"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Leila är en av de första Masterstudenterna inom AI

Leila Methnani är en av de första studenterna som tar en svensk masterexamen inom artificiell intelligens. Med en kandidatexamen i datavetenskap i grunden och arbete inom industrin ville hon fördjupa sig inom AI. Utbildningen erbjuder mycket praktiskt arbete och efter att ha läst sin master så har nu Leila verktygen för att bygga sitt egna system.

Leila föddes i Sverige, växte upp i Qatar, studerade datavetenskap i Kanada och bor nu i Dubai. På grund av pandemin har hon studerat hela programmet på distans, vilket hon tycker har gått över förväntan. Innan Leila sökte till masterprogrammet i AI arbetade hon inom IT-industrin som lösningsarkitekt men kände ett behov av att utveckla sina kunskaper inom artificiell intelligens.
–  Jag blev framförallt intresserad av det upplägg som programmet i Umeå erbjöd, och perspektivet interaktion mellan människa och AI. Programmet i Umeå hade ett större fokus på systemdesign, vilket passade mig perfekt, säger Leila.

Vad krävs för att läsa master inom AI?
Masterprogrammet i AI vid Umeå universitet är Sveriges första högskoleutbildning för AI och erbjuder ett brett teoretiskt perspektiv på AI med stort fokus på praktiska färdigheter. De förkunskaper som krävs är utbildning inom datavetenskap, då programmet utgår från att du har goda programmeringsfärdigheter, numerisk analys och algoritmisk problemlösning.

–  Det är viktigt att ha en bra grund innan du läser en master, på så sätt får du ut mycket mer av utbildningen. Min kandidatexamen inom datavetenskap hade gett mig bra förkunskaper inom både programmering och teori, säger Leila

Vad läser man på programmet?
Under programmet så läser du grunderna inom AI, metoder och tillämpningar för AI, maskininlärning och design av interaktiva, intelligenta system. Kurserna i programmet består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning kopplat till olika typer av uppgifter och laboratoriearbete och består ofta av någon typ av mjukvaruutveckling.

– Jag har fått otroligt bra handledning under hela utbildningen, lärarna är kompetenta forskare och har engagerat sig med både tid och resurser. Vi har arbetat med praktiska och intressanta uppgifter under hela utbildningen, vilket har varit både utmanande och roligt, säger Leila.   

Masteruppsats inom AI, vad kan det handla om?
Examensarbetet avslutar utbildningen och ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området. Programmet inom AI leder till flera möjliga examina, beroende på vilket spår man väljer under programmets gång. Leila har valt "intelligent robotik" och till våren skriver hon sin masteruppsats. I sin masteruppsats har Leila valt att titta på utveckling av AI-agenter i realtids strategispel, i detta fall spelet DOTA 2. Den dynamiska och osäkra miljön i DOTA 2 och samspelet mellan flera agenter är av särskilt intresse för Leila. Spelet är ett realtids-strategispel som involverar mänsklig interaktion men också automatiskt styrda enheter som kontrolleras med hjälp av AI. 

— I min masteruppsats kommer jag att arbeta tillsammans med min handledare Dr Andreas Theodorou, forskare inom ansvarsfull AI, för att utveckla och implementera ett ramverk som innehåller både beteendebaserad AI och logikbaserade AI-metoder. Att ha en kompetent handledare som ger uppmuntran och stöd under hela projekt är väldigt värdefullt. Och att få tillämpa mina nyvunna kunskaper på ett spel tycker jag är riktigt intressant och roligt, säger Leila.

Publicerad: 2021-12-21