"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barnmorskeprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Vårtermin 2023

Arbetet som barnmorska är självständigt och omväxlande. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta med graviditeter, förlossningar, abort- och preventivmedelsrådgivningar såväl när det gäller vård vid komplicerade tillstånd som förebyggande folkhälsoarbete. Du utbildar dig för dagens och morgondagens arbete - i ett nationellt och internationellt perspektiv. Anmälan till programmet gör du en månad tidigare än andra program, se Anmälan och behörighet längre ned på sidan.

Under utbildningen

Utbildningen har lång erfarenhet av distansundervisning och alla kurser genomsyras av genusperspektiv. Eftersom utbildningen tillhör Medicinska fakulteten får du även en god obstetrisk undervisning. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Utbildningen omfattar sexualiteter, samlevnadsfrågor och kvinnors specifika hälsoproblem, och obligatoriska teoretiska och praktiska moment om aborter och abortvård.

Studierna kännetecknas av självständiga studier, aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna främjar integrering mellan teoretiska och praktiska studier.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak via internet, och med 2-4 träffar à 4-5 dagar per termin på campus, Umeå universitet, då har du vissa obligatoriska och examinerande utbildningsmoment.

VFU - verksamhetsförlagd utbildning

Även om de teoretiska delarna av utbildningen sker på distans, kommer du att ha större delen av din VFU på olika orter inom de fyra nordligaste regionerna (Region Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen). Möjlighet finns att efterfråga VFU på hemorten men det går dock inte att garantera att platser finns där. 

Studera utomlands

Att läsa vissa delar av utbildningen utomlands ger bra erfarenheter för framtida jobb. Som student på programmet finns olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Under de närmaste 10 åren förväntas fler barn födas samtidigt som många barnmorskor går i pension, vilket innebär att du har goda möjligheter till jobb efter utbildningen. För att kunna arbeta som barnmorska måste du ha en godkänd utbildning och sedan ansöka om legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen.

Vanliga jobb

Barnmorskans arbete är självständigt och omväxlande och du kommer bland annat kunna arbeta med:

 • mödravård/barnmorskemottagning
 • ungdomsmottagning
 • ultraljudsmottagning
 • förlossning och BB-vård
 • gynekologisk vård
 • infertilitetsmottagning
 • klimakteriemottagning
 • som egen företagare

Studera vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Startar

Vårtermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 222 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3029

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 september 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad