Hoppa direkt till innehållet
printicon

Civilekonomprogrammet

  • Antal högskolepoäng 240 hp
  • Studietid 4 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Det här är det mest flexibla civilekonomprogrammet där du efter ett basblock med studier i ekonomiämnen skapar din egen profil genom att först välja huvudämne och sedan specialisering. Du kan göra praktik under studietiden och möjligheterna till utlandsstudier är mycket bra. Efter programmet kan du arbeta med ekonomiska arbetsuppgifter i företag, organisationer och myndigheter eller starta ett eget företag. Programmet ges av den AACSB-ackrediterade Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Under utbildningen

Civilekonomprogrammet är ett väldigt flexibelt program där du börjar med att läsa företagsekonomi, statistik, juridik och nationalekonomi innan du efter tre terminer väljer huvudområde. Vad passar dig bäst - företagsekonomi eller nationalekonomi?

Företagsekonomi
Företagsekonomi är ett huvudområde som handlar om företaget och aktörer kring företaget så som t.ex. konsumenter, anställda, underleverantörer och finansiärer. Ämnet berör också regelverket kring företagets verksamhet så som t.ex. redovisningsregler. Efter femte terminen väljer du vad du vill fördjupa dig extra mycket i inom företagsekonomi; redovisning, finansiering, marknadsföring, management eller affärsutveckling. Du kan antingen välja att fördjupa dig helt inom en av specialinriktningarna inom ämnet företagsekonomi eller så kan du välja bland kurser inom en eller flera inriktningar för att skapa en bredare utbildning.

Nationalekonomi
Nationalekonomi är ett huvudområde som handlar om hur vi ska fördela de begränsade resurser vi har. Det handlar dels om hur konsumenter och producenter agerar, men även hur länders ekonomier fungerar. Det berör saker som vad som skapar tillväxt och internationell handel, varför vi har arbetslöshet, hur finansmarknaden och bostadsmarknaden fungerar, hur vi påverkas av skatter, vilka medel vi kan använda för att inte överutnyttja våra naturresurser och mycket mer.

Valfrihet
Civilekonomprogrammet är det program med mest helt valfria poäng. Du har en och en halv termin då du får läsa vad du vill. Det ger stora möjligheter till utlandsstudier och praktik men också till att skapa en egen profilering. Har man valt att fördjupa sig i marknadsföring kan informatik, språk eller psykologi vara bra komplement. Fördjupar man sig i finansiering kan statistik och extra nationalekonomi ge en bred grund att stå på.

Det är dessutom enbart inom detta civilekonomprogram det finns plats för så mycket extra juridik att du kan uppfylla revisorsnämndens krav på akademiska kurser för en framtida auktorisation som revisor.

Programmet ges på svenska, men sjunde terminen är helt på engelska.

Praktik – skaffa dig professionella meriter

Som student på något av Handelshögskolans civilekonomprogram erbjuds du möjlighet att genomföra praktik som en del av din utbildning. Det innebär att du får omsätta det du lärt dig under din utbildning i en praktisk miljö på ett företag eller i en organisation som du själv väljer. Det är ett fint tillfälle att prova på jobbet som civilekonom och visa din kompetens för framtida intressanta arbetsgivare. Praktikperioden är en halv termin.

Läs mer om att göra praktik.

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara roligt och utvecklande för dig som student utan även en uppskattad erfarenhet hos framtida arbetsgivare. Internationalisering är hos oss ett viktigt område och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda dig som student många möjligheter till ett äventyr i Europa eller lite längre bort på en annan kontinent. Inom våra program har du därför möjlighet till utbytesstudier en termin eller två.

Läs mer om utlandsstudier.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Vi har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor i våra utbildningar genom att betona de sociala och miljömässiga aspekterna som viktiga komplement till det ekonomiska perspektivet. Hållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme i dagens företag och organisationer och vi var tidigt ute med att lyfta in dessa frågor i våra utbildningar. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO-14001 samt medlemmar i de internationella nätverken PRME och GBSN.

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer. Som student kommer du kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners. Yrkesverksamma utanför universitetet kommer till oss som gästföreläsare och lärare. Våra forskare bidrar i sin tur med ny kunskap till samhället. Till Handelshögskolan finns också en grupp rådgivare knutna (Business Advisory Board), som består av företags-/samhällsrepresentanter som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Programöversikt

Nedan följer en beskrivning över hur programmet är uppbyggt. Som komplement finns även en grafisk jämförelse av de olika civilekonomprogrammen.

Termin 1-2
Företagsekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridik 15 hp.

Termin 3
Nationalekonomi 30 hp.

Termin 4-5
Val av huvudämne; företagsekonomi/nationalekonomi 30 hp samt en valfri termin 30 hp då många väljer att plugga utomlands. Vill du bli revisor läser du istället juridik 30 hp under den valfria terminen.

Termin 6
Inom företagsekonomi kan man välja 15 hp specialisering inom redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller affärsutveckling. Inom nationalekonomi fördjupar man sig inom mikro- och makroekonomi. Under terminen läser man också 15 hp valfri kurs då många väljer att försöka hitta en praktikplats.

Termin 7
Inom företagsekonomi kan man till exempel läsa 30 hp redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller entreprenörskap. Man måste inte läsa samma specialisering som man läste termin 6 utan man kan bredda sig inom sitt huvudämne. Inom nationalekonomi läser man metod och mikroekonomi eller finansiell ekonomi.

Termin 8
Examensarbete i huvudämnet 30 hp.

Efter utbildningen

Många civilekonomer jobbar på bank och revisionsbyråer, andra med marknadsföring och marknadskommunikation. Utbildningen är också en bra grund för att driva eget företag, särskilt om du läst kurser i affärsutveckling. Väljer du kurser inom management finns stora möjligheter att jobba med strategisk ledning. Många söker sig till tillverkningsföretag men även till jobb inom statlig och kommunal förvaltning.

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Vanliga jobb

Civilekonomprogrammet är en bred utbildning som kan leda till många olika jobb. Exempel: produktchef, auktoriserad revisor, inköpsstrateg, forskare, projektledare, skatterådgivare, Marketing Communication Manager, utredare, varumärkesstrateg, Sales Manager, marknadsansvarig, affärsområdesansvarig, produktutvecklare, företagsrådgivare, exportkonsult, försäljningschef, Controller, omvärldsanalytiker, egen företagare, VD.

Examen

Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Programmet ger dig också behörighet att söka till ett femte år för en masterexamen (Master Degree 120 hp) och/eller forskarutbildningen i ditt huvudämne (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Anmälan och behörighet

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1240

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Gisela Taube Lyxzén