Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterprogram i Folkhälsovetenskap

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Är du intresserad av hur man förebygger sjukdomar och främjar hälsa och samband mellan sociala förhållanden och folkhälsa? Kanske är du intresserad av hur man organiserar och styr hälsosystem för att använda resurserna effektivt och samtidigt främja rättvisa eller att studera i en multikulturell miljö där många studenter kommer från låg- och medelinkomstländer? Då ska du söka till Umeå universitets magisterprogram i folkhälsovetenskap!

Under utbildningen

Folkhälsovetenskap är ett forsknings- och utvärderingsinriktat fält med behov av uppgifter om befolkningens hälsa. En viktig del i folkhälsoarbetet är att förvalta och prioritera resurser, på individuell nivå och samhällsnivå. Programmet innehåller flera kurser om globala hälsoförhållanden, och under utbildningen lär du dig de metoder du behöver för att kunna bedriva folkhälsovetenskapligt arbete. Du fördjupar dina kunskaper kring hälso- och sjukvårdssystem och de teoretiska ramar som krävs för att utforma och utvärdera folkhälsostrategier.

Inom vår utbildning möts människor med olika bakgrund och med ett gemensamt intresse att förbättra folkhälsan. Många studenter har en vårdutbildning i grunden, de är exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister eller tandläkare. Andra har en samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig utbildning, exempelvis socionomer, ekonomer, statsvetare och psykologer.

Läs ett eller två år - magister eller master

Programmet är ettårigt och ger en medicine magisterexamen inom huvudområdet folkhälsovetenskap (Degree of Master of Science (60 credits), Main Field of Study: Public Health).

Du kan även läsa vidare ett år till och får då en medicine masterexamen (Degree of Master of Science. Main Field of Study: Public Health). Du måste du ansöka om att få fortsätta ytterligare ett år efter ditt första år, eller söka direkt till Masterprogrammet i folkhälsovetenskap.

Undervisning och arbetsformer

Under studierna kommer du att aktivt och självständigt söka kunskap, lösa problem, analysera och värdera information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Du arbetar både individuellt och i studiegrupper, och har seminarier och föreläsningar. Utvärderingar av programmet visar att studiesamarbetet mellan människor med olika utbildnings- och kulturell bakgrund får mycket högt betyg av studenterna.

Du som följer programmet har en garanterad plats på de kurser som ges inom programmet. Vissa kurser bygger på varandra och förutsätts därför läsas i en viss ordning.

Undervisningsspråk engelska

Programmet har internationell inriktning - rekrytering och all undervisning ges på engelska.

Avslutande uppsats – examensarbetet

En viktig del i utbildningen är de examensarbeten Varje år under programmet avslutas med ett uppsatsarbete:

  • om du läser ett år (magister) skriver du en uppsats om 15 hp
  • om du läser två år (master) skriver du antingen två uppsatser om 15 hp eller en uppsats om 30 hp

Under uppsatsarbetet kan du specialisera dig på de områden som intresserar just dig och tillämpa de du lärt dig under de teoretiska kurserna.

Examensarbetete

Läs mer om examensarbete och tidigare uppsatser här

Programöversikt

Hösttermin
Global hälsa, Biostatistik, Epidemiologi, Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap.

Vårtermin
Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete, Magisteruppsats.

Läs mer om kurserna inom programmet hos enheten för epidemiologi och global hälsa.

Efter utbildningen

Den kompetens som utbildningen ger kan användas inom både offentlig och privat verksamhet.

Inom statlig verksamhet, kommuner och landsting är vanliga roller för folkhälsovetare strateger, utredare och planerare. Exempelvis finns ett ökat behov inom kommuner och landsting att förstå hälsosamband, planera för genomförande av interventioner och utvärdering av behandlingar eller arbetsmetoder. Det gäller inom såväl hälso- och miljöskydd som vård och omsorg. Inom den privata arbetsmarknaden finns behov av hälsoekonomi inom exempelvis läkemedelsindustrin.

Hälsoekonomi, epidemiologi, intervjuteknik, biostatistik, utvärderingsmetodik och skrivförmåga har visat sig användbart när studenterna gått till arbetsmarknaden i allmänhet eller tillbaka till sina tidigare arbetsplatser.

Gå vidare mot forskning

Utbildningen ger en god grund för fortsatt arbete inom forskning och på universitet och högskolor.

Läs mer om vår forskning 

Examen

Medicine magisterexamen (60hp). Huvudområde: Folkhälsovetenskap

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i Folkhälsovetenskap, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

Urval

I första hand antas sökande med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område relevant för folkhälsovetenskap. Därefter rangordnas de sökande efter akademiska poäng.

Anmälningskod

UMU-M3050

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande

Urval

I första hand antas sökande med minst 2 års yrkeserfarenhet inom ett område relevant för folkhälsovetenskap. Därefter rangordnas de sökande efter akademiska poäng.

Anmälningskod

UMU-03050

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Epidemiologi och global hälsa
Kontaktperson för programmet är:
Eva Selin