olika orter i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län. Möjlighet finns att efterfråga praktik på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Plugga utomlands

Att läsa vissa delar av utbildningen utomlands ger bra erfarenheter för framtida jobb. Som student på programmet finns olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

År 1
Reproduktiv och perinatal hälsa. Gynekologisk och sexuell hälsa. Kvinno- och familjehälsa I och Kvinno- och familjehälsa II. Förlossningskonst I och Förlossningskonst II.

År 2
Förlossningskonst III. Självständigt arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Programöversikt fr o m VT20

År 1
Reproduktiv och perinatal hälsa. Gynekologisk och sexuell hälsa. Kvinno- och familjehälsa I och Kvinno- och familjehälsa II. Förlossningskonst I och Förlossningskonst II.

År 2
Förlossningskonst III. Examensarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Efter utbildningen

Under de närmaste 10 åren förväntas fler barn födas samtidigt som många barnmorskor går i pension, vilket innebär att du har goda möjligheter till jobb efter utbildningen. För att kunna arbeta som barnmorska måste du ha en godkänd utbildning och sedan ansöka om legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen.

Vanliga jobb

Barnmorskans arbete är självständigt och omväxlande och du kommer bland annat kunna arbeta med:

 • mödravård
 • ungdomsmottagning
 • ultraljudsmottagning
 • förlossning och BB-vård
 • gynekologisk vård
 • infertilitetsmottagning
 • klimakteriemottagning
 • som egen företagare

Plugga vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-V3029

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 september 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad