Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studentinflytande

Som student på Politices kandidatprogrammet har du möjlighet att påverka programmets innehåll under hela din studietid. Det finns en rad kanaler för studenters delaktighet och inflytande.

Varje år görs en utvärdering av programmet. Utvärderingen görs i slutet av vårterminen och inkluderar samtliga studenter på programmet.

På varje enskild ämnesinstitution finns ett utbildningsutskott med studentrepresentanter. Inom respektive ämne görs också kursvärderingar i slutet av varje kurs.

De flesta av programmets studenter är samlade i studentföreningen NORDPOL.  Föreningen utser representanter till programrådet och arbetar aktivt med frågor om utbildningskvalité.