"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Är du intresserad av att bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete inom socialt arbete? Vill du utveckla dina kunskaper om nationellt och internationellt socialt arbete? Planerar du för att bedriva forskarstudier? I så fall är Masterprogrammet i socialt arbete något för dig.

Under utbildningen

Programmet ger dig en fördjupning inom huvudområdet socialt arbete och är förberedande för forskarstudier. Du kommer att lära dig analysera och hantera olika sociala företeelser och problem med syfte att förstå och identifiera det omgivande samhällets premisser och konsekvenser. Du får i programmet omfattande träning i att planera, genomföra och rapportera vetenskapligt förankrade projekt. Undervisningen genomförs till största delen på distans men campusundervisning kan förekomma. Kurserna präglas av hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande och kritiska analys. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier och föreläsningar. En del kurser kan komma att ges på engelska.

Magister eller masterexamen?

Programmet kan läsas i ett år mot en magisterexamen eller i två år mot en masterexamen. I båda fallen inleds utbildningen med obligatoriska kurser i socialt arbete samt metodkurser som förbereder arbete för magister och/eller masteruppsats. Både magister och master ges på avancerad nivå – skillnaden är endast i antal poäng. Både magister och master ger behörighet till att söka forskarutbildning.

Läs mer om magisterexamen

Läs mer om masterexamen

Valbara kurser

För magister- såväl som för masterstudenter är kurserna på termin ett valbara. På termin 3 är kurser om 15 hp valbara.

Institutionens basutbud på valbara kurser är:
Socialt arbete med äldre
Barn-, unga och familj i socialt arbete
Migration, integration och etniska relationer
Internationalisering och socialt arbete
Socialt arbete för delaktighet och medborgarskap - samhällsstöd vid psykisk och intellektuell funktionsnedsättning
Våld i nära relation

Kurserna är på 7,5 hp Vilka kurser som är valbara vid aktuell termin framgår av välkomstbrevet.

Programöversikt

Programöversikt magisterexamen (med möjlighet att fortsätta mot en masterexamen)
Termin 1

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete  med en omfattning om 15 hp

Vetenskapsteori och teorier i  socialt arbete, 15 hp (obligatorisk kurs)

Termin 2
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
Kvalitativ metod i socialt arbete  7.5 hp eller motsvarande
Magisteruppsats, 15 hp

Programöversikt masterexamen
Termin 1

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete med en omfattning om 15 hp*

Vetenskapsteori och teorier i  socialt arbete, 15 hp (obligatorisk kurs)

Termin 2
Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna 7,5 hp eller motsvarande
Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp eller motsvarande
Att forska i socialt arbete, 7,5 hp
Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp

Termin 3 

Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete med en omfattning om 15 hp*
Fördjupade akademiska färdigheter, 15 hp (obligatorisk)

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

* Valbara fördjupningskurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete  kursernas ges inom ramen för termin 7 socionomprogrammet eller valbara fristående kurser på avancerad nivå inom huvudområdet socialt arbete motsvarande 15 hp

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för arbete inom offentliga institutioner på kommunal och statliga nivå samt i organisationer som på något sätt relaterar till välfärdsstatligt arbete. Du kan arbeta med kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete samt med planering och genomförande av utvecklingsarbete inom olika verksamheter. Efter utbildningen är du också behörig att söka forskarutbildning.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde socialt arbete.
Filosofie masterexamen, huvudområde socialt arbete.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i socialt arbete, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2066

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Helen Bergström