"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsoekonomisk profil

Hälsoekonomi är ett område inom nationalekonomin som är på frammarsch och välfärdsstatens utmaningar kommer kräva specialister inom hälsoekonomiområdet. Vi är väldigt nöjda över att tillsammans med Medicinska fakulteten, och särskilt Enheten för Epidemiologi och global hälsa, kunna erbjuda en helt ny utbildning inom området!

Hälsoekonomi - Vad är det?

Profile: Health Economics

Docent David Granlund om den nya profilen

Hälsoekonomi är en del av nationalekonomin som försöker besvara den klassiska nationalekonomiska frågeställningar om hur vi bäst använder våra knappa resurser inom hälso- och sjukvårdsområdet. En artikel i Läkartidningen sammanfattar det så här:

"Hälsoekonomins utgångspunkt är att resurserna i samhället är begränsade och att man inte kan tillfredsställa alla mänskliga behov; detta gäller för sjukvården som för alla andra samhällssektorer. Ekonomiska metoder kan användas för att värdera olika handlingsalternativ. "

Vi vet att att den offentliga sektorn står inför stora utmaningar och behovet av kompetenta ekonomer kommer öka, detta i synnerlighet inom områden som vård, hälsa och omsorg.

Beskrivning av kurser som ingår

Den hälsoekonomiska profilen på Masterprogrammet i nationalekonomi ges i samarbete mellan Enheten för nationalekonomi och enheten för epidemiologi och global hälsa. Bägge enheterna har under en längre tid drivit egna framgångsrika masterprogram och genom att nu dra nytta av varandras kompetens kan vi erbjuda denna helt nya inriktning.

Du som väljer Hälsoekonomi som inriktning kommer under termin tre att läsa kurser inom följande områden:

  • Epidemiologi
  • Global hälsa
  • Hälsoekonomi
  • Hälsoekonomisk utvärdering

Samtliga kurser under terminen ges av Enheten för epidemiologi och global hälsa.

Senast uppdaterad: 2022-02-25