Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Programöversikt magisterexamen (med möjlighet att fortsätta mot en masterexamen)

Termin 1

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *
Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, 15 hp *

Termin 2

Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7.5 hp eller motsvarande
Magisteruppsats, 15 hp