"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cancerforskning känns extra lockande

I framtiden vill jag gärna jobba med forskning som har nära anknytning till en specifik sjukdom .

Varför valde du att läsa biomedicin?
Jag valde biomedicin för jag ville ha en bred utbildning inom medicinområdet. Jag tyckte mycket om kemi på gymnasiet samtidigt som livssystemens biologi fascinerade mig. Det kändes bra att karriärmöjligheterna efter programmet var breda, eftersom jag ville utbilda mig inom medicin men inte visste exakt vad jag ville göra i framtiden.

Hur är det att plugga biomedicin?
Biomedicin är en rolig och utmanande utbildning. Jag tycker om upplägget på utbildningen där vi under de första åren lär oss om mekanismer på cellnivå för att senare bygga på med kunskaper om hur det biologiska systemet fungerar på makroskopisk nivå. Labbarna är en viktig del av utbildningen. Där lär man sig att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken, och hur man ska tänka när man sätter upp ett medicinskt experiment.

Vad har du för mål med dina studier/vad vill du jobba med?
Jag har tyckt bäst om kurserna i biokemi och cellbiologi. Jag tycker att det är fascinerande hur cellen kan reglera uttryck av sina gener och hur cellen ständigt arbetar med att upprätthålla ett intakt genom fritt från skador.

Jag tycker också att det är intressant att förstå vad som händer på proteinnivå när något av dessa system fallerar och skulle gärna jobba med translationell forskning i framtiden, det vill säga med ett projekt som har nära anknytning till en specifik sjukdom hos människan. Jag tycker just nu att cancerforskning känns extra lockande.

Beskriv Umeå som studentstad?
Umeå är en lagom stor stad med ett bra utbud av aktiviteter, samtidigt som stadens studentkänsla inte går förlorad. Jag tycker också om att det är nära till naturen med fina jogging- och promenadspår.

Hur är det att plugga biomedicin vid Umeå universitet?
Jag tycker att det är jätteroligt att plugga på biomedicinprogrammet i Umeå. Jag har fått många bra vänner och kontakter inför framtiden. Jag tycker att det är bra att programmet på olika sätt uppmuntrar studenterna till att ta kontakt med forskargrupper på och utanför universitetet. I detta ingår att utföra arbetsplatsbesök samt att eleverna på termin 6 anordnar en mässa för sina yngre kursare på biomedicinprogrammet, där syftet är att informera om arbetsplatser på och utanför universitetet.

Dessutom finns det möjlighet att ansöka om ett stipendier för att utföra sommarprojekt hos en forskargrupp, vilket är en otroligt bra erfarenhet att ha i bagaget.

Namn
Elin Karlsson
Var bor du?
Umeå
Publicerad: 2016-07-04