"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i sociologi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Masterprogrammet i sociologi innehåller ett flertal olika fördjupningskurser och har en avancerad ingång till teori, analys såväl som kvantitativ som kvalitativ metod. Under studietiden kommer du även ges möjlighet till individuell fördjupning, praktik och studier utomlands. Programmet ger dig en bred fördjupning i ämnet sociologi och förbereder dig både för forskarutbildning och för kvalificerade karriärmöjligheter utanför universitetet.

Om att läsa sociologi på avancerad nivå

Henrik Sigurdh har läst sociologi på avancerad nivå. Här berättar han om utbildningen och om vad som hände efteråt.

Under utbildningen

Du kan välja mellan att läsa ett år till en magisterexamen eller två år till en masterexamen. Via fördjupade generiska kompetenser och fördjupade kunskaper i sociologi förbereder programmet för både forskarutbildning och karriärer där avancerad sociologisk kompetens är efterfrågad.

Programmet som helhet är forskningsanknutet och specifikt kursen forskningsöversikt och de fyra temakurserna under termin 3 vilka utgår från pågående forskning vid institutionen. Programmet innehåller både obligatoriska kurser och valbara kurser.

Grundläggande delar av programmet ges på svenska men vissa inslag kan hållas på engelska.

Programmet ger möjlighet till såväl praktik i Sverige eller utomlands som utbytesstudier i länder Umeå universitet har avtal med.

Programöversikt

Efter utbildningen

Efter programmet har du möjlighet att söka forskarutbildningar i sociologi och i vissa fall i närliggande samhällsvetenskapliga ämnen. Programmet öppnar också upp för kvalificerade arbeten utanför universitetet, som utrednings- och utvärderingsarbeten på departement, myndigheter, regioner och kommuner samt andra organisationer såsom fackföreningar och andra ideella organisationer.

Tidigare studenter med master- eller magisterexamen i sociologi från Umeå universitet har bland annat fått arbete som analytiker, omvärldsbevakare, utredare av mer kvalificerad karaktär och utredningschef.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i sociologi, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav: godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i sociologi varav självständigt arbete 15hp i sociologi. Dessutom krävs engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska.)

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2040

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Erika Antill