"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programkonferens med fokus på kvalitet och hållbarhet

Bild: Polarbröd

Senaste programkonferensen gästades av Anders E Johansson, VD, Polarbröd och alumn (tidigare student) vid Handelshögskolan. Olivia Sharp som är programbevakare för Civilekonomprogrammet deltog på konferensen och skrev en artikel om detta där både Anders E Johansson och programansvarig Gert-Olof Boström får svara på frågor.

Artikel i studentföreningen HHUS egen tidning Ekbladet nr 1902, skriven av Olivia Sharp, programbevakare för Civilekonomprogrammet.

Vår tid är nu

Vår tid står inför en omställning, en hållbarhetsomställning. Dagens näringsliv lägger allt större vikt vid hållbarhet och hållbar utveckling, hållbara affärer och ett hållbart företagande. Ordet hållbarhet för nog främst tankarna till klimat och miljö. Lätt glöms den ekonomiska och sociala aspekten bort. Hållbarhet är omfattande minst sagt. Det handlar om att tillgodose dagens behov utan att på något sätt äventyra kommande generationers liv och deras möjlighet att i sin tur tillgodose sina behov. Det är med andra ord något som rör och bör engagera oss alla.

Utvecklingen går hela tiden framåt, efterfrågan på arbetsmarknaden förändras och vår utbildning måste hänga med och göra detsamma, förändras och utvecklas till det bättre. Genom att hela tiden utvecklas skapas en så attraktiv utbildning som möjligt. En attraktiv utbildning ger attraktiva studenter, studenter som dagens näringsliv efterfrågar. Att utbildningen hela tiden utvecklas skapar kvalitet. Kvalitet som i sin tur ger studenter som läst Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå ett högre värde på arbetsmarknaden. För att denna utveckling ska skörda så god frukt som det bara går, så krävs dialog. En dialog mellan Handelshögskolan och oss studenter, samt mellan Handelshögskolan och dagens näringsliv. Vad vill arbetsmarknaden ha? Vilka verktyg behöver vi studenter? Handelshögskolan med Civilekonomprogrammets programsamordnare Gert-Olof i spetsen arbetar oavbrutet med att förbättra vår utbildning och hålla den aktuell. Detta för att ge oss studenter vid programmet alla verktyg vi behöver, verktyg av den bästa kvaliteten.

Jag träffade Gert-Olof och fick ta del av hans tankar kring sitt arbete och hans ambitioner med utvecklingsarbetet av vår utbildning. Gert-Olof började sin yrkeskarriär som programmerare och systemerare men kände snabbt att det var något som saknades, han saknade helheten. Känslan av att förstå hur alla delar hänger ihop, från att ta fram system till att se effekterna av systemet ifråga. I sitt sökande efter en bättre helhetsbild flyttade Gert-Olof från Göteborg till Umeå för att börja Ekonomlinjen. Då Gert-Olof var klar med utbildningen blev han tillfrågad om att börja forskarutbildningen vid Umeå Universitet. Han tackade ja till erbjudandet, och har sedan dess hunnit med en rad olika projekt. Gert-Olof började också arbeta för att alla som läser Civilekonomprogrammet ska få bättre förståelse för hur alla delar hänger ihop i programmet. Att förstå att alla delar är viktiga och att det finns en tanke bakom allt vi lär oss. En helhet.

Berätta lite kort om rollen som programsamordnare.

- Rollen som programsamordnare handlar om att leda arbetet för förändring och förbättring av Civilekonomprogrammet framåt. Hur kan vi på bästa sätt ge våra studenter rätt verktyg och möjlighet att bli så attraktiva på arbetsmarknaden som möjligt? Hur kan och ska vi driva utvecklingen mot framtiden och skapa kvalitet? Hur skapar vi en känsla av samhörighet och mening? Det är några av alla de frågor som vi försöker finna svar på. En av de stora frågorna just nu är hur vi på olika sätt kan hjälpa er studenter i

hållbarhetsomställningen. Som programsamordnare är en stor del att medverka i en rad olika möten, för att ta några exempel kan programråd, programkommittéer och den årliga programkonferensen nämnas. Dessa är en del av programsamordnarens kvalitetsarbete med Civilekonomprogrammet.

Berätta lite mer om ovan nämnda arbetssteg i arbetet med att utveckla programmet.

- Under programrådet sker en genomgång av hela utbildningen. Här behandlas förändringarna i kursplanen och vi går igenom lärandemålen och ser över så att de nationella målen fångas i kurserna. Under programkommittéerna samlar vi klassrepresentanterna för att fånga upp vad ni tycker och tänker om era kurser. På den årliga programkonferensen sätts varje år ett tema. Temat bestäms av studierektorn tillsammans med mig som programsamordnare. Till programkonferensen varje år bjuds en alumn in, detta i ett steg att hämta inspiration från näringslivet. Vi får möjlighet att lyssna till vad marknaden värdesätter så att vi i nästa steg kan jobba för att utveckla de förmågor som efterfrågas. Allt för att skapa attraktivitet.

Vad är viktigast för oss studenter att göra under utbildningen?

- Att så tidigt som möjligt hitta sina personliga mål med utbildningen. Mål ger motivation. Att sätta upp mål och att veta vad man ska göra är svårt men försök att komma underfund med vad ni tycker är roligt. Era jobb blir så mycket roligare om ni tycker att det är kul. Använd studietiden väl för att klura ut vad ni tycker är roligt. Ta också tillvara på möjligheten att ha en dialog med oss. Tillsammans formar vi den bästa utbildningen och genom att vara med och påverka får ni med er så mycket mer. Jag vill verkligen slå ett slag för vikten av att delta, att svara på enkäter och ge återkoppling till oss om vad ni tycker om era moduler. Jag vill också passa på att berätta att vi bjuder in alla som läser termin åtta till ett tårtkalas innan examen varje år. Det brukar bli ett trevligt fika och tillsammans får vi summera studietiden som varit. Vi hoppas på att se många av er där! Om ni har några synpunkter, frågor, funderingar eller behöver hjälp tveka aldrig att höra av er till mig Gert-Olof eller Gisela. Vi finns alltid till hands.

Temat för årets programkonferens var hållbarhet och inbjuden att medverka blev Polarbröds VD i Umeå Anders Johansson. Jag hade turen att få sitta med under denna programkonferens och blev verkligen inspirerad av deras insats för hållbarhet. Vilket otroligt arbete Polarbröd gör! Femte generationens familjeföretag som tar täten i arbetet för hållbar utveckling. Anders berättade om deras vision, deras hållbarhetsarbete och utmaningar. Polarbröds vision är att skapa möjligheter till att äta sunt nu och i generationer. Under 2012 tog Polarbröd fram hållbarhetsmål, mål som sträcker sig 10 år framåt. Dessa mål är högt satta för att Polarbröd vill utmana sig själva och ambitionen är att nå full hållbarhet år 2022. Polarbröd jobbar med något de kallar för tre gånger gott. Nummer ett: att baka ett gott bröd. Nummer två: att människor ska fara väl av det Polarbröd gör. Samt nummer tre: att arbeta strategiskt mot full hållbarhet.

Anders talade om att se sanningen men aldrig tappa hoppet. Det är ingen fråga om att vår planet lider och att det är på grund av oss människor. Denna sanning är viktig att se men det är då också minst lika viktigt att inte låta den tynga ner oss utan att hålla hoppet uppe och arbeta för att skapa medvetenhet och inspiration till förändring och förbättring. Några av Polarbröds hållbarhetsutmaningar som Anders också nämnde då han berättade om deras arbete var deras ingredienser, att använda hållbara råvaror. Detta kräver samarbetsprojekt med leverantörer och att tillsammans sträva efter att nå mångfaldsgårdar och växeljordbruk för att bevara näringen i jorden. Deras transporter, att minimera utsläppen och påverkan på miljö och natur maximalt. Polarbröd använder sig av järnväg och fossilfria vägtransporter för att göra ett så litet avtryck som möjligt. 80% av deras produktvolym transporteras via järnväg. Volvo har inlett ett samarbete med Polarbröd. Volvo håller på att ta fram en ny serie el-lastbilar och tanken är att dessa ska användas till Polarbröds alla närtransporter. Fram tills den dag då detta kan bli verklighet, att lastbilarna körs på el, så används biodrivmedel till alla bilar. För att minska svinn fryser Polarbröd ner sina bröd direkt efter att de kommit ut ur ugnen innan de transporteras ut till livsmedelsbutiker runt om i landet. Deras förpackningar, här har polarbröd funnit en lösning och det är att använda sockerrörsbaserade förpackningar som är 100% återvinningsbara. Polarbröd har även investerat i egen vindkraft för att minska sitt avtryck på miljö och natur. Vindkraftverken är fyra till antalet och under ett normalår producerar de lika mycket el som deras bagerier förbrukar. Polarbröd jobbar också med integrationsprojekt. Wow säger jag bara! Polarbröd har verkligen satt ribban för hur hållbara affärer och ett hållbart företagande ska drivas. Anders Johansson är inte bara VD för Polarbröd utan även en alumn från Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå. På programkonferensen fick Anders frågan om vad han tror är viktigt för dagens studenter att tänka på när de ska förbereda sig för att matcha hållbarhetsarbetet på arbetsmarknaden? Svaret blev att lära sig att översätta klimatutmaningen till affärsmöjligheter, att kunna argumentera för sin sak och visa på hur hållbarhetsfrågan kommer att gynna affären. Att hitta gnistan för hållbarhet och att samla på sig en del kunskap inom biologi och kemi.

Att bjuda in alumner till programkonferenserna är en viktig del i helheten för att få information om hur Civilekonomprogrammet bäst bör utvecklas. Vi kommer en dag själva att ha samma viktiga roll och få möjligheten, att precis som Anders, inspirera framtidens studenter och hjälpa till att forma deras utbildning till det bättre. Vår tid är nu och vi bäddar för vår framtid. Som man bäddar får man ligga. Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge hållbarhet en större plats i vår utbildning, för hållbarhet är nog århundradets affärsmöjlighet och den vill vi väll inte missa?

Intervju med Anders Johansson, VD Polarbröd

Berätta kort om dig själv.

- Stolt norrlänning uppvuxen i Örnsköldsvik. Läste Civilekonom i Umeå.

Karriär i tre olika branscher; internationellt i pappersindustrin i Modo, bland annat jobbat i London. Marknadschef i Umeå Energi dit jag kom två veckor innan svenska elmarknaden avreglerades. Marknadsdirektör 2009 i familjeföretaget Polarbröd, där jag är VD sedan 2016. Mäktigt att fått vara med på resan där miljöfrågorna kommit från ingenstans till att hållbarhet är mitt i verksamheten, i företagsledning och styrelse.

Tre hållbara tips till studenter.

- Börja med dig själv och fundera vad du kan göra i stort och smått. Allt räknas och det känns bättre i magen. Fundera igenom vilket typ av företag och vilken bransch du vill jobba för. Stämmer det med dina värderingar. Sätt dig in i hållbarhetsfrågorna på riktigt. Oavsett inriktning på dina studier kommer du att ha stor nytta av att förstå mer än bara på ytan.

Vilka är Polarbröds stora utmaningar gällande hållbarhet?

 - Alla har inte vaknat än. Vi försöker inspirera leverantörer och kunder att våga ta steget, men vi får inte alltid betalt för de djärva steg vi tar. Vi ligger i framkant och ibland plogar vi djup snö, där inget annan gått.

Vad tycker du att dagens studenter ska göra under sin utbildning för att efter utbildningens slut bli så attraktiva som möjligt på arbetsmarknaden?

 - Var nyfiken och sök efter kunskap där du kan kombinera verktygslådan som Civilekonomutbildningen ger med det momentum som finns i omvärlden kring hållbarhetsfrågor. Här finns affärsmöjligheter för Sverige och spännande jobb. Och Greta Thunberg behöver duktiga akademiker som kan driva förändring!

Vad söker ni på Polarbröd hos era framtida anställda?

- Personliga egenskaper är viktigt och att man delar Polarbröds värderingar.

Favoritmackan?

- Polarkaka med vindelrökt skinka på Grönfjället i Västerbottensfjällen är världsklass!

Senast uppdaterad: 2022-02-25