"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilekonomprogrammet

 • Antal högskolepoäng 240 hp
 • Studietid 4 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Civilekonomprogrammet är vårt mest flexibla program, du skapar din egen profil genom att välja företagsekonomi eller nationalekonomi och väljer sedan en specialisering. Du kan göra praktik under studietiden och åka på utbytesstudier. Det ger dig goda erfarenheter när du sedan ska börja jobba. Beroende på ditt val av specialisering kan du jobba inom bank eller revisionsbyråer, med strategisk ledning inom företag, inom marknadsföring och marknadskommunikation eller varför inte starta eget?

Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet som är kvalitetsackrediterad genom AACSB.

Under utbildningen

Programmet börjar med ett basblock inom vilket du läser ämnen som företagsekonomi, statistik, juridik och nationalekonomi innan du efter tre terminer väljer ett huvudområde att fördjupa dig inom. Vad passar dig bäst – företagsekonomi eller nationalekonomi?

 • Företagsekonomi är ett huvudområde som handlar om företagande, företaget och aktörer kring företaget så som t.ex. konsumenter, anställda, underleverantörer och finansiärer.
 • Nationalekonomi är ett huvudområde som handlar om hur vi ska fördela de begränsade resurser vi har. Det handlar dels om hur konsumenter och producenter agerar, men även hur länders ekonomier fungerar.

Inom det här programmet kan man uppnå Revisorsinspektionens krav på akademiska kurser för auktorisation som revisor.

Specialisering

Till din sjunde termin väljer du vilken del av ditt huvudområde som du vill specialisera dig inom:

Inom företagsekonomi kan du välja någon av specialiseringarna redovisning, finansiering, marknadsföring, management eller affärsutveckling. Du kan antingen välja att fördjupa dig helt inom en av specialinriktningarna eller så kan du välja bland kurser inom en eller flera inriktningar för att skapa en bredare utbildning.

Inom nationalekonomi läser du ytterligare både makroekonomi, mikroekonomi, matematik för ekonomer och ekonometri innan du specialiserar dig inom mikroekonomisk analys eller finansiell ekonomi.

Skapa din egen profilering under en och en halv termin

Civilekonomprogrammet är det program med mest valfrihet. Du har en och en halv termin då du får läsa vad du vill. Det ger stora möjligheter till utlandsstudier och praktik men också till att skapa en egen profilering.

Vi integrerar kompetenser i våra utbildningar

I Handelshögskolans utbildningar fokuserar vi på kompetenser som behövs för ditt framtida yrkesliv.

Gemensamt för samtliga civilekonomprogram

Praktik – skaffa dig professionella meriter

På alla civilekonomprogram kan du välja att göra praktik. Det innebär att du får omsätta det du lärt dig under din utbildning på ett företag eller i en organisation som du själv väljer, i Sverige eller utomlands. Det är ett fint tillfälle att prova på jobbet som civilekonom och visa din kompetens för framtida intressanta arbetsgivare och en bra erfarenhet. Praktikperioden är en halv termin.

Läs mer om att göra praktik.

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara roligt och utvecklande för dig som student utan även en uppskattad erfarenhet hos framtida arbetsgivare. Internationalisering är hos oss ett viktigt område och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda dig som student många möjligheter till ett äventyr i Europa eller lite längre bort på en annan kontinent. Inom våra program har du därför möjlighet till utbytesstudier en termin eller två.

Läs mer om utlandsstudier.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Tillsammans med våra studenter arbetar vi aktivt för en mer hållbar handelshögskola och gör det genom att anpassa kurser på programmen för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. Vi arbetar med de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer och vi har ofta gästföreläsare som är erfarna från sina branscher. Du kommer kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners.  En del av dem är också alumner dvs att de tidigare själv varit studenter hos oss. Vi har också en grupp rådgivare knutna till oss i ett Business Advisory Board som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Jämförelse av de olika civilekonomprogrammen

Grafisk jämförelse (PDF)

Samtliga program vid Handelshögskolan

Fortsatta studier

Efter avslutad Civilekonomexamen är du behörig att söka direkt till det andra året på något av våra masterprogram (avancerad nivå) då ditt sista år på civilekonomprogrammet motsvarar det första året på masterprogrammen.

Utbildningen ger även behörighet till forskarutbildning.

 

Mer än bara kunskap

Kontakter, vänner för livet, utvecklande erfarenheter och oväntade upplevelser.

Programöversikt

Termin 1-2
Företagsekonomi 30 hp, Nationalekonomi 30 hp.

Termin 3
Statistik 15 hp, Juridik 15 hp.

Termin 4-5
Val av huvudämne; företagsekonomi/nationalekonomi 30 hp samt en valfri termin 30 hp då många väljer att plugga utomlands.

Termin 6
Inom företagsekonomi kan man välja 15 hp specialisering inom redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller affärsutveckling. Inom nationalekonomi fördjupar man sig inom mikro- och makroekonomi. Under terminen läser man också 15 hp valfri kurs då många väljer att försöka hitta en praktikplats.

Termin 7
Inom företagsekonomi kan man till exempel läsa 30 hp redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller affärsutveckling och internationalisering. Man måste inte läsa samma specialisering som man läste termin 6 utan man kan bredda sig inom sitt huvudämne. Inom nationalekonomi läser man metod och mikroekonomi eller finansiell ekonomi.
Denna termin ges helt på engelska.

Termin 8
Examensarbete i huvudämnet 30 hp.

Efter utbildningen

Många civilekonomer jobbar på bank och revisionsbyråer, andra med marknadsföring och marknadskommunikation. Utbildningen är också en bra grund för att driva eget företag, särskilt om du läst kurser i affärsutveckling. Väljer du kurser inom management finns stora möjligheter att jobba med strategisk ledning. Många söker sig till tillverkningsföretag men även till jobb inom statlig och kommunal förvaltning.

Vanliga jobb

Civilekonomprogrammet är en bred utbildning som kan leda till många olika jobb.

Exempel: produktchef, auktoriserad revisor, inköpsstrateg, forskare, projektledare, skatterådgivare, Marketing Communication Manager, utredare, varumärkesstrateg, Sales Manager, marknadsansvarig, affärsområdesansvarig, produktutvecklare, företagsrådgivare, exportkonsult, försäljningschef, Controller, omvärldsanalytiker, egen företagare, VD.

Examen

Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) i ett av de två huvudområdena företagsekonomi  eller nationalekonomi.
Det är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Anmälan och behörighet

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 372 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1240

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • Räcker mina betyg?

  Sista antagnes betygssnitt/högskoleprovsresultat i respektive kvotgrupp.

  Termin        BF        BI        BII        HP

  HT2023        *         17,33     16,88      0,95

  BF Folkhögskolebetyg
  BI Gymnasiebetyg utan komplettering
  BII Gymnasiebetyg med komplettering
  HP Resultat från högskoleprov

  * Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

  Fäll ihop
 • Hur gör jag för att tillgodoräkna ämnen jag läst tidigare?

  Vi är generösa i tillgodoräknande ärenden så dina möjligheter att få tillgodoräkna kurser är goda. Använd kontaktformuläret nedan för instruktioner om hur du ansöker om tillgodoräknande och för hjälp med att få en individuell studieplan.

  Fäll ihop
 • Civilekonomexamen och andra examina. Vad är skillnaden?

  Utbildningen leder till en Civilekonomexamen 240hp vilket är en yrkesexamen. Endast ett fåtal lärosäten i Sverige har beviljats rätten att utfärda yrkesexamen. De som inte beviljats den rätten eller som inte ansökt om den rätten ger vanliga ekonomprogram som på grundläggande nivå leder fram till en generell kandidatexamen efter tre år och på avancerad nivå till en generell magisterexamen efter ytterligare ett år. Civilekonomexamen ligger på avancerad nivå.

  Fäll ihop

Ansvarig för programmet är Stefan Sundgren.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Monika Larsson