"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du bli expert inom grön kemi och modern kemiteknik för att kunna bidra till hållbar utveckling och smarta lösningar på miljöproblem? Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi har en stark koppling till FN:s globala hållbarhetsmål. Utbildningen ges på distans, vilket gör den unik i Sverige.

Unikt civilingenjörsprogram i teknisk kemi

Bli expert inom grön kemi och modern kemiteknik! Plugga till civilingenjör i teknisk kemi på distans med regelbundna träffar i Umeå.

Under utbildningen

Utbildningen till kemiingenjör inleds med en introduktionskurs som behandlar ingenjörens roll i samhället. De första två åren på programmet liknar i hög grad övriga civilingenjörsprogram med en kombination av kurser inom matematik, datavetenskap och huvudämnet kemi. Under det tredje året läser du fler kemikurser som lägger grunden för att möta framtidens utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle ur ett kemiskt perspektiv.

Hållbarhet och renare miljö

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela utbildningen, framförallt inom ämnesområdena miljökemi, teknik och grön kemi, biokemi och organisk kemi. Du skaffar dig till exempel kunskaper om hur produkter, kemikalier och bränslen kan framställas från förnybara råvaror eller restströmmar, du studerar rening och återanvändning av avloppsvatten och nedbrytning av miljöfarliga ämnen i hushållsavfall.

Under första året läser du kursen Hållbar utveckling för ingenjörer som är obligatorisk på alla civilingenjörsprogram, men får också fördjupa dig inom hållbarhet under projektkurser och uppsatsskrivande.

Distansstudier med regelbundna träffar i Umeå

Utbildningen ges på distans och du möter dina lärare och kurskamrater på digitala lärplattformar och i mötesprogram som Zoom. Två-tre tillfällen per termin träffas ni på campus för laborationer, praktiska övningar och fallstudier. Även om du huvudsakligen studerar på distans, har du och dina kurskamrater alltid tillgång till lokaler på kemiska institutionen, där ni kan träffas och plugga tillsammans.

Ta kandidatexamen – eller fortsätt och specialisera dig

Efter tre års studier på programmet har du möjlighet att ta ut en kandidatexamen i kemi.

Fjärde och femte året på programmet väljer du någon av profilerna Hållbar kemi eller Materialkemi och energi. Båda profilerna gör dig väl förberedd att arbeta inom morgondagens kemiindustri eller med forskning.

Inom profilen Hållbar kemi fördjupar du dig i hur resurser kan nyttjas, återanvändas och återvinnas och du studerar ny teknik för att minimera avfall och energiåtgång i industriella processer. Du lär dig ny teknik för omvandling av förnybara råvaror och avfallsmaterial som ersätter fossila råvaror, samt miljökemiska aspekter på utsläpp från industri och andra samhälleliga aktiviteter.

Om du väljer profilen Materialkemi och energi skaffar du dig bred kompetens inom kemiska processer och produkter, energilagring och omvandlingar i industriella system. Du fördjupar dig också inom processkemometri och processanalytisk kemi.

Programöversikt

År 1

Inledande ingenjörskurs för teknisk kemi
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Envariabelanalys 1
Envariabelanalys 2
Kemins grunder
Linjär algebra
Hållbar utveckling för ingenjörer

År 2

Statistik för teknologer
Teknisk kemi 1
Organisk kemi
Analytisk kemi
Differentialekvationer för teknologer
Sensorer och elektronik

År 3

Teknisk kemi 2
Kemisk och molekylär termodynamik
Teknisk-vetenskapliga beräkningar
Teknisk kemi 2
Kemometri
Materialkemi
Kandidatexamensarbete (valbar kurs)

År 4 Hållbar kemi

Miljökemiska principer
Hållbar och cirkulär kemi
Naturproduktkemi och vedkemi
Miljöteknik och miljöinnovation
Beräkningskemi och kemiska tillämpningar av AI
Grön kemi och bioprocessteknik

År 4 Materialkemi och energi

Kemisk energiomvandling 1
Kemisk energiomvandling 2
Processkemometri
Processanalytisk kemi
Beräkningskemi och kemiska tillämpningar av AI
Valbara kurser

År 5

Design-Build-Test - projektkurs för ingenjörer
Valbara kurser
Examensarbete

 

 

Efter utbildningen

Det finns stora behov i samhället av kemiingenjörer med hållbarhetskompetens. Många företag har i dag svårt att rekrytera ingenjörer inom detta område. Samtidigt sker stora industriella satsningar, främst i norra Sverige, på produktion av grönt stål, batteritillverkning och vätgasframställning, vilket ytterligare kommer att öka behovet av civilingenjörer inom kemi både i norra regionen och nationellt.

Din framtida arbetsplats kan också finnas i den akademiska världen med forskning.

Examen

Civilingenjörsexamen

Anmälan och behörighet

Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi, 300 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 714 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1536

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Lisa Lundin, kontaktperson