Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogram i Folkhälsovetenskap

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Är du intresserad av att förebygga sjukdomar och av att främja hälsa och samband mellan sociala förhållanden och folkhälsa? Eller hur hälsosystem kan organiseras och styras för en effektiv och rättvis användning av resurser? Då ska du söka till magisterprogrammet i folkhälsovetenskap! Här studerar du i en multikulturell miljö med många studenter från låg- och medelinkomstländer.

Under utbildningen

Folkhälsovetenskap är ett forsknings- och utvärderingsinriktat fält med behov av uppgifter om befolkningens hälsa. En viktig del i folkhälsoarbetet är att förvalta och prioritera resurser, på individuell nivå och samhällsnivå. Programmet innehåller flera kurser om globala hälsoförhållanden, och under utbildningen lär du dig de metoder du behöver för att kunna bedriva folkhälsovetenskapligt arbete. Du fördjupar dina kunskaper kring hälso- och sjukvårdssystem och de teoretiska ramar som krävs för att utforma och utvärdera folkhälsostrategier.

Inom vår utbildning möts människor med olika bakgrund och med ett gemensamt intresse att förbättra folkhälsan. Många studenter har en vårdutbildning i grunden, de är exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister eller tandläkare. Andra har en samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig utbildning, exempelvis socionomer, statsvetare och psykologer.

Läs ett eller två år - magister eller master

Programmet är ettårigt och ger en medicine magisterexamen inom huvudområdet folkhälsovetenskap (Degree of Master of Science (60 credits), Main Field of Study: Public Health).

Du kan även läsa vidare ett år till och får då en medicine masterexamen (Degree of Master of Science. Main Field of Study: Public Health). Du måste du ansöka om att få fortsätta ytterligare ett år efter ditt första år, eller söka direkt till Masterprogrammet i folkhälsovetenskap.

Undervisning och arbetsformer

Under studierna kommer du att aktivt och självständigt söka kunskap, lösa problem, analysera och värdera information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du arbetar både individuellt och i studiegrupper, och har seminarier och föreläsningar. Utvärderingar av programmet visar att studiesamarbetet mellan människor med olika utbildnings- och kulturell bakgrund får mycket högt betyg av studenterna.

Du som följer programmet har en garanterad plats på de kurser som ges inom programmet. Vissa kurser bygger på varandra och förutsätts därför läsas i en viss ordning.

Undervisningsspråk engelska

Programmet har internationell inriktning - rekrytering och all undervisning ges på engelska.

Avslutande uppsats – examensarbetet

En viktig del i utbildningen är de examensarbeten Varje år under programmet avslutas med ett uppsatsarbete:

  • om du läser ett år (magister) skriver du en uppsats om 15 hp
  • om du läser två år (master) skriver du antingen två uppsatser om 15 hp eller en uppsats om 30 hp

Under uppsatsarbetet kan du specialisera dig på de områden som intresserar just dig och tillämpa de du lärt dig under de teoretiska kurserna.

Examensarbete

Läs mer om examensarbete och tidigare uppsatser här

Programöversikt

Hösttermin
Global hälsa, Biostatistik, Epidemiologi, Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap.

Vårtermin
Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, Magisteruppsats.

Efter utbildningen

Den kompetens som utbildningen ger kan användas inom både offentlig och privat verksamhet.

Inom statlig verksamhet, kommuner och landsting är vanliga roller för folkhälsovetare strateger, utredare och planerare. Exempelvis finns ett ökat behov inom kommuner och landsting att förstå hälsosamband, planera för genomförande av interventioner och utvärdering av behandlingar eller arbetsmetoder. Det gäller inom såväl hälso- och miljöskydd som vård och omsorg. Inom den privata arbetsmarknaden finns behov av hälsoekonomi inom exempelvis läkemedelsindustrin.

Hälsoekonomi, epidemiologi, intervjuteknik, biostatistik, utvärderingsmetodik och skrivförmåga har visat sig användbart när studenterna gått till arbetsmarknaden i allmänhet eller tillbaka till sina tidigare arbetsplatser.

Gå vidare mot forskning

Utbildningen ger en god grund för fortsatt arbete inom forskning och på universitet och högskolor.

Läs mer om vår forskning 

Document your workexperience

Use this form to document your workexperience

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i Folkhälsovetenskap, 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

Urval

I första hand antas sökande med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område relevant för folkhälsovetenskap. Därefter rangordnas de sökande efter akademiska poäng.

Anmälningskod

UMU-P3050

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

Urval

I första hand antas sökande med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område relevant för folkhälsovetenskap. Därefter rangordnas de sökande efter akademiska poäng.

Anmälningskod

UMU-M3050

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Epidemiologi och global hälsa
Kontaktperson för programmet är:
Eva Selin