"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Intervju med programsamordnaren

Vad är upprinnelsen till att ge detta nya program?

Det har länge funnits ett behov av ett masterprogram i sociologi så vi är glada att äntligen kunna erbjuda det. Även om vi tidigare har haft kurser på avancerad nivå har studenterna upplevt att det har varit krångligt att själva hitta och avgöra hur kurserna bäst ska kombineras för att få ihop en master-eller magisterexamen. Programmet gör det enklare att organisera sina studier på avancerad nivå. Det erbjuder en tydlig struktur som samtidigt lämnar utrymme för egna intressen och val.

Vilka tycker du ska läsa programmet?

Alla som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter i sociologi och sociologisk forskning. Sociologi är ett viktigt ämne i vår tid av stora samhällsförändringar. Ju mer komplext samhället blir desto större blir behovet av människor som kan analysera och förstå komplexa samhälleliga mönster och relationer. Detta märks bland annat i att det är allt fler jobb för sociologer som nu kräver en masterexamen. Programmet riktar sig både till de som siktar på ett högkvalificerat arbete inom till exempel utredning eller utvärdering, och de som är intresserade av att söka forskarutbildning i sociologi.  

Finns det något särskilt skäl att läsa programmet i Umeå?

Det finns många skäl. Till exempel har programmet här en tydlig forskningsanknytning. Sociologiska institutionen i Umeå är en stark forskningsmiljö, med en bredd av forskningsinriktningar och stark internationell förankring. De som undervisar på programmet är väletablerade forskare och erfarna lärare vilket för studenternas del betyder högkvalitativ vägledning och handledning. Dessutom är Umeå ett väldigt trevligt ställe att plugga på!

Senast uppdaterad: 2023-03-14