Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masteruppsats/erna

Examensarbetet, eller masteruppsatsen/erna, ger dig som student möjlighet att tillämpa den kunskap som du har förvärvat under programmet samt utveckla en djupare förståelse och möjlighet till specialisering.

Det ettåriga programmet avslutas med ett uppsatsarbete omfattande 15 hp.

Under det tvååriga programmet görs antingen två uppsatser, om vardera 15 hp, eller ett sammanhängande uppsatsarbete omfattande 30 hp. Under slutet av det första respektive andra läsåret finns tid för uppsatsarbetet. Det kan vara en fördel att dela uppsatsarbetet i två arbeten.

Det första arbetet, under år 1, kan användas för att göra ett så kallat studieprotokoll för det andra årets arbete – dvs att göra en plan för det andra årets arbete. Den planen ska innehålla en litteraturöversikt både för det valda problemområdet och för den/de metod/er som ska användas. Arbetet under det andra läsåret kan utgöras av en litteraturöversikt eller ett empiriskt arbete vilket innebär att du har tillgång till eller möjligheter att samla in empiriska data för det ämne som valts.

Uppsatsarbetet genomförs under ledning av handledare som utses av Enheten för epidemiologi och global hälsa. När du är klar, försvaras uppsatsen vid ett offentligt seminarium.

Uppsatser som lagts fram under tidigare terminer

Planeringen för uppsatsarbetet startar under första terminen. Studenterna får många tillfällen att diskutera valet av ämne.

De formella kraven för att uppsatsen godkänns

  • en uppsats som godkänts av handledare och examinator för kursen
  • ett muntligt försvar av uppsatsen vid ett seminarium som godkänts av ordföranden vid seminariet
  • en opposition av en annan students uppsats som godkänts av ordföranden i seminariet