Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i Nationalekonomi

 • Antal högskolepoäng 120 hp
 • Studietid 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Starttid Hösttermin 2019

I ett samhälle under ständig utveckling finns det ett stort och växande behov av goda ekonomiska kunskaper. Vi erbjuder, utöver en generell profil, även profiler inom miljöekonomi och hälsoekonomi. Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå och använda nationalekonomins olika verktyg och angreppssätt för att tackla de problem samhället står inför. Programmet ges av den AACSB-ackrediterade Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Under utbildningen

I samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har vi skapat en profil i miljö- och naturresursekonomi och tillsammans med den medicinska fakulteten kan vi erbjuda en profil i hälsoekonomi. Om du istället väljer den generella inriktningen mot nationalekonomi får du goda möjligheter till såväl praktik som utlandsstudier. Det är inför andra året du väljer profil, men oavsett vad som blir ditt val är dessa bra sätt för dig att få en annan erfarenhet än vad de vanliga kurserna ger, samtidigt som du vässar ditt CV och öppnar för nya kontakter.

Vad du kommer få läsa

De inledande kurserna på programmet syftar till att lära ut de matematiska och ekonometriska grunderna som behövs för avancerade studier i nationalekonomi. Den andra halvan av termin 1 ägnas sedan åt mikroekonomi. Under termin 2 läser man makroekonomi och en av kurserna arbetsmarknadsekonomi eller offentlig ekonomi innan man avslutar det första året med att skriva en magisteruppsats. Termin 3 erbjuder de olika profilinriktningarna men även möjligheter till utlandsstudier eller praktik och den avslutande terminen ägnas åt arbetsmarknadsekonomi eller offentlig ekonomi, en kurs inom profilområdet och avslutas med masteruppsatsen.

Undervisningsform

Undervisningen på programmet ges i huvudsak i föreläsningsform av institutionens seniora personal. Att de professorer och docenter som undervisar på programmet även bedriver högkvalitativ forskning inom området borgar för en bra standard och tydlig forskningsanknytning. Utöver föreläsningar förekommer seminarier där vetenskapliga artiklar diskuteras, grupparbeten och individuella uppgifter.

Praktik

Att genomföra praktik är ett bra sätt att testa kunskaperna samtidigt som du har en chans att skapa kontakter för framtiden. Praktiken ska ge dig som student en möjlighet att få kontakt med myndigheter och företag. Du får en möjlighet att omsätta tidigare kunskaper och erfarenheter i tillämpat arbete. För att syftet med praktikkursen ska uppnås är det viktigt att du, förutom att delta i det dagliga arbetet, får en möjlighet att arbeta med en mer omfattande arbetsuppgift; ett projekt, ett utredningsuppdrag, en undersökning eller liknande, till nytta för den aktuella arbetsplatsen och för din egen omsättning av teori till praktiskt arbete.

Du söker själv din praktik på myndigheter och företag i Sverige eller internationellt. Handelshögskolan förmedlar de praktikutlysningar som kommer in till oss på anslagstavlorna utanför nationalekonomi. Detta underlättar dina möjligheter att få en praktikplats som motsvarar dina förväntningar samtidigt som du förbereder dig för ditt framtida jobbsökande.

Exempel på tidigare praktikplatser

 • Europeiska investeringsbanken
 • Finansdepartementet
 • Svenska spel
 • Riksdagens utredningstjänst
 • Sveriges delegation vid WTO
 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • North Sweden, Bryssel

Utlandsstudier

Ta chansen och studera utomlands, det kommer ge dig såväl ett vassare CV som nya upplevelser. För dig som är student vid Handelshögskolan finns flera olika möjligheter att inom ramen för våra utbytesavtal tal att ta dig ut i världen för en termin eller två.

Uppsatser

Examensarbetet är din möjlighet som student att visa att du kan omsätta dina teoretiska kunskaper i en egen vetenskaplig uppsats. Under din tid på mastersprogrammet kommer du få skriva två uppsatser; en uppsats (15 hp) i slutet av första året och ytterligare en uppsats (15 hp) i slutet av andra året. Det ger dig möjlighet att fokusera på ett eller två ämnen du tycker är intressanta! Du kommer även att vässa din skriftliga förmåga och bli bättre på att uttrycka dig i text.

Forskningsanknytning

Programmet är tydligt forskningsinriktat och de lärare och professorer du möter har starka positioner inom internationell forskning, men även goda kontakter med myndigheter och det omgivande samhället.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Vi har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor i våra utbildningar genom att betona de sociala och miljömässiga aspekterna som viktiga komplement till det ekonomiska perspektivet. Hållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme i dagens företag och organisationer och vi var tidigt ute med att lyfta in dessa frågor i våra utbildningar. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO-14001 samt medlemmar i de internationella nätverken PRME och GBSN.

Programöversikt

Termin 1
Matematik för ekonomer. Ekonometri. Mikroekonomi I. Mikroekonomi II.

Termin 2
Arbetsmarknadsekonomi eller Offentlig ekonomi. Makroekonomi, Masteruppsats I.

Termin 3
Kurser inom inriktning mot Miljö- och naturresursekonomi. Kurser inom inriktning mot Hälsoekonomi. Valfria kurser vid val av "generell" profil.

Termin 4
Arbetsmarknadsekonomi eller Offentlig ekonomi. Miljö- och naturresursekonomi eller Hälsoekonomi. Masteruppsats II.

Efter utbildningen

Betoningen på en teoretisk fördjupning, med tydliga inslag av tillämpad analys, ger mycket goda förutsättningar för arbete med avancerade utrednings- och analysuppdrag, främst inom det samhällsekonomiska området men även inom den privatekonomiska sfären.

Eftersom vi med kurser och uppsatser ger dig både teoretisk fördjupning och tillämpad analys får du mycket goda förutsättningar för att jobba med avancerade utrednings- och analysuppdrag inom både inom offentlig och privat sektor. Framtida arbetsgivare finns bland alla som har behov av avancerade ekonomiska analyser. Vilka val du själv gör under studietiden påverkar dina framtida möjligheter, men några exempel på framtida arbetsplatser är Riksbanken, departement (t.ex. Finansdepartementet), statliga verk (t.ex. Konkurrens- och Naturvårdsverket), länsstyrelser, kommuner, forsknings- och utredningsinstitut, större företag, banker och intresseorganisationer.

Examen

Ekonomie magisterexamen, huvudområde nationalekonomi

Ekonomie masterexamen, huvudområde nationalekonomi. Inriktning mot miljö- och naturresursekonomi eller hälsoekonomi.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i Nationalekonomi, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 75 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik, ekonometri, matematik eller motsvarande. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska 6/B från gymnasiet.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P2018

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019.

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 75 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik, ekonometri, matematik eller motsvarande. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska 6/B från gymnasiet.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M2018

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Frågor och svar

 • Kommer jag in på programmet?

  – Vi antar varje år 20-30 nya studenter på programmet. Fördelningen mellan utländska och svenska studenter är i dagsläget relativt jämn och vi hoppas att detta förhållande kvarstår framöver.

  Ifall vi har fler sökande än gäller högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp).

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Tomas Raattamaa