"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inriktning historia

Masterprogrammet i historiska studier med historisk inriktning kan du endast läsa på plats på Umeå universitet. Du som hellre vill läsa på distans har dock möjlighet att läsa in en masterexamen i historia som fristående kurser via internet. Studierna på avancerad nivå i historia är inriktade på att utveckla dig som historiker och förbereda dig för eventuella forskarstudier.

I centrum för dina studier står två större vetenskapliga arbeten (magister- och masteruppsats). Tanken är att du från grundnivån ytterligare ska förbättra din förmåga att genomföra självständig historievetenskaplig forskning. Du får i och med uppsatserna möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde som du uppfattar som intressant och som du brinner för. I ditt arbete med uppsatserna får du hjälp av institutionens forskare och får kanske till och med delta inom något av de pågående forskningsprojekten inom historieämnet.

Övriga kurser på avancerad nivå syftar dels till att ge dig fördjupade insikter och kunskaper om historievetenskaplig metod och teori, historieämnets utveckling, olika inriktningar inom historieforskningen och olika sätt att skriva historia. Dels att ge dig möjlighet att läsa fördjupande temakurser som leds av forskare med specialkunskaper. Studierna i historia på avancerad nivå ska ytterligare utveckla olika färdigheter och förmågor hos dig som till exempel: praktisk användning av historisk metod, teorianvändning, språkfärdighet, analysförmåga och arkivvana.

Under dina studier får du även möjlighet att diskutera historikerns plats i samhället och hur historikern ska förhålla sig till samhällsdebatten. Studier i historia ska vara personlighetsutvecklande och ge insikter om värdet av kunskaper om det förflutna. Du ska samtidigt få möjlighet att utveckla just dina speciella intressen inom historieämnet.

Senast uppdaterad: 2018-02-15