Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biomedicinprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2018

Varför får vissa människor cancer och hur framställs nya läkemedel? Inom medicin och läkemedelsutveckling behövs kunskaper om grundläggande biologiska mekanismer som förklarar hur kroppen fungerar. Du läser ämnen som medicinsk kemi, cellbiologi, genetik och sjukdomslära. För varje kurs fördjupar du dina kunskaper om hur celler och organ samspelar i komplexa nätverk liksom då det uppstår fel och sjukdom utvecklas.

Film: Hur är det att läsa på Biomedicinprogrammet?
Hur är det att läsa på Biomedicinprogrammet?

Studenten Lina Ny berättar om vardagen.

Under utbildningen

Biomedicinprogrammet är en tre år lång utbildning som avslutas med kandidatexamen. Du får en omfattande grundutbildning inom det biomedicinska området med tyngdpunkt på molekylärbiologi med stark koppling till människan och hennes sjukdomar.

År ett – människokroppens uppbyggnad

Under det första året får du en introduktion i människokroppens uppbyggnad, allmän biostatistik, kemi och medicinsk kemi med fokus på livsprocesserna på molekylär nivå.

År två – biologiska funktioner och vävnadstyper

Under år två får du grundläggande kunskaper om människans biologiska funktioner och hur olika vävnadstyper är uppbyggda. Du lär dig om olika slags celler och hur de samspelar i organ, samt om de genetiska program och reglerande molekyler som gör att kroppen är en dynamisk helhet. Sista delen av året ägnas åt organens struktur och funktion.

År tre – sjukdomar och immunologiskt försvar

År tre lär du dig hur bakterier och virus ger upphov till sjukdom och hur kroppens immunologiska försvar skyddar, men hur det ibland även skadar. Du möter olika sjukdomar, ser hur de diagnostiseras och får inblick i behandlingsmetoder. Året avslutas med ett examensarbete.

Teori och praktik

Utbildningen varvar teoretiska studier och praktiska övningar - laborationer, datorövningar och projektarbeten. Under utbildningen får du löpande praktisk träning att dokumentera laboratoriearbete och försöksdesign, muntlig presentationsteknik, skriftlig framställan, liksom forskningsetik och karriärplanering. Redan under första terminen börjar du bygga din egen meritportfölj och skriva ett CV. Under utbildningen kommer du i kontakt med den senaste utvecklingen inom biomedicinsk forskning eftersom nästan alla lärare är aktiva forskare.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Läs utanför Sverige

Under utbildningen kan du om du vill läsa en eller flera terminer utanför Sverige. Du får på det sättet andra perspektiv och nya kunskaper. Du lägger också grunden för ett internationellt kontaktnät som du kommer att ha nytta av i ditt framtida yrke. Till exempel kan du göra projektarbeten under valfria kurser eller ditt examensarbetet utomlands.

Läs mer om hur det fungerar att läsa utanför Sverige.

Sugen på att börja forska?

Du kan börja forska under tiden du pluggar biomedicin. Nils Dennhag och Ida Lundberg blev intresserade av att börja forska under studietiden.

Läs mer om hur det är att forska under tiden du studerar.

Bäst i test!

Biomedicinprogrammet fick omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering 2014. De allra flesta lärare är aktiva forskare vilket innebär hög nivå av ämneskompetens vid biomedicinprogrammet. Lärarna är intresserade av pedagogiskt utvecklingsarbete och jobbar aktivt med att förbättra och införa nya moment i undervisning och examinationer.

Programöversikt

År 1
Grundläggande anatomi. Epidemiologi och biostatistik. Grundläggande kemi. Biomedicinsk kemi med basal läkemedelskemi.

År 2
Mikrobiologi och basal molekylärbiologi. Basal och molekylär genetik. Cellbiologi. Organs struktur och funktion.

År 3
Sjukdomslära, symtom och diagnostik. Mikrobiell patogen. Immunologi. Examensarbete.

Efter utbildningen

Biomedicinare har en arbetsmarknad inom läkemedelsindustrin, bioteknikindustrin och sjukvården. Du kan också bli vetenskapsjournalist, patentjurist eller medicinsk expert vid olika myndigheter.

Biomedicinprogrammet ger en kandidatexamen i biomedicin. Efter kandidatexamen kan du välja fördjupning i ett masterprogram.

Jennie Ekbeck och Oscar Käck gjorde helt olika val.

Master i biomedicin

Vill du arbeta med forskning vid universitet eller inom läkemedels- och bioteknikindustrin, bör du komplettera kandidatexamen med en master i biomedicin. Det tvååriga masterprogrammet har valbara kurser, vilket innebär att du kan anpassa masterexamen att passa just ditt intresseområde. Efter det kan du söka forskarutbildning eller arbeta vid forsknings-, utvecklings-, produktions- och informationsavdelningar vid universitet, hälso- och sjukvård eller industri.

Anmälan och behörighet

Biomedicinprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

36 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-01302

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2018 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

 • Hur läser man biomedicin?

  Kandidatutbildningen är 3 år och därefter kan du plugga på masternivå för att anpassa din utbildning efter egna intressen.

  Fäll ihop
 • Är det svårt?

  Biomedicinutbildningen ges på helfart och kräver att du är aktiv som student. Utbildningen är krävande men egentligen inte svår om man tar sina studier på allvar.

  Fäll ihop
 • Vilket språk läser man på?

  Undervisningen är på svenska och engelska. Kurslitteraturen brukar vara på engelska och därför är det oftast lättare att lära sig direkt på engelska. En del lärare är engelskspråkiga och då är även föreläsningarna på engelska.

  Fäll ihop
 • Kan man läsa utomlands?

  Det finns inga hinder att läsa vissa kurser utomlands. Under kandidatstudierna kan det vara svårare att anpassa studier utomlands till den vanliga studietakten.

  Fäll ihop
 • Vad kan man jobba med efteråt?

  Massor! De flesta som läst kandidatprogrammet fortsätter på avancerad nivå för att fördjupa sig och en del påbörjar forskarutbildning efter mastern. Jobb finns inom universitet, bioteknologi- och läkemedelsföretag samt hos myndigheter. Man kan jobba som exempelvis forskare, produktspecialist, prövningsledare, läkemedelskonsulent, vetenskapsjournalist, med patentfrågor.

  Fäll ihop
 • Hur söker man jobb inom området biomedicin?

  Under tiden du pluggar kommer du att träna på karriärplanering: Hur du skriver CV, hur du söker jobb och hur du kontaktar arbetsgivare. Allt detta ingår i utbildningen.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Viktoria Vedin

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Biomedicinprogrammet