"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programöversikt magisterexamen (med möjlighet att fortsätta mot en masterexamen)

Termin 1

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete, med en omfattning om 15 hp.

Vetenskapsteori och teorier i  socialt arbete, 15 hp (obligatorisk kurs)

Termin 2

Kvalitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
Kvantitativ metod i socialt arbete 7.5 hp eller motsvarande
Magisteruppsats, 15 hp

Senast uppdaterad: 2022-02-25