Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Filosofi är ett användbart instrument

Filosofi och samhällsanalysstudenten Ida Mullaart anser att det är en missuppfattning att filosofistudier skulle vara ”flummiga”, hon menar att hon har fått många praktiska kunskaper som hon kan ha stor nytta av i arbetslivet.

Ida Mullaart läser andra terminen på Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys vid Umeå universitet. Hon har ibland mött på fördomar att ämnet skulle vara "flummigt" men har själv en helt annan bild.

– Många vet nog inte vad filosofi är och kan därför missuppfatta ordet, det kan nog gälla både studenter och arbetsgivare. Men filosofistudier är både intressanta och användbara. Filosofi handlar bland annat om etik, moral, analys, diskussion och argumentation. Filosofi och samhällsanalysprogrammet ger mig handfasta erfarenheter som är värdefulla på arbetsmarknaden och något som jag kommer ha stor användning av, menar Ida.

Intresset för filosofi och samhälle förde Ida till Umeå

Ida flyttade till Chicago efter gymnasiet för att jobba som au pair, men kom tillbaka till Sverige för att fortsätta sina studier. Redan på filosofikurserna på gymnasiet visste hon att det var det hon ville gå vidare med och när hon hittade Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys på Umeå universitet var det självklart var hon skulle studera.

– Det finns ett liknande program på Uppsala universitet som heter filosofi och kulturanalys, men eftersom jag vill rikta in mig mot samhälle och politik valde jag Umeå universitet. Det som skiljer programmen åt är att vi här i Umeå läser något av flera valfria samhällsvetenskapliga ämnen, till exempel statsvetenskap, sociologi och statistik.

Gillar Umeå som student- och kulturstad

Den tidigare Sundsvallsbon hade inga problem med att flytta till Umeå och förklarar att Umeå är en rolig studentstad som har mycket att erbjuda för alla.

– Umeå är en bra studentstad, alla är trevliga och öppna. För mig som är kulturintresserad finns det flera bra teater- och musikscener, säger Ida som själv är aktiv i teatergruppen Grotteatern.

– Det är toppen att campus är centralt och att allt finns på samma ställe, då behöver man inte ta sig över hela staden för att komma till nästa föreläsning.

God gemenskap

Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys är en nystartad utbildning och Ida hör till andra kullen studenter som läser den. Att programmet är nytt ser Ida som positivt eftersom de själva får chansen att ge konstruktiv kritik kring hur programmet kan utvecklas.

– Vi har en god kommunikation med lärarna. Eftersom vi är rätt få som läser så är gemenskapen bra både mellan kurskamrater och lärare och nya studenter kan förvänta sig en ännu bättre utbildning eftersom vi får vara med och utveckla programmet.

Passar alla

På frågan om vilka Ida tror skulle vara intresserade av att läsa filosofi, svarar hon snabbt att hon tror att alla skulle ha användning av att läsa ämnet.

– Det är inte bara programstudenter som läser filosofi, vi har till exempel haft läkar- och fysikstudenter som läst fristående kurser med oss. Jag tror att många kan ha användning av den här typen av kunskaper eftersom studierna handlar mycket om människan: om vad och vem vi är, hur våra tankar fungerar och varför människor agerar som de gör. Därför tror jag att exempelvis läkare och chefer kan ha stor användning av studier inom filosofi för att få en bättre förståelse för människans tankesätt och hur man kan föra en diskussion med olika sorters människor.

Anpassningsbart program med konkreta kunskaper

Ida lyfter fram att programmet har terminer där studenten själv får välja vad man vill rikta in sig på. Till exempel kan man välja att en praktikkurs på 15 högskolepoäng eller att rikta in sig på ett alternativt huvudämne. Ida som i framtiden funderar på att arbeta med skrivande är intresserad av att komplettera sin utbildning med journalistiska studier.

– Det bästa med programmet är att det ger bred baskunskap i filosofi såväl som kunskaper på avancerad nivå. Man får en förståelse för vilken betydelse filosofi har i samhället. Värdefulla kunskaper jag kommer ta med mig från utbildningen är att kunna granska texter och ta ut viktiga delar och förmågan att analysera olika typer av samtal.

Framtidsvisioner inom forskning och skrivande

Efter sin kandidatexamen planerar Ida att fortsätta med en masterutbildning och hoppas på en framtid inom forskning och skrivande.

– Jag skulle nog vilja forska inom filosofi i anknytning till universitetet. Men jag har en dröm om att få arbeta med skrivande, kanske på en tidning där jag får analysera och diskutera samhällsproblem eller att någon gång få skriva en egen bok.

Namn
Ida Mullaart
Varifrån kommer du?
Sundsvall
Var bor du?
Umeå, Nydalahöjd
Fritidsintressen
Spelar teater med Grotteatern i Umeå