"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i Nationalekonomi

 • Antal högskolepoäng 120 hp
 • Studietid 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Starttid Hösttermin 2024

I ett samhälle under ständig utveckling finns det ett stort och växande behov av goda ekonomiska kunskaper. Vi erbjuder, utöver en generell profil, även profiler inom miljöekonomi och hälsoekonomi. Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå och använda nationalekonomins olika verktyg och angreppssätt för att tackla de problem samhället står inför.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet som är kvalitetsackrediterad genom AACSB.

Under utbildningen

Det första två terminerna är likadana för alla oavsett val av profil. Den första terminen syftar till att lära ut de matematiska och ekonometriska grunderna som behövs för avancerade studier i nationalekonomi, samt att ge en djup förståelse i mikroekonomi. Den andra terminen ägnas åt makroekonomi och kurser i arbetsmarknadsekonomi eller offentlig ekonomi. En magisteruppsats avslutar den andra terminen.

Under den tredje terminen läser du de kurser som är unika för din profil och som erbjuder dig andra erfarenheter och kunskaper än vad de vanliga kurserna ger, och du får chansen att verkligen gå på djupet inom det du är intresserad av.

Den avslutande terminen inleds oavsett val av profil med en kurs i arbetsmarknadsekonomi eller offentlig ekonomi. Terminen fortsätter sedan med en kurs i antingen miljöekonomi eller hälsoekonomi och avslutas med en masteruppsats.

Undervisningsform

Undervisningen på programmet ges i huvudsak i föreläsningsform av institutionens seniora personal. Att de professorer och docenter som undervisar på programmet även bedriver högkvalitativ forskning inom området borgar för en bra standard och tydlig forskningsanknytning. Utöver föreläsningar förekommer seminarier där vetenskapliga artiklar diskuteras, grupparbeten och individuella uppgifter.

Uppsatser

Examensarbetet är din möjlighet som student att visa att du kan omsätta dina teoretiska kunskaper i en egen vetenskaplig uppsats. Under din tid på mastersprogrammet kommer du få skriva två uppsatser; en uppsats (15 hp) i slutet av första året och ytterligare en uppsats (15 hp) i slutet av andra året. Det ger dig möjlighet att fokusera på ett eller två ämnen du tycker är intressanta! Du kommer även att vässa din skriftliga förmåga och bli bättre på att uttrycka dig i text.

Forskningsanknytning

Programmet är tydligt forskningsinriktat och de lärare och professorer du möter har starka positioner inom internationell forskning, men även goda kontakter med myndigheter och det omgivande samhället.

Du väljer profil under termin tre

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Hållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme i dagens företag och organisationer och vi var tidigt ute med att lyfta in dessa frågor i våra utbildningar. Tillsammans med studenterna arbetar vi aktivt för en mer hållbar Handelshögskola och med att anpassa kurserna på programmet för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. I vårt arbete tar vi de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt och du som väljer någon av våra inriktningar mot hälso- eller miljöekonomi ges goda möjligheter att specialisera dig inom dessa områden. Vårt hållbarhetsarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi integrerar kompetenser i våra utbildningar

I Handelshögskolans utbildningar fokuserar vi på kompetenser som behövs för ditt framtida yrkesliv.

Programöversikt

Termin 1
Matematik för ekonomer. Ekonometri. Mikroekonomi I. Mikroekonomi II.

Termin 2
Arbetsmarknadsekonomi eller Offentlig ekonomi. Makroekonomi, Masteruppsats I.

Termin 3
Studier inom vald profil.

Termin 4
Arbetsmarknadsekonomi eller Offentlig ekonomi. Miljö- och naturresursekonomi eller Hälsoekonomi. Masteruppsats II.

Efter utbildningen

Betoningen på en teoretisk fördjupning, med tydliga inslag av tillämpad analys, ger mycket goda förutsättningar för arbete med avancerade utrednings- och analysuppdrag, främst inom det samhällsekonomiska området men även inom den privatekonomiska sfären.

Eftersom programmet ger dig både teoretisk fördjupning och tillämpad analys får du mycket goda förutsättningar att jobba med avancerade utrednings- och analysuppdrag inom både offentlig och privat sektor. Framtida arbetsgivare finns bland alla som har behov av avancerade ekonomiska analyser. Vilka val du själv gör under studietiden påverkar dina framtida möjligheter, och några exempel på arbetsplatser är Riksbanken, departement (t.ex. Finansdepartementet), statliga verk (t.ex. Konkurrens- och Naturvårdsverket), länsstyrelser, kommuner, forsknings- och utredningsinstitut, större företag, banker och intresseorganisationer.

Examen

Ekonomie magisterexamen (60 hp), huvudområde: Nationalekonomi
Ekonomie masterexamen (120 hp), huvudområde: Nationalekonomi. Tillgängliga inriktningar: Miljö- och naturresursekonomi samt Hälsoekonomi.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i Nationalekonomi, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 75 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik, ekonometri, matematik eller motsvarande. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska 6/B från gymnasiet.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2018

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 75 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik, ekonometri, matematik eller motsvarande. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska 6/B från gymnasiet.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2018

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Frågor och svar

 • Kommer jag in på programmet?

  – Vi antar varje år 20-30 nya studenter på programmet. Fördelningen mellan utländska och svenska studenter är i dagsläget relativt jämn och vi hoppas att detta förhållande kvarstår framöver.

  Ifall vi har fler sökande än gäller högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp).

  Fäll ihop

Ansvarig för programmet är Tomas Raattamaa.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
André Gyllenram