"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läkarutbildning på fyra studieorter

Här hittar du information om läkarutbildningen vid Umeå universitet, och om studierna vid de fyra studieorterna Umeå, Luleå/Sunderbyn, Sundsvall och Östersund.

Umeå universitet har förlagt senare delen av läkarutbildningen till fyra studieorter. Antalet lärare/lektorer per student är detsamma på alla orter. Umeå universitet har ansvaret för läkarutbildningen på alla studieorterna.

Utbildning på fyra studieorter innebär att cirka 10 studenter flyttar till Östersund, Sundsvall respektive Luleå (30 st sammanlagt) från och med termin 6. 70 studenter är kvar i Umeå.

Studieort Umeå
Termin 1: Cellen
Termin 2: Organen A
Termin 3: Organen B
Termin 4: Sjukdomslära
Termin 5: Kliniska undersökningsmetoder, farmakologi mm

Studieorter Umeå, Östersund, Sundsvall, Luleå
Termin 6: Klinisk kurs 1: medicin
Termin 7: Klinisk kurs 2: kirurgi, anestesi, urologi, malignitet
Termin 8: Klinisk kurs 3: ortopedi, infektion, hud mm
Termin 9: Klinisk kurs 4: psykiatri, neurologi, ÖNH, ögon
Termin 10: Examensarbete
Termin 11: Klinisk kurs 5

Klinisk handledning
Termin 6,7,8,9 och 11 innehåller till stora delar klinisk handledning. Den ges i sjukvården som komplement till teoretisk undervisning.

Teoretisk undervisning
Föreläsningar ges till alla studenter samtidigt via videokonferens. Allt undervisningsmaterial inklusive streamade föreläsningar finns på utbildningsplattformen. Gruppbaserad undervisning inklusive case sker huvudsakligen lokalt av handledare utbildade i casemetodik och är lika för alla studenter.

Övrigt
Cirka 1 vecka/termin är studenter vid de olika studieorterna i Umeå för moment som inte kan genomföras på alla orter.

Alla ämnen finns inte representerade på alla länssjukhus, t.ex. onkologi och neurologi. Delar av dessa moment görs i Umeå eller på annan studieort.

Val av studieort
På termin 4 väljs studieort.

Information om val av studieort
Termin 1: Allmän information
Termin 2: Information om de olika studieorterna
Termin 3 och 4: Möjlighet att besöka samtliga studieorter + studiebesök på Norrlands universitetssjukhus
Termin 4: Information om valet samt val

Senast uppdaterad: 2022-02-25