Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Vill du bli specialisera dig på socialt och psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård? Är du intresserad av relationer och en arena där sociala, psykologiska, existentiella och biomedicinska frågor möts? Utbildningen riktar sig både till dig som är yrkesverksam och nyutexaminerad socionom och ger möjlighet till specialisering och bredare karriärmöjligheter. Programmet är en ettårig utbildning på avancerad nivå och är legitimationsgrundande.

Under utbildningen

Utbildningen omfattar två terminer på helfart. Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig på kunskap och förståelse för samspelet mellan människan och det omgivande samhället. Genom att integrera teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter förbereder programmet för professionellt socialt arbete och psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvårdens olika områden samt för kvalificerat utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård.

Utbildningens upplägg

För att få förståelse för Hälso- och sjukvårdskuratorns sammanhang fördjupar utbildningen dina kunskaper om juridiska aspekter av hälso- och sjukvård, dess politiska styrning och organisering samt om utvärdering och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård. Du får också teoretiska kunskaper om hälsa och ohälsa med fokus på hur sociala, psykologiska och biologiska faktorer samverkar vid sjukdom och trauma samt träna din förmåga att professionellt manövrera mellan olika perspektiv.

Det sociala och psykosociala arbetet med patienter och anhöriga och samarbete med andra professioner är ett annat centralt område i utbildningen. Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter i bedömning, utredning och professionellt relations- och förändringsarbete. Därtill får du fördjupade kunskaper om etik och förhållningssätt i möten med patienter och anhöriga. I utbildningen kommer du också att integrera teoretiska kunskaper med praktisk träning och förberedelse inför yrkesrollen som hälso- och sjukvårdkurator.

Utbildningen är campusförlagd

Undervisningen genomförs till största del på campus. Viss undervisning sker på distans via digitala undervisningsverktyg. Kurserna präglas i hög grad av egen självständighet, aktivt kunskapssökande och kritisk analys. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, workshop, grupp- och tillämpningsövningar under handledning och föreläsningar.

Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Under termin två genomför du en handledd verksamhetsförlagd utbildning om 7,5 hp där du får träna och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik. Utbildningen tilldelar dig en placering vid någon av Region Norrbotten-, Västerbotten- eller Västernorrlands hälso- och sjukvårdsverksamheter. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på halvfart och ges parallellt med kursen Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5 hp. Även den kursen ges på halvfart och för att kombinera den med verksamhetsförlagd utbildning ges den på distans.

Utbildningens innehåll

Vilka kurser som ingår i de bägge terminerna framgår av programöversikten nedan. Utbildningen avslutas med författandet av ett examensarbete (magisteruppsats) med relevans för socialt arbete i hälso- och sjukvård.

Programöversikt

Termin 1
Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp
Socialt arbete i hälso- och sjukvård II: Hälsa och sjukdom, 7,5 hp
Socialt arbete i hälso- och sjukvård III: Kuratorns professionella roller, villkor och insatser,7,5hp 
Metod, utvärdering och verksamhetsutveckling, 7, 5 hp

Termin 2
Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5 hp *1
Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7,5 hp *2
Självständigt arbete (magisteruppsats), 15 hp

*1 Kursen ges på halvfart parallellt med kursen Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete i hälso- och sjukvård, 7,5 hp
*2 Kursen ges på halvfart parallellt med kursen Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5hp *1

Efter utbildningen

Utbildningen leder fram till hälso- och sjukvårdskuratorsexamen (Master of Science in Health Care Counselling) samt till en magisterexamen i socialt arbete. Utbildningen utgör en obligatorisk grund för ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Då utbildningen också leder till magisterexamen i socialt arbete ger den möjlighet till fortsatt utbildning på forskarnivå.

Arbetsmarknad

Du kan arbeta inom många olika verksamheter i både offentlig och privat hälso- och sjukvård såsom somatisk eller psykiatrisk specialistsjukvård, primärvård och habilitering eller arbeta med strategiskt utvecklingsarbete. Det ställs allt högre krav på psykosocial kompetens och expertis sjukvården Du har specialistkompetens att genomföra olika former av kvalificerat socialt och psykosocialt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa hos individer och grupper. Arbetet innebär att i samarbete med patienter, anhöriga och andra professioner utreda, bedöma, genomföra och följa upp stöd- och behandlingsinsatser och ibland att vara en konsultativ resurs för annan personal. Som hälso- och sjukvårdskurator genomför du också olika former av samtal med patienter och deras anhöriga, både individuellt och i grupp.

 

Vanliga frågor och svar

Hur söker jag till programmet?

Du söker till hälso- och sjukvårdsprogrammet via antagning.se

Kommer jag in på programmet?

Om du kommer in på utbildningen beror på om du har rätt typ av behörighet och hur många andra som sökt utbildning. Här kan du läsa mer om detta:
Kommer jag in?

Kan jag börja studera på höst- och vårtermin?

Du kan börja studera hälso- och sjukvårdsprogrammet i Umeå på höstterminen

Går utbildningen på distans eller campus?

Undervisningen genomförs till största del på campus. Viss undervisning sker på distans via digitala undervisningsverktyg.

Kan jag studera en del av utbildningen utomlands?

Det kan finnas möjlighet att under utbildningen studera utomlands. Detta beror på om det finns en motsvarande kurs vid ett utländskt lärosäte som du sedan kan tillgodoräkna dig.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns goda möjligheter till arbete som hälso- och sjukvårdskurator inom den somatiska och psykiatriska vården samt inom habiliteringen och på hälsocentraler.

Jag är antagen men har inte möjlighet att börja. Kan jag behålla min plats till nästa termin?

Information om möjlighet att skjuta upp studierna finns på studera.nu, men ansökan om att skjuta upp studierna görs vid Umeå universitet, se: Ansökan om anstånd

Jag står som reserv. Hur stor chans har jag att komma in?

Det är svårt att svara på och det är inget du kan påverka. Det beror på vilken urvalsgrupp den student som avsäger sig en plats tillhör samt vilken urvalsgrupp du tillhör. Vi kallar alltid reserver i ordning utefter urvalsgrupp. Du kan läsa mer på: Urvalsprocess

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna mig tidigare studier?

Här hittar du information om tillgodoräknanden:
Tillgodoräknanden

Jag har tidigare läst på ett hälso- och sjukvårdskuratorsprogram, kan jag hoppa på senare delen av programmet?

Vi har för närvarande ingen antagning till senare del av program.

Vilken examen får jag efter avklarad utbildning?

Du får en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen samt en magisterexamen i socialt arbete, se Examensbeskrivningar. Utbildningen ger också behörighet för att antas på forskarutbildningen i socialt arbete.

Hur gör jag för att ansöka om examen efter utbildningen?

När du är klar med dina studier ansöker du själv om examen. Om ansökan godkänns utfärdar universitetet examen och du får examensbevis. Du kan läsa mer här: Examen

Är utbildningen legitimationsgrundande?

Ja, du kan efter avklarad utbildning ansöka om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator

Hur gör jag för att ansöka om legitimation efter utbildningen?

Du ansöker själv om legitimation hos Socialstyrelsen, se Socialstyrelsens webbsida

Examen

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.
Magisterexamen i socialt arbete.

Anmälan och behörighet

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs socionomexamen. Dessutom krävs svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 142 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2098

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2022 där det finns chans till lediga platser.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Sara Lilliehorn