"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i sociologi

 • Antal högskolepoäng 120 hp
 • Studietid 2 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Starttid Hösttermin 2024

Vill du bättre förstå vår tids samhällsutmaningar och aktivt bidra till lösningar? Masterprogrammet i sociologi ger dig de verktyg som behövs. Du får möjlighet att fördjupa dig inom sociologins unika perspektiv på samhället, studera utomlands samt göra praktik på arbetsplatser där sociologiska kunskaper kommer till användning. Om du söker en utbildning som förbereder både för forskarutbildning och kvalificerade karriärmöjligheter utanför universitetet – då är detta program något för dig!

Om att läsa sociologi på avancerad nivå

Henrik Sigurdh har läst sociologi på avancerad nivå. Här berättar han om utbildningen och om vad som hände efteråt.

Under utbildningen

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom sociologi för att bättre förstå aktuella samhällsutmaningar såsom välfärd, migration, miljö och klimat. Du får kunskap om hur sociologins unika perspektiv kan tillämpas på bred front för att förstå olika aspekter av samhället. Utbildningen ger dig inte bara möjlighet att fördjupa dig inom ämnet och utforska aktuell sociologisk forskning utifrån dina egna intressen, utan den öppnar också upp för spännande möjligheter till internationella studier och praktik på arbetsplatser där sociologin kan omsättas till konkret arbete. 

Under termin ett läser du först en kurs i sociologi med fokus på teori och sedan skriver du en forskningsöversikt utifrån ditt intresse av fördjupning. Termin två inleds med en metodkurs. Sedan väljer du om du vill skriva en magisteruppsats, göra praktik eller läsa en egen vald kurs. Under termin tre läser du sedan kurser som ger en djupare förståelse för dagens samhällsutmaningar utifrån sociologiska perspektiv. Fjärde och sista terminen skriver du antingen en större masteruppsats eller en mindre masteruppsats om du redan har skrivit en magisteruppsats. Om du skriver en mindre masteruppsats kan du även göra praktik eller läsa en egen vald kurs. 

Läs ett eller två år

Programmet är en tvåårig utbildning på heltid som du läser på campus i Umeå. Det är möjligt att inom programmet läsa ett år och ta magisterexamen eller två år och ta en masterexamen.

Undervisningsspråk

De flesta kurser ges på svenska, förutom kurserna under tredje terminen som ges på engelska. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Praktik

Under andra eller fjärde terminen kan du göra en tio veckors lång praktik där du får pröva och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik på en arbetsplats. Du ansvarar själv för att söka en egen vald praktikplats, men får stöd av din program- och studievägledare under processens gång. Arbetsuppgifterna ska vara av kvalificerad karaktär som du som student kan få nytta av både i din utbildning och i din framtida karriär.

Plugga utomlands

Om du vill kan du läsa delar av utbildningen utomlands. Studier utomlands ger ett vidgat perspektiv på samhället och livet i stort och är en unik möjlighet att utvecklas och uppleva något nytt. Du förbättrar även dina språkkunskaper – något som är meriterande i arbetslivet när många har en akademisk examen, men betydligt färre har pluggat utomlands.

Läs mer om utbytesstudier

Programöversikt

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du möjlighet att söka forskarutbildning inom sociologi och i vissa fall inom närliggande samhällsvetenskapliga ämnen. Programmet öppnar också upp för kvalificerade karriärmöjligheter utanför universitetet såsom förändrings- och utvecklingsarbete eller utrednings- och utvärderingsarbete vid departement, myndigheter, regioner och kommuner samt inom ideella och privata organisationer.

Tidigare studenter med magister- eller masterexamen i sociologi från Umeå universitet har bland annat fått arbete som brottsförebyggande samordnare, departementssekreterare, sakkunnig i jämställdhet och regional utredare. Studenter har också startat egna företag inom utredningsverksamhet eller som konsulter inom områden som jämlikhet, mångfald och inkludering.

Vanliga jobb

 • Doktorand
 • Enhetschef
 • Konsult
 • Sakkunnig
 • Samordnare
 • Utredare
 • Verksamhetsutvecklare

Sugen på att forska?

Efter utbildningen kan du söka dig vidare till forskarutbildning. Du blir behörig att söka doktorandtjänster med en magisterexamen.

Läs mer om forskarutbildningen 

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i sociologi, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav: godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i sociologi varav självständigt arbete 15hp i sociologi. Dessutom krävs Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska.)

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2040

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Erika Antill