"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2023

Människor har ofta helt olika uppfattningar om hur samhället bör se ut. Vill du förstå dessa uppfattningar på djupet och lära dig hur du själv kan ta ställning och påverka? Kombinera studier i filosofi med inriktning mot samhällsanalys med valfria kurser inom samhällsvetenskap och träna dig i analys, argumentation och intellektuell kreativitet. Programmet förbereder dig för arbeten som exempelvis utredare, handläggare och omvärldsanalytiker.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys är en skräddarsydd utbildning inriktad mot filosofisk analys av samhällsfrågor, något som inte finns vid andra universitet i Sverige.

Programmet riktar sig till dig som vill läsa filosofi med inriktning mot samhällsanalys och kombinera det med studier inom samhällsvetenskapliga ämnen. Du studerar ett valfritt samhällsvetenskapligt ämne och har möjlighet att göra praktik och att studera utomlands.

Flera av de ingående kurserna är endast öppna för dig som läser programmet och under utbildningens gång deltar du i olika programaktiviteter som exempelvis en studieresa och besök vid företag och organisationer. Dina lärare uppmuntrar till ett öppet diskussionsklimat där alla perspektiv är välkomna. Inga uppfattningar tas för givna utan alla granskas lika kritiskt. Som programstudent hos oss får du individuellt stöd och vägledning under hela din utbildning.

Så läser du

Som huvudämne läser du filosofi. Genom att studera filosofi tränar du din förmåga till analys, tolkning, argumentation, kritiskt tänkande och intellektuell kreativitet. Det är färdigheter som man i viss mån övar på inom många utbildningar, men i filosofistudierna utgör de själva kärnan. Inom filosofin studerar du bland annat etik, metafysik, politisk filosofi, vetenskapsfilosofi, policyanalys, beslutsteori och riskfilosofi.

Du lär dig att värdera konsekvenserna av olika val och beslut, både privata och politiska. Du utvecklar din förmåga att förstå samhällsfrågor på djupet, att bredda perspektivet och se alternativa möjligheter, men också att kritiskt värdera alternativ och ta ställning. Filosofi handlar inte i första hand om hur samhället ser ut utan hur det bör se ut i framtiden. Som komplement till filosofistudierna läser du inom programmet minst en termin av samhällsvetenskapliga kurser där du själv väljer ämne, till exempel statsvetenskap eller sociologi.

Undervisningsspråket på utbildningen är svenska men kurslitteraturen kan vara både på svenska och på engelska.

Praktik och utlandsstudier

Du som är intresserad av att studera utomlands som en del av programmet har många möjligheter, främst under termin fem. När du pluggar utomlands skaffar du dig inte bara värdefulla kunskaper utan också nya perspektiv, språkkunskaper och nätverk.

Inom programmet kan du också välja att göra praktik i Sverige eller utomlands, exempelvis inom offentlig förvaltning, företag och politiska organisationer. På en praktikplats får du chans att testa dina kunskaper från utbildningen och få erfarenhet och kontakter som kan hjälpa dig när du tagit din examen och ska söka jobb. Du ansvarar själv för att skaffa praktikplats i samråd med programansvarig.

Programöversikt

År 1
Filosofi A : filosofins historia, kritiskt tänkande, etik, kunskapsteori. Filosofi B: politisk filosofi, metafysik, metaetik, samhällsvetenskapernas vetenskapsteori.

År 2
Samhällsvetenskapliga studier, till exempel sociologi eller statsvetenskap. Formella metoder inom filosofi. Modern politisk filosofi. Filosofi och samhällsanalys. 

År 3
Praktik, utlandsstudier eller valbara kurser i filosofi, samhällsvetenskap eller annat relevant ämne. Filosofi C inklusive examensarbete i filosofi.

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för arbetsuppgifter där analytisk förmåga, problemlösning, beslutsfattande och intellektuell kreativitet är viktiga. Du kan arbeta med utredning och analys inom olika samhällsfrågor som exempelvis integration, samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor. Du passar bra för jobb som rådgivare till beslutsfattare, som omvärldsanalytiker, handläggare och utredare inom politiska organisationer, offentlig sektor eller privata företag.

Sugen på att läsa mer eller forska?

Efter programmet kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Här vid Umeå universitet kan du då läsa fristående kurser på avancerad nivå, som exempelvis magister- och masterkurs i filosofi. Du som är intresserad av att forska behöver en magisterexamen för att kunna komma in på forskarutbildningen i filosofi. En magister- eller masterexamen ger dig också bättre chanser när du ska söka jobb.

Examen

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet filosofi med inriktning mot filosofi och samhällsanalys.

Anmälan och behörighet

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

15 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1124

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Studievägledare för filosofi