"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

”Vi fortsätter investera och utvecklas i Norrland”

Ett grönt tänk går genom hela SCA:s verksamhet i dag. Varje liten flisa av trädet ska tas tillvara, ned på molekylnivå – och dessutom ska produkterna som tillverkas kunna återvinnas. Civilingenjörer behövs inom alla företagets verksamheter, för att jobba med allt ifrån att elektrifiera virkestransporter till att hitta nya sätt att göra kemikalier av skogsråvara.

– Bioraffinaderiverksamhet är nästa stora värdeskapare, säger Jerker Jäder, forskningschef vid SCA. Om det blir för att göra drivmedel, plaster eller något annat, där kommer vi skogsföretag nog att göra lite olika val.

SCA är ett skogsföretag med industriverksamhet, inte tvärtom, betonar Jerker Jäder. Koncernen har 2,6 miljoner hektar skog i Sverige, motsvarande ytan av Belgien. Dessutom äger man stora arealer skog i Baltikum.

– Hela företagets existensberättigande är att säkerställa och förbättra avkastningen av skogsinnehavet, säger han. Det gör vi genom att ha en mycket väl uttänkt värdekedja från skog till kund, eller egentligen är den cirkulär eftersom våra produkter ska återvinnas också.

Kemi på alla områden

Jerker Jäder är själv civilingenjör, liksom många av de drygt 40 personerna på forsknings- och utvecklingsavdelningen. SCA har alltid ett behov av ingenjörer för att utveckla sina tillverkningsprocesser och hitta nya lösningar, konstaterar Jerker Jäder. Men, civilingenjörer inom kemiteknik är inte alldeles lätta att hitta. Särskilt inte om branschspecifikt kunnande krävs.

– Civilingenjörer som faktiskt känner till hur det ser ut på ett massabruk är en bristvara och därför efterfrågade. Industriella processer är spännande och intressanta – jag hoppas att fler civilingenjörsstudenter upptäcker det. Intresse för och kunskaper om dagens processer är nödvändiga för att kunna utveckla både befintliga och framtida affärer.

Att skaffa sig en civilingenjörsutbildning inom kemi är mer gångbart än de flesta som står inför att välja kanske tänker sig, säger Jerker Jäder. Spannet av verksamheter där kemikompetens behövs är väldigt brett – allt från läkemedelsindustri, bioteknikföretag, plastindustri, skogsindustri och raffinaderier till offentlig verksamhet som miljöförvaltning i kommuner och vattenverk.

Att ha ett generellt ingenjörskunnande och problemlösningsförmåga är också viktigt. Men, framtidens ingenjörer behöver även digitala verktyg i sin kunskapsbank, i betydligt högre grad än de som utbildats tidigare, säger han.

”Vi har alltid funnits här”

Just nu pågår en grön industriomvandling i norra Sverige, på vilket sätt jackar SCA i den?

– Jag skulle säga att det är de andra som jackar i oss, replikerar Jerker Jäder blixtsnabbt. Vi har alltid funnits här och fortsätter investera och utvecklas i Norrland. Men vi välkomnar de andra förstås.

Vad händer i utvecklingen hos er som blivande civilingenjörer kan bli en del av efter sin examen?

– Vi har senaste åren gjort flera stora investeringar. 2018 startade vi vårt nya massabruk i Timrå, en investering på 8 miljarder. Vi är i uppstartsfas av vår nya pappersmaskin i Obbola, en investering på 7,5 miljarder, och har satsat drygt 0,5 miljarder i vårt sågverk i Bollsta. Investeringen i Bollsta innehåller flera tillämpningar av digitala lösningar med bland annat ny röntgenutrustning för att kunna utnyttja varje del av stocken på bästa sätt.

Som konsekvens av minskad efterfrågan, har SCA helt slutat göra tryckpapper. Mer byggande i trä har däremot ökat efterfrågan på sågade trävaror och med ökad e-handel följer mer förpackningar, vilket stärkt kraftlinertillverkningen.

Ta vara på sidoströmmar bättre

Skogsindustrin behöver också utveckla nya produkter baserade på träd.

– Det behöver inte bli på bekostnad av annat, vi har underutnyttjade flöden i våra processer. Vi i industrin pratar mycket i dag om att förbättra värdeskapandet i våra sidoströmmar.

Med sidoströmmar menar Jerker Jäder det som blir över när man till exempel producerar pappersmassa och sågade trävaror. I dag används det främst för energiproduktion, man eldar helt enkelt upp resterna för att generera värme och el till produktionen – eller till fjärrvärme i närliggande samhällen. Men, det finns potential att förädla materialet ytterligare.

– Det går att utvinna ligninet, en av huvudkemikalierna i trä. Det är en molekyl med ett brett användningsområde, man kan till exempel göra drivmedel eller plaster.

Digitalt och elektriskt

Ökad digitalisering och elektrifiering är en del i SCA:s strävan efter ökad hållbarhet. I dag kör till exempel en världsunik eldriven timmerbil transporter mellan SCA:s virkesterminal i Gimonäs och Obbola pappersbruk.

– Våra fossila utsläpp är relativt små, de vi har kommer i mycket från våra transporter. Vi lägger ganska mycket krut på att minimera dem och ett sätt är elektrifiering.

Om ungdomar i dag vill utbilda sig till en framtida karriär inom industrin är kanske en fråga om vilken bild de har av den.

– Kanske bidrar vi inom industrin själva till det, så fort vi har en presentation är vi väldigt pigga på att visa en bild som vi tycker är jättevacker, på ett bruk med skorstenar. Det ska vi kanske sluta med, säger Jerker Jäder. Samtidigt är det den verksamhet vi har, men den är också något helt annat än när studenternas farföräldrar började jobba. Vi är i dag en industri med en helt annan syn på hållbarhet och cirkularitet, det finns liksom i vårt DNA.

Läs mer om civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi


 

Publicerad: 2022-12-01